Egyesületünk politikától és vallási hovatartozástól független szervezet!

Oldalainkat 197 vendég és 0 tag böngészi

Legyen választható a kötelező!
 • Természetes és mesterséges immunizálás

  Ahhoz, hogy az ember az oltások hatásait megértse, legalább részben meg kell ismerkednie azzal a tudással, amelyet az immunológiai kutatások eredményei közvetítenek ezekről a folyamtatokról.

  Bővebben
 • Aláírásgyűjtéssel összefogás az etikus oltásokért

  Aláírásgyűjtéssel összefogás az etikus oltásokért

  ... „Az M-M-RvaxPro oltás nem etikus módon készült: kikísérletezése és létrehozása során abortusz során életét vesztett magzatok sejtjeit használták fel." ...

  Bővebben
 • Mi a normál flóra?

  Tudj meg többet a bennünk élő mikroorganizmusokról!

  Kikkel vagy mikkel osztozunk a testünkön?
  Mi jelenti a valós veszélyt és mikor? ...
  Bővebben
 • Olvasóink írták

  Olvasóink írták

  Ismerd meg mások oltástörténeteit!
  Küldd el a sajátodat!

  Bővebben
 • Könyvajánló – VPK
  „E könyv nem hiányozhat egyetlen hazai szülő és szakember könyvespolcáról sem!”

  Mielőtt döntene, TÁJÉKOZÓDJON!

  Bővebben
 • Főlap
 • Vallás – Etika
 • Vatikáni levél ...

Vatikáni levél az emberi abortumokat felhasználó oltásokról

A Katolikus Egyház és az abortumok

Az általunk megkérdezett bioetikus számára is újdonságként hatott a következő vatikáni levél tartalma. Ebben az egyház felszólítja a szülőket, hogy utasítsák vissza az emberi abortumok felhasználásával készülő védőoltásokat. Hazánkban jelenleg három oltóanyag érintett ebben a témában: a kötelező MMR és a szabadon választható bárányhimlő, ill. hepatitisz-A.
Az egyház számos esetben szót emelt már az emberi abortumokhoz kapcsolódó kutatások és azok gyógyászatban való alkalmazása ellen. A biomedikai tudományok álljanak az ember szolgálatában, és ne fordítva." (XVI. Benedek intelme a katolikus gyógyszerészekhez)
Magyarországon körülbelül 6 millió katolikus ember él, akik közvetlenül vagy közvetett módon érintettek lehetnek ebben a témában.

Egy floridai katolikus közösség 2003. június 4-én keltezett levelében a Pápától kért állásfoglalást az emberi abortumokhoz köthető oltóanyagok megtagadásával kapcsolatban. A Szentszék válasza, melyre két évet kellett várni, minden katolikus hívő számára elég határozott irányelveket fogalmaz meg. Magyar vonatkozását tekintve azért is lehet érdekes, mivel egyesületünk 2011. február 6-án levelet írt Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz az oltások választhatóvá tétele ügyében. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium válaszlevelében kitért felvetésünkre, miszerint vallási alapon jogunk lehet-e oltást megtagadni. „A védőoltás vallási alapon történő megtagadására egyetlen vallásban sincs ajánlás, vagy a védőoltás tilalma".


Mrs Debra L. Vinnedge, egy floridai katolikus közösség vezetője Joseph Ratzinger bíboros úrhoz (a jelenlegi Pápához) 2003. június 4-én címzett levelében megkérdezte, a szülőknek jogában áll-e szembeszegülni gyermekeik törvény által előírt iskolai beoltásával, mely oltás abortált emberi magzatokból származó sejtvonalakat tartalmaz. A Pontifica Academia Pro Vita (Pápai Akadémia az Életért) szakértők bevonásával végzett gondos vizsgálatok nyomán a következő, a Szent Kongregáció által jóváhagyott és az érintett szervek tudomására hozását engedélyező tanulmányt adta ki. (Mivel ez ügyben nem létezett hivatalos álláspont a tanítóhivatal részéről, a katolikus szülőket gyakran felelősségre vonták az állami szervek, az egészségügyi tisztviselők és az iskolai ügyintézők, mikor vallási okokra hivatkozva az oltás alóli mentességet igényelték.) A válaszlevelet 2005. június 9-én keltezték, és Elio Sgreccia bíboros látta el kézjegyével.

ERKÖLCSI ÉSZREVÉTELEK
AZ ABORTÁLT EMBERI MAGZATOKBÓL SZÁRMAZÓ SEJTEK
FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT OLTÁSOKRÓL

– KIVONAT –

Abortált emberi magzatokból származó vakcinák

Jelenleg két olyan emberi sejtvonal létezik, melyet abortált magzatokból nyernek oltások előállítása céljából. Az első (WI-38 vonal), 1964-ből, egy leánymagzatból származik, akit azért abortáltak, mert a család úgy érezte, hogy már túl sok gyermekük van. A második (MRC-5), 1970-ből, egy 14 hetes fiúmagzatból származik, akit „pszichiátriai okokból" abortáltak egy 27 éves nőtől az Egyesült Királyságban. (Gyógyszerészeti és génterápiás célokra is használnak abortált magzati sejtvonalakat.)

Oltások, melyek a WI-38 és az MRC-5 abortált magzatokból származó emberi sejtvonalak felhasználásával készülnek, a következők:

A.) Rubeóla elleni élő vakcinák:

 • rubeóla elleni monovalens vakcinák: Meruvax® (Merck, U.S.), Rudivax® (Sanofi Pasteur, Franciaország), és Ervevax® (RA 27/3) (GlaxoSmithKline, Belgium);
 • kombinált MR vakcina rubeóla és kanyaró ellen: M-R-VAX® (Merck, US) és Rudi-Rouvax® (AVP, Franciaország);
 • kombinált vakcina rubeóla és mumpsz ellen: Biavax® (Merck, U.S.),
 • kombinált MMR vakcina rubeóla, mumpsz és kanyaró ellen: M-M-R® II (Merck, US), R.O.R.®, Trimovax® (Sanofi Pasteur, Franciaország), és Priorix® (GlaxoSmithKline, Egyesült Királyság).

B.) Egyéb vakcinák, melyeket szintén abortált magzatokból származó emberi sejtvonalak felhasználásával készítenek:

 • két vakcina hepatitisA ellen, az egyiket a Merck (VAQTA), a másikat a GlaxoSmithKline (HAVRIX) állítja elő, mindkettőt MRC-5 felhasználásával;
 • egy vakcina a bárányhimlő ellen: Varivax® (Merck) WI-38 és MRC-5 felhasználásával;
 • egy vakcina paralízis ellen, az inaktivált pólio vírus vakcina: Poliovax® (Aventis-Pasteur, Fr.) MRC-5 felhasználásával;
 • egy vakcina veszettség ellen: Imovax® (Aventis Pasteur), fertőzött emberi diploid sejtekből, MRC-5 baktériumtörzs;
 • egy vakcina himlő ellen: AC AM 1000 (Acambis) MRC-5 felhasználásával, még kipróbálás alatt.

Ezek ellen a fertőző betegségek ellen léteznek másféle oltások is, melyeket állati sejtek vagy szövetek (afrikai zöld majom veséje, nyúlvese, csirke és fürjembrió) felhasználásával állítanak elő, és ezért etikai szempontból elfogadhatóak. Hozzáférhetőségük az érintett országtól függ.

Amerikai Egyesült ÁllamokEurópa és Japán
csak emberi, abortált sejtek felhasználásával készül (nincs alternatíva):
 • rubeóla
 • bárányhimlő
 • hepatitisA
létezik állati sejtekkel készült alternatíva:
 • himlő (zöld majom veséje)
 • mumpsz (csirke embrió)
 • kanyaró (csirke embrió)
 • veszettség (csirke embrió)
 • gyermekbénulás (majomvese)
csak emberi, abortált sejtek felhasználásával készül (nincs alternatíva):
 • bárányhimlő
létezik állati sejtekkel készült alternatíva:
 • rubeóla (nyúlvese, fürjembrió)
 • hepatitisA (majomvese)

 

Etikai problémák – a gonosszal való együttműködés esetei

Annak ellenére, hogy a felhasznált magzati szövetek önkéntes abortuszból származnak, a belőlük készült oltások etikai problémákat vetnek fel. Ha valaki elutasítja az önkéntes abortusz minden formáját, nem kerül-e ellentétbe önmagával, ha engedélyezi ezen legyengített élő vírusokat tartalmazó vakcinák alkalmazását gyermekeinél? Nem a gonosszal való együttműködés esete-e ez?

Egy erkölcsös személy többféle módon vehet részt vagy részesülhet egy másik személy erkölcstelen tettében. Vagy osztozik annak bűnös szándékában, vagy nem. Ha nem is osztozik a bűnös szándékban, akkor is segítheti a bűnös szándék megvalósulását akár tevőlegesen, akár a feltételek biztosításában, sőt a bűnös szándék megakadályozásának, annak nyilvánosságra hozatalának elmulasztása révén is. Ezek az esetek erkölcsileg meg nem engedettek, illetve kerülendők, különösen, ha komoly veszélyt jelentenek az emberi életre.

Az embereknek, akik a gonosszal való együttműködésben érintettek, három csoportja van ("gonosz" alatt nyilvánvalóan az önkéntes abortuszt végzők értendők):

 1. a vakcinákat készítők
 2. a vakcinák tömeges terjesztésében részt vevők
 3. az egészségügyi okokból azokat használni kényszerülők

a.) Erkölcsileg meg nem engedettnek tekintendő a vakcinák előállításához szükséges magzati szövetek kinyerését lehetővé tévő önkéntes abortusz, ezért bárki, aki valamilyen módon közreműködik egy önkéntes abortusz végrehajtásában azzal a céllal, hogy a fent említett vakcinákat előállítsák, valóban osztozik ugyanabban az erkölcsi bűnben, amit az abortuszt végrehajtó személy követ el. Ugyanilyen közreműködés áll fenn abban az esetben is, amikor valaki, az abortusz szándékában osztozva, nem hozza nyilvánosságra vagy nem bírálja a meg nem engedett tettet.

b.) A fent említett vakcinák terjesztése és forgalmazása erkölcsileg meg nem engedett, mivel elősegítheti újabb önkéntes abortuszok megvalósulását a fenti vakcinák előállítása érdekében.

Ezen vakcinák előállítói, amennyiben nem hozzák nyilvánosságra vagy utasítják vissza az eredetileg erkölcstelen tettet (az önkéntes abortuszt), és ha nem szentelik magukat a kutatásnak és alternatív megoldások keresésének ugyanezen fertőzések elleni vakcinák előállítása érdekében, szintén meg nem engedett cselekedetet hajtanak végre.

c.) Azok, akik ezen vakcinák használatára kényszerülnek, általában orvosok vagy szülők, annak ellenére, hogy ismerik az eredetüket (önkéntes abortusz), közvetetten érintettek az abortuszban, és közvetlenül a vakcinák forgalmazásában. A bűnrészesség viszont nagyobb súlyú a hatóságok és a nemzeti egészségügy részéről, melyek elfogadják a vakcinák használatát.

A lelkiismereti tiltakozás szükségessége

Az állampolgárok (családapák, orvosok stb.) lelkiismeretén múlik, hogy ellenállnak-e az életellenes támadásoknak és a „halál kultúrájának", mely előbbiek mögött áll. Ezen vakcinák használata mindazonáltal hozzájárul egy általános társadalmi konszenzus létrejöttéhez, mely az őket erkölcstelen módon előállító gyógyszeripar működését élteti.

Ezért az orvosoknak és a családapáknak kötelességük alternatív vakcinákhoz folyamodniuk (amennyiben léteznek ilyenek), a politikai szervekre és az egészségügyre helyezvén a terhet, hogy erkölcsi problémáktól mentes vakcinákhoz való hozzáférést tegyenek lehetővé. Ha szükséges, a lelkiismereti tiltakozás lehetőségével ajánlatos élniük. (Lelkiismereti tiltakozás kötelessége állhat fenn akkor, mikor egy ország törvényei meg nem engedettnek tekintett lépést engedélyeznek vagy akár sürgetnek, és így az emberi életre fenyegetést jelenthetnek. Az ellenállás kötelezettségét hangsúlyozza az Evangelium Vitae című enciklikai levél például azon törvényekkel szemben, melyek engedélyezik az abortuszt vagy az eutanáziát.) Ugyanígy minden eszközzel (írásban, különböző szervezeteken, a tömegtájékoztatáson, stb. keresztül) szembe kell helyezkedniük azokkal a vakcinákkal, melyeknek nincsen még erkölcsileg elfogadható változatuk, ilyenformán nyomást gyakorolva az alternatív – emberi magzatok abortálásához nem köthető – vakcinák előállítása irányában, és szigorú törvényi szabályozást sürgetve a gyógyszeripar termelői felett.

Összegzés
Azokat a fertőzéseket tekintve, melyek ellen nem léteznek alternatív – elérhető és erkölcsileg elfogadható – vakcinák, helyénvaló tartózkodni ezen vakcinák használatától, amennyiben ez nem jelent kockázatot a gyermekek és közvetett módon a lakosság egészének egészségére. Ha azonban a lakosság egésze jelentős egészségügyi veszélynek van kitéve, különösen a rubeóla esetében, a morális problémákat felvető vakcinák is használhatók átmeneti jelleggel. Mindenesetre fennáll az az erkölcsi kötelesség, hogy folytassuk a harcot, és minden törvényes eszközt megragadjunk annak érdekében, hogy a lelkiismeretlenül és etikátlanul működő gyógyszeripar létezését megnehezítsük. Ennek a fontos harcnak a terhe viszont nem nehezedhet ártatlan gyermekekre és a lakosság egészségi állapotára – különös tekintettel a várandós nőkre.

Azok a szülők, akik arra kényszerülnek, hogy a lelkiismeretük ellen cselekedjenek, vagy különben gyermekük és a lakosság egészének egészségét kockáztatják, egy méltánytalan választási kényszer előtt állnak, melyet minél előbb fel kell számolni.


Az eredeti, angol nyelvű levél ITT a magyar ITT tölthető le. • Fordította: Rohonczi Anett • Lead: Bokány Lajos • Forrás: http://www.cogforlife.org/

Hozzászólások  
-1 #14 hanoka 2013-03-10 22:48
Az AJJAJ SZÜLŐK, VÉSZHELYZET! címűre. Egy anya felháborodása a hepatitis oltás miatt.
0 #13 leander 2013-02-24 18:49
A Kárpáti Harsona melyik cikkére gondolsz?
+1 #12 hanoka 2013-02-15 19:30
+4 #11 Zsolnai Andrea 2013-02-08 11:19
A vallások régebb óta léteznek, mint a védőoltások, ennél fogva álságos dolog arra hivatkozni az elutasításban, miszerint
„A védőoltás vallási alapon történő megtagadására egyetlen vallásban sincs ajánlás, vagy a védőoltás tilalma"

De ha az ember józan ésszel megvizsgálja a vallásokat (bármelyiket), melyeknek egyik alappillére a NE GYILKOLJ, akkor belátható, hogy egyik vallás se hozna olyan iránymutatást vagy ajánlást, vagy előírást híveinek, miszerint gyilkosságból származó szerves anyagok iparszerű felhasználásából származó termékeket gyártsanak, illetve ezeknek felhasználójává váljanak. (amennyiben a magzati abortuszt gyilkosságnak tekintjük - Dr Világhy, és sok más ember szerint gyilkosság)

Ésszerű lenne egy újabb beadványban erre a szempontra felhívni keresztény kormányunk tagjainak figyelmét, és arra, hogy bárki, akinek a lelkiismeretével ütközik ilyen anyagok felhasználásában való részt vétel, az lelkiismereti okokra hivatkozva megtagadhassa az oltást kiskorú gyermekei részére.

Egy demokratikus államban ez nem lenne probléma....

Minden tiszteletem a Nebáncsvirág Egyesületé. Még ha szélmalomharcnak is tűnik néha ez az egész, de apró lépésekben mégis történik előrelépés. Minden egyes ember, akit elgondolkodtatnak ezen az oldalon található információk, megnyert ütközetnek számít, hisz cseppekből áll a tenger.
0 #10 Noah 2012-06-06 06:17
Idézet - Hozzaszolo:
Felhaboritonak talalom az alabbi megallapitast:
„A védőoltás vallási alapon történő megtagadására egyetlen vallásban sincs ajánlás, vagy a védőoltás tilalma".

1.A vallas, vagy vilagnezet mindenkinek maganugye. A szerveaett vallasokon kivul meg szamos vallas letezik.
2.A Nemzeti Eroforras Miniszteriumnak nincs felhatalmazasa annak megallapitasara, melyik vallas mit ir elo ilyen esetekre.
3. Egeszsegunkkel, gyermekeink egeszsegevel kapcsolatos dontesekbe az allamnak, hatosagoknak nincs jogalapja beleszolni. Tanacsot adhatnak, de a mind felelosseg, mind a dontes joga az egyes emberek kezeben kell hogy legyen.

Teljes mértékben egyetértek ezzel a hozzászólással! Szeretném, ha minél többen így gondolkodnánk, szólnánk és tennénk. Aztán bontjuk a pezsgőt a téren! ;-)
+6 #9 Hozzaszolo 2012-06-05 23:48
Felhaboritonak talalom az alabbi megallapitast:
„A védőoltás vallási alapon történő megtagadására egyetlen vallásban sincs ajánlás, vagy a védőoltás tilalma".

1.A vallas, vagy vilagnezet mindenkinek maganugye. A szerveaett vallasokon kivul meg szamos vallas letezik.
2.A Nemzeti Eroforras Miniszteriumnak nincs felhatalmazasa annak megallapitasara, melyik vallas mit ir elo ilyen esetekre.
3. Egeszsegunkkel, gyermekeink egeszsegevel kapcsolatos dontesekbe az allamnak, hatosagoknak nincs jogalapja beleszolni. Tanacsot adhatnak, de a mind felelosseg, mind a dontes joga az egyes emberek kezeben kell hogy legyen.
+2 #8 leander 2012-03-21 07:50
Ahogy a cikk bevezetőjében olvasható, a 18 hónaposan kötelező MMR oltásra és a szabadon választható bárányhimlő oltásra.
+1 #7 Bogar 2012-03-21 06:10
Milyen Magyarországon forgalmazott gyógyszerekre utal az írás?
+5 #6 Igazság Egyetlen 2012-02-17 21:47
Idézet - Pep:
Idézet a cikkből: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium válaszlevelében kitért felvetésünkre, miszerint vallási alapon jogunk lehet-e oltást megtagadni. „A védőoltás vallási alapon történő megtagadására egyetlen vallásban sincs ajánlás, vagy a védőoltás tilalma".

Hát, ha csak ez hiányzik, akkor valaki biztos alapít majd egy civil egyesületként működő egyházat :-)


Az én vallásomban, ami maga az Isten hit, arra vonatkozó tanácsot kaptam, hogy mindenképpen kerüljem el a védőoltásokat, bármi áron és a gyógyszereket is csak valóban komoly esetben szedjünk. Szerencsére ilyen nem fordult velünk elő 15-20 éve, amióta már nem jönnek elő a védőoltások mellékhatásai.

Már elnézést kérek, de ki akar arra kötelezni, hogy én csak katolikus, református, evangélikus, zsidó, vagy jehovista lehetek?
Lehet bármilyen vallásom, hiszen vallásszabadság van és ezért ha az én hitem nem engedi, akkor hivatkozhatok erre.
Le van fektetve az valahol, hogy nekem nem lehet olyan vallásom, ami nem világvallás? Ha le lenne, akkor törvénytelen lenne.

Ki akar arra kötelezni engem karhatalommal vagy bármi mással, hogy én a csak a pápára, Vatikánra vagy bárki másra hallgathatok, amikor az én vallásomban nincs pápa és nincs vatikán és nincs más közvetítő sem? Itt az Igaz vallásban csak Isten van, ahol nincs helye kétszínű közvetítőknek (papok, pápák, szerzetesek, egyházak), akik mindent csak elferdítenek?
+5 #5 Noah 2012-02-17 08:43
Idézet a cikkből: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium válaszlevelében kitért felvetésünkre, miszerint vallási alapon jogunk lehet-e oltást megtagadni. „A védőoltás vallási alapon történő megtagadására egyetlen vallásban sincs ajánlás, vagy a védőoltás tilalma".

Hát, ha csak ez hiányzik, akkor valaki biztos alapít majd egy civil egyesületként működő egyházat :-)
+5 #4 Noah 2011-08-02 12:55
A lelkiismereti tiltakozás tevőleges formája az oltások beadásának megtagadása.
+6 #3 pixlala 2011-06-11 15:37
Bűn Isten, a Természet és az ember ellen!
+6 #2 ci 2011-06-11 14:43
köszönöm, hogy közzétették. megdöbbentett. méltánytalan és felháborító.
+8 #1 Noah 2011-06-01 11:03
"...méltánytalan választási kényszer előtt állnak, melyet minél előbb fel kell számolni."- mondjuk, hogy még idén!!!