Egyesületünk politikától és vallási hovatartozástól független szervezet!

Oldalainkat 951 vendég és 0 tag böngészi

Legyen választható a kötelező!
 • Természetes és mesterséges immunizálás

  Ahhoz, hogy az ember az oltások hatásait megértse, legalább részben meg kell ismerkednie azzal a tudással, amelyet az immunológiai kutatások eredményei közvetítenek ezekről a folyamtatokról.

  Bővebben
 • Aláírásgyűjtéssel összefogás az etikus oltásokért

  Aláírásgyűjtéssel összefogás az etikus oltásokért

  ... „Az M-M-RvaxPro oltás nem etikus módon készült: kikísérletezése és létrehozása során abortusz során életét vesztett magzatok sejtjeit használták fel." ...

  Bővebben
 • Mi a normál flóra?

  Tudj meg többet a bennünk élő mikroorganizmusokról!

  Kikkel vagy mikkel osztozunk a testünkön?
  Mi jelenti a valós veszélyt és mikor? ...
  Bővebben
 • Olvasóink írták

  Olvasóink írták

  Ismerd meg mások oltástörténeteit!
  Küldd el a sajátodat!

  Bővebben
 • Könyvajánló – VPK
  „E könyv nem hiányozhat egyetlen hazai szülő és szakember könyvespolcáról sem!”

  Mielőtt döntene, TÁJÉKOZÓDJON!

  Bővebben

Vélemények

Precedens értékű ítélet oltásmegtagadás ügyben

A fegyver, ami visszfelé sült el.

Az oltásmegtagadók ügyei hazánkban nem igazán kapnak különösebben nagy figyelmet. Ez alól kivétel, ha épp híréhségében a média ráharap valami oltásos csalétekre. Ha nem is vezérhírként, de mindenképpen figyelmet érdemel egy ügy, mely végkimenetelét tekintve nem éppen rendhagyó végzéssel zárult. Ezidáig egy székesfehérvári esetről tudunk, ahol a szülők kontra ÁNTSZ perben a szülők részére kedvező ítélet született. A mostani ügy kapcsán ismét vakarhatják a fejüket hivatalnokaink, olyannyira, hogy ez esetben az eljárást elindító ÁNTSZ pert vesztett.

Az alábbiakban taglalt ügy részletei hű bizonyítékai annak, hogy immáron mi is jogállamban élünk. Úgy gondoltuk, hogy az egyszerű hírközlésen túl, egy kis kiegészítő magyarázatot is megérdemel ez az ügy. Nevezhetjük afféle „Oltásügyi helyzetképnek" is.

Mit ajánl a WHO?

Nem szeretem idézni a WHO-t, mivel vízfejnek tekintem, s mint minden ilyen méretű szervezetet, többszörös áttéttel fertőzte meg a korrupció. Egy ekkora szervezetnél ez nem is lehet másképp. Erre a H1N1 botrány is rávilágított. Csak halkan jegyzem meg, hogy kisebbfajta lavinát indítottak el botrányukkal, mivel a kicsit magukra is odafigyelő emberek elkezdtek utánanézni, hogy vajon mégis mit akarnak rájuk sózni a WHO ajánlásával?
A mindenkori hatalomnak a meggyőzés és nem a diktátum elvei mentén kellene tevékenykednie! A sokat hivatkozott WHO irányelveiben is ez szerepel. A jog, habár eredendően az igazságos ítélkezés szolgálatába állított legmagasabb rendű eszköz szerepét kellene hogy betöltse, napjainkra egyre inkább elveszti ezt a funkcióját. A jogot nem az igazság érdekli, hanem az, hogy mi az, ami jogszerű. Esetünkben adott egy legyőzhetetlen ellenfél (a kötelező oltási rend), melynek a legfélelmetesebb fegyverét (ÁNTSZ) a rendszer több oldalról (jogszabályok, rendeletek armadájával) megtámogatta. El kell ismerni, bárkinek is állt érdekében ezt a többszörösen bebiztosított rendszert létrehozni, igen jó munkát végzett. Világunkra jellemző, hogy nem létezik olyan ember alkotta rendszer, technológia vagy ideológia, ami időnként nem kényszerül felülvizsgálatra, majd korrekcióra, ami után gyakran a történelem szemetesládájába kerül. Ha nagyobb időszakokat vizsgálunk, akkor már azt látjuk, hogy szinte minden „játékszerünk" idővel így végzi. Az egészségügyi beavatkozásokat szabályozó jogi passzusok között a védőoltásokra vonatkozó szabályozások megkérdőjelezhetetlenül, úgy gondolom, nem túlzok, ha azt mondom: vak hittel vannak bebetonozva. Hogy Müller Péter szavait idézzem: „Az igazság kibírja a kételyt – sőt fölfedezése igényli is. Vakhit csak olyasmihez kell – de ahhoz nagyon - , ami nem igaz."

Jogi útvesztő

A jelenleg érvényben lévő jogszabályok egy oltásmegtagadó szülőre akár 5 millió forint bírság kiszabását is lehetővé teszik, több alkalommal is. Ez akkora összeg, melynek szükségességét nem lehet – vagy inkább nehéz – indokolni bármivel is! Köztörvényes bűncselekményeket ennél sokkal enyhébb díjtételek kiszabásával meg lehet úszni (lásd Postabank-ügy, vagy akár súlyos testi sértésekkel kapcsolatos ügyek, de még a közlekedési szabálysértések ügyei is). A veszélyeztetés mértéke – amennyiben ez valóban fennáll – sem összehasonlítható az említett kihágásokkal. Ezzel szemben az eljáró hatóság családok életét lehetetlenítheti el végérvényesen. (A helyzeten valamelyest enyhít az a tény, hogy ezidáig nem tudunk olyan esetről, amikor is hatóság élt volna a maximális összeg kiszabásának lehetőségével.)
A lehetséges szankciók méltán vetik fel a kérdést, mivel indokolt ez a „drákói" szigor? Ezek a szülők semmi többre nem vágynak, mint amit a tőlük akár 200 méterre, a határ túloldalán élő szülőtársaik szabadon megtehetnek. Ez ügyben valahogy nem igazán akarunk felzárkózni Európához! Csak, hogy szemléltessük a helyzetet: a folyamat oly mértéket öltött napjainkra, hogy nem egy esetben a szülők – a folyamatos zaklatások miatt – elhagyták az országot.
Ezzel szemben nap mint nap halljuk a médiából a kövér, látszólag is egészségtelen életet élő tisztségviselő „szakértőktől" (a példamutatás fontos lehetne), hogy milyen „felelőtlenek azok a szülők, akik nem oltatják be gyermekeiket". Hallhattunk olyan kijelentéseket is, miszerint „divat lett az oltásokat megtagadni". Ha ez így van, akkor nevezhetjük ezt a „mazochizmus" legújabb kori megnyilvánulásának. Ezt az új önkínzó réteget, úgy látszik, a fellebbezések éjszakába nyúló írása, majd a befektetett munka gyümölcseként többszörösen kiszabott büntetések fizetése élteti.
Ez a megközelítésforma valószínűleg nem visz közelebb ahhoz, hogy megismerjük, vajon mik a valódi okok, amiért egy szülő (vagy akár orvos) felvállalja ezt az inkvizícióhoz hasonlítható bánásmódot ma Magyarországon?

Rendszer = konzervdoboz

Amennyiben az okokat kezdjük el vizsgálni, óhatatlanul is Pandóra szelencéjét kezdjük feszegetni. Kiderülne, hogy az oltásokat propagáló szakma mennyire egyoldalú, és hiányos információanyagra támaszkodva tevékenykedik. Gyakran halljuk az érvet, miszerint „a magyar oltási rend példaértékű, és számos ország irigyli tőlünk". Ez az állítás csak részben igaz. A világ oltásokat támogató (gyártók által propagált) fele lehet, hogy büszke, a másik kisebb, megfontoltabb életvitelt élő fele pedig szörnyülködik. Az éremnek mindig két oldala van! Ne feledjük, az akadémista orvosláson kívül az összes, elismerten hatásos medicina elutasítja az oltások döntő részét. Sokan ezért tartanák fontosnak, hogy az orvosi egyetemeken más – jelenleg alternatívnak nevezett – gyógymódokat is tanítsanak. Sajnos, a dolog épp ennél a pontnál bukik meg és dob egy tripla, leszúrt rittbergert. Nem titok, hogy az egészségügyi felsőoktatás finanszírozása szorosan összefonódik a gyártókkal. Ez predesztinálja a tananyagot is. Évtizedek múlhatnak el, mire egy orvos felismeri, hogy itt valami nincs rendjén (ha egyáltalán felismeri). Persze van, aki sohasem jut el eddig a pontig, mivel a mai antiholisztikus világ már nem igazán ösztönzi a jól képzett általános orvosréteg kitermelődését. A másik ok, hogy annyira szakosodott az orvosi szakma is, hogy a legtöbb baj esetében valamely más szakorvoshoz kerül beutalásra a páciens, miután nem hozzák összefüggésbe a kiváltó okot a tünettel. Ez után nem a kiváltó okot kezdik el kezelni, hanem tüneti-elnyomó kezelést alkalmaznak. Felülről van szabályozva minden (BNO besorolások) és az orvosok is ki vannak téve az igen erőteljes ügynöki tevékenység hatásainak. Ezek után semmi csodálkoznivaló nincs azon, hogy még mindig ragaszkodnak egy olyan egészségügyi beavatkozáshoz (a védőoltásokhoz), mellyel kapcsolatban ezidáig nem sikerült senkinek sem kétséget kizáróan bebizonyítania egészségmegőrző – vagy javító – hatását.
Szűk hazánkba csak a rendszerváltozás után jutott el azoknak az orvosoknak, kutatóknak a híre, akik már az oltások megjelenésének kezdetétől fogva folyamatosan húzzák a vészharangot, hogy itt valami nagy baj van! Az sem titok, hogy ezeket a hangokat hatalmas erőkkel próbálják elnyomni világszerte. Mára azon sem lepődik meg senki, ha azt állítjuk, hogy hatalmas pénzek cserélnek gazdát a gyógyszeripar és a kormányok között. Ez a felállás sajnos megmételyezi a valóban hasznos orvostudományi eredmények terjesztését is.

A közérdekű adat nem közérdekű

Érdekes színfoltja az eseményeknek, hogy jelenleg sem a szülő, sem az orvos nem tudhatja meg azt, hogy milyen vizsgálatok alapján teszik kötelezővé a „védő" oltásokat. Amikor ezekre az egyértelműen közérdekű adatokra kíváncsiak voltunk, elutasító választ kaptunk, mondván „nem közérdekű információkról van szó". A történelem során többször beigazolódott már, hogy a tényektől, vagy épp csak az egészséges vitától való rideg elzárkózás mekkora kárt okozott a kor emberének. Ebben igen erőteljesen vette ki részét az akadémista orvoslás is, lásd Semmelweis esete, akinek egyszerű higiéniás felismerésére a kor orvosai kirekesztéssel válaszoltak. Megbocsáthatatlan magatartásukkal anyák ezreit-tízezreit taszították a halálba. (Nem áll szándékomban támadni az orvostársadalmat, mert meggyőződésem, hogy legtöbbjük a tudása legjavát próbálja adni a praxisában, a segítő szándékuk megkérdőjelezhetetlen.)

Mi olvasható ki a jelenlegi és az előre prognosztizált népegészségügyi adatokból? Évről évre dőlnek meg a várható élettartammal kapcsolatos jóslatok. Ha a várható átlagéletkort vizsgáljuk és minden megfogant életet számításba veszünk, akkor a nagyjából többszáz évvel ezelőtti értékeket kapjuk. A felnőtt lakosság várható életkora gyakorlatilag nem változott, az össznépesség általános egészségi állapota viszont romlott. A gyermekhalandóság tekintetében nyilvánvalóan javult a helyzet, de ha azt vizsgáljuk, hogy a művi abortuszok száma 100 évvel ezelőtt néhány 100 volt évente, szemben a mostani 40-50 ezerrel, akkor a kép már nem olyan rózsás. Nagyjából 70-90 ezer gyermek születik évente Magyarországon. Nem nehéz kiszámolni, hogy csaknem minden második vagy harmadik megfogant gyermek halottnak tekinthető. Ez Isten, és a természet törvényei szerint is az élet elvételének számít. (Hogy minek hívjuk, a lényegen nem változtat.) Egy megfogant gyermek életének megszakításához joga van a szülőnek (vagy orvosnak – kollektív beleeggyezéssel), viszont ahhoz, hogy megválassza, milyen egészségügyi beavatkozásokat fogad el, ahhoz, úgy látszik, nem.

Helyzetkép itthon és az EU-ban

Ha a jog oldaláról szemléljük a dolgot, láthatjuk, hogy a nemzetközi jogi trend igyekszik olyan mederbe terelni a szabályozásokat, amivel például az említett hibákat a lehető legjobb eséllyel ki lehet küszöbölni. (A jog rafinált dolog!) Ezeket az elveket szem előtt tartva született meg az Oviedói megállapodás, melyet hazánk is aláírt, és beemelt a jogrendjébe (2002/VI. törvény). Ezen rendelkezések irányelveihez próbálják „idomítani" a fejlett demokráciák a belső szabályozásaikat is. A hazai jog formálói ez esetben (is) elég sajátosan értelmezik ezt a törvényt. Gyakorlatilag semmilyen formában nem kerül alkalmazásra. Habár a legtöbb országban a gyógyszergyártók által igen erőteljes lobbitevékenység folyik az oltások mellett, mégis ily módon kiskaput hagynak a szabad önrendelkezés lehetőségének.
A jogi útvesztők labirintusában érezheti magát az, aki egy kicsit mélyebbre ássa magát a jelenleg érvényben lévő jogszabályok között. A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. § (1) kimondja: „A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez." Sehol a világon nem született olyan tanulmány, de még tudományos állásfoglalás sem arról, hogy ezt az állapotot az oltásokkal lehet elérni. A jelenlegi orvostudomány állása szerint is a természetesen szerzett immunitás magasabbrendű, mint a mesterségesen előidézett. A védőoltás beadását követően mi a garancia arra, hogy a gyermek magasabb szintű egészségi állapotba kerül? Láthatjuk, hogy ez olyan ellentmondás, ami magyarázatra szorul.


Az ítélet

Ebben az egyenlőtlen erőviszonyokkal zajló jogi zűrzavarban sok család számára reménysugár lehet az alábbi bírósági ítélet, melyet most közzéteszünk. Az ügy abból a szempontból lehet érdekes, hogy sok szülő próbál a józan eszére, egészséges igazságérzetére hallgatva különböző fellebbezéseket, peranyagokat összehozni, aminek szinte mindig a szülőkre nézve hátrányos kimenetelű ítélet lesz a vége. A megoldás kulcsa: jól kell fegyvernemet választani. „A jog világában csak a joggal lehet győzni."

Idézet a másodfokon hozott bírósági végzésből, mely kimondja:

„A bíróság a kérelmezett .../2011. számú végzését hatályon kívül helyezi és a kérelmezettet új eljárásra és új döntés hozatalára kötelezi. Kötelezi a kérelmezettet, hogy 15 napon belül fizessen meg a kérelmezőnek 6.250 Ft eljárási költséget.

A feljegyzett eljárási illetéket az állam viseli.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.


A per alapjául szolgáló beadvány közléséhez nem kaptuk meg a hozzájárulást a jogi képviseletet ellátó ügyvédi irodától, így az érintett apukát kértük meg egy rövid összefoglaló megírására..

A regisztrációhoz kötött tartalom.


Megjegyzés: Országunkban több száz, de akár ezres nagyságrendű is lehet a nem oltott gyermekek száma. A rendszer ezeket nem látja, mivel sok esetben a háziorvossal való egyezkedés után hallgatás fejében valahogy bekerül az aláírás, a matrica és a bélyegző az oltási kiskönyvbe. Elenyésző azoknak a szülőknek a száma, akik felhagyva az ilyen megoldásokra nyitott orvosok keresgélésével nyíltan felvállalják az ügyet. Akik így döntenek, azokra a meghurcoltatás vár. A rendszert megkerülő magatartás a következmények mérlegelése után érthető is lenne, csak épp konzerválja a jelenlegi helyzetet. Semmiféle üzenetet nem küld a hatalom felé, hogy a jelenlegi gyakorlaton való változtatás igényét szorgalmazza. Elvárható lenne, hogy a mindenkori hatalom ne kényszerítse méltánytalan választás elé állampolgárait. Tegyen meg mindent, hogy a megfelelő felvilágosítás után a számukra legideálisabb döntést tudják meghozni.
A kormányoknak, az amerikai módszerhez hasonlóan, az egészségügyi feladatokat ellátó hivatalos szervek által leadott jelentéseken kívül független helyzetjelentést is kellene készíttetnie a lakossági visszajelzések alapján. Az USA kormánya az oltási szövődmények jelentését 10-15%-os hatékonyságúnak ítéli meg. Ezzel az arányszámmal számolnak. Példaértékű lehet a német rendszer is, ahol a szülő is jelenthet oltási szövődményt.

Utólagos szerzői korrekció: Magyarországon is van mód a szülők által oltási szövődményt jelenteni, nem csak a kezelőorvosnak. A módszertani levél 50. oldalán található egy jelentési űrlap, melyen az „Űrlapot kitöltötte" rovatban található egy „egyéb" jelölőnégyzet is (ezt kell megjelölni). A dokumentum nem tartalmaz egyéb korlátozást a bejelentő személyére nézve. A „bejelentés 24 órán belül küldendő"! Teheát probléma esetén a gyors kijózanodás ajánlott!

Hozzászólások  
+3 #22 2012Aranyhal 2013-10-02 08:50
-7 #14 alue 2011-09-04 08:53
Márpedig egy újszülött immunrendszere NEM fejlett, továbbá tételezzük fel, hogy allergiás, amíg ellenkezője be nem bizonyosodik!!

barom. első alkalommal semmire nem lehetsz allergiás. az első alkalommal kialakulhat az érzékenység, de allergiás reakció csak a második érintkezéstől várható.

Nagyon empatikus írás. BCG ugye az első. Második oltástól nálunk 3 gyerekből kettő tele kiütésekkel. Bejelentést senki sem tett. Mi nem is tudtunk arról, hogy lehetne tenni. Kiütések többször ismétlődtek. Persze oltástól számítva 3 napnál több telt el az első kiütéses alkalommal. Majd a 6 éves oltásnál már a 10. percben jöttek a kiütések és csak allergia elleni injekcióra kezdett a terjedésük megállni. Másnap reggelre tűntek el. Bejelentés semmi. Oltó orvos szerint nincs tennivaló. Hivatalos álláspont szerint ellenőrzött körülmények között mehet majd a következő oltás. Azaz újraélesztésre alkalmas körülmények között. További oltás megtagadva. Tesónak is, aki még nem tart ennél a pontnál. Kivizsgálási kérelem beadva. Kapott információ arról, hol és hogyan vizsgálják ki az oltásra adott allergiás reakciót: NULLA! A kisebb, 2 év alatti gyereknél orvosi szakvéleményt kiállítani nem lehetséges, mert nem lehet allergia vizsgálatot elvégezni. Így nem kaphat mentességet sem. Olyasmit kérnek, ami nem létezik!!!! Legfeljebb bölcsőhalált hal. Ezek után KET eljárást indítottak ellenünk. Inkább haljon a gyerek, csak az oltás bele legyen nyomva!!
-1 #21 Meme 2013-05-13 14:56
Idézet - Giulio:
:cry: Sajnos nem hiteles a cikk, bár érdekes. Ha jogerős, másodfokú bírósági ítélet születik, az úgyis bekerül a határozatok tárába, tehát sánta a titkolózás. Én ugyan mindig örülök, ha az ÁNTSZ pert veszít, de ez így lehet népmese is.
Kiraktam a blogra, de valaki azért meggyőzhetne a dolog lényegéről. orvos vagyok, és természetesen a titoktartás vonatkozik rám. Aki akar, elér.


Én akartam elértem, írtam,kérdezett valamit emailben, válaszoltam, de többé válasz nem jött tőle, úgyhogy nem hiszek már neki. Meme
+2 #20 leander 2012-06-17 06:55
Kedves Zsoa!
Amíg nem óvodaköteles a gyermek, addig valóban megtagadhatják a felvételét. Ez jelenleg azt jelenti, hogy csak nagycsoportos korban kötelesek bevenni. 2013 szeptemberétől azonban változik a szabályozás, és minden harmadik életévét betöltött gyermeket köteles lesz a szülő óvodába adni, ennek megfelelően a körzeti óvoda köteles lesz felvenni.
+3 #19 zsoa 2012-06-13 22:10
MI már beadattunk pár oltást kisfiúnknak(aki koraszülött), és kislányunknak is sajnos, de akkor még úgy hittük így helyes. MOst már másképpen látjuk, és a most 21 hónapos kislányunknak már nem akarjuk beadatni az MMR-t, és a most 32 hónapos kisfiúnk sem fog több oltást kapni. Már szó szerint elindult a védőnő zaklatása.Vérjuk a további fejleményeket. Egy pont még nem teljesen tiszta, hogy megtagadhatják -e az óvodába felvételt azért mert nem akarjuk tovább oltatni őket?
-1 #18 Estrremadura 2011-11-12 19:38
Kedves jazmin!

Remelem en is , hogy fenti megjegyzes, miszerint oltas megtagadas ugyeben allamigazgatasi jogkorbrn tortenik eljaras, es nem bunteto ugyrol van szo, megnyugtatja es segit az onnek kedvezo dontes meghozatalaban. Kellemetlenek, kotozkodoek, de ha onok is kemenyen hatarozottan viselkednek, azert letorik az a kos szarv.
Probaljanak barati, bizalmi alapon orvost valsztani, es ne ahhoz menjenek aki eppen van. Nincs olyan rendszer, ami nem trukkozheto.
+3 #17 Noah 2011-09-07 07:28
Kedves Giulio!
A történet valódi, ezt garantálom. Várjuk meg a másodfokú döntést, és okosabbak leszünk.
-1 #16 Giulio 2011-09-06 14:39
:cry: Sajnos nem hiteles a cikk, bár érdekes. Ha jogerős, másodfokú bírósági ítélet születik, az úgyis bekerül a határozatok tárába, tehát sánta a titkolózás. Én ugyan mindig örülök, ha az ÁNTSZ pert veszít, de ez így lehet népmese is.
Kiraktam a blogra, de valaki azért meggyőzhetne a dolog lényegéről. orvos vagyok, és természetesen a titoktartás vonatkozik rám. Aki akar, elér.
+4 #15 pixlala 2011-09-05 07:52
Idézet - alue:
xxx. első alkalommal semmire nem lehetsz allergiás. az első alkalommal kialakulhat az érzékenység, de allergiás reakció csak a második érintkezéstől várható.
Melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás? Egy allergia az nem akkor jön létre amikor azt felfedezik. Ezt ugye nem gondolja senki sem! Van egy olyan kifejezés is, hogy hajlam. Meg olyan is, hogy öröklődés. Az allergiára kialakulására kifejezetten nagy esélye van annak az újszülöttnek, akinél az egyik szülő (legfőképp az anya) már szenved ettől a betegségtől. A csecsemő immunrendszere egy jó darabig megegyezik az anya immunrendszerével. Az összefüggés lehetősége nem figyelmen kívül hagyandó! Ezt az összefüggést meglehetősen sokan leírták (megfigyelték) már a világon.
-8 #14 alue 2011-09-04 07:53
Márpedig egy újszülött immunrendszere NEM fejlett, továbbá tételezzük fel, hogy allergiás, amíg ellenkezője be nem bizonyosodik!!

barom. első alkalommal semmire nem lehetsz allergiás. az első alkalommal kialakulhat az érzékenység, de allergiás reakció csak a második érintkezéstől várható.
+8 #13 Klixa 2011-08-20 09:33
Szerencsére nem kapott a kicsim BCG oltást. Az orvos is egyetértett azzal, hogy igen, még nem ismertek az allergiái, illetve, hogy valóban, fejletlen az immunrendszere... végre nem akart meggyőzni, hogy oltassunk.

persze azt elmondta, hogy de akkor most majd megbüntet minket az ÁNTSZ.

Úgy vélem, az oltások kérdése akkor fog csak megoldódni, ha mi is átlépünk a demokrácia küszöbén. Magyarországot más Európai országok még mindig csak az igazi "babánköztársaság"-ként emlegetik..

Majd ha minden ember egyszerre feláll, és azt mondja, nem vagyok hajlandó mérgezni a gyermekem, sem pedig magam! De ettől még távol vagyunk sajnos.

Én úgy látom, hogy az emberek ma az orvosokat tartják az istennek. Az pedig a magyar népet jó érzéssel tölti el, ha panaszkodhat, és ha felsorolhatja milyen betegségekkel keresi fel nap mint nap orvosát, és szinte azon versengenek a várótermekben, buszokon, stb, hogy ki szed több gyógyszert.
+2 #12 Noah 2011-08-15 12:57
A jelenlegi oltásrendszer fenntartása csak a feszültséget gerjeszti, ami egyszer berobbanhat...
+2 #11 Noah 2011-08-15 12:55
És ha a zemberek már nem akarják tovább oltatni a gyermeküket?
Akkor is marad a megfélemlítés meg a bírságolás, vagy jön végre valami elegáns európai megoldás?
Döntés időtartama: 1 nap.
A kérdés, hogy mikor?
+1 #10 B. Lajos 2011-08-13 14:16
Idézet - klixa:
Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben a BCG oltást követően bármilyen változás is bekövetkezne a 6 hetes gyermekem esetében, feljelenthető szándékos egészségkárosítás címén az oltást beadó orvos?
Kedves klixa!
Az orvosok feljelentgetése, úgy gondolom nem egy okos alternatíva (főleg egy esetleges károsodás után). Az orvos, a jelenlegi helyzetben egy végrehajtó személy. Ezért, egy esetlegesen bekövetkező egészségi állapotromlás esetén, az oltó orvost felelősségre vonni nem lehet. A jelenlegi jogi keretek kötött a felelős a gyártó. Tudom, ez abszurd helyzet, de ez van. Ha egészségügyi perig fajulna a dolog, akkor is egy másik orvosszakértőt kérnének fel a szakértésre aki ezután megállapítaná, hogy nem történt orvosi műhiba. Ebben az esetben igazat is kellene adni ennek a szakvéleménynek, mivel valóban nem az orvos felel ezekért a készítményekért. A beadása felett pedig nem sok mérlegelési joga van. A gyártói dokumentáció pedig az összes lehetséges szövődményt felsorolja, tehát a gyártó is mentesítette (jogilag) magát.

A BCG oltás, pont egy olyan oltás aminek tényleg semmi értelme nincs. Sok országban még az ajánlott oltások listájáról is törölték!
+3 #9 ropcsike 2011-08-10 18:01
Oltás előtt kéretik elolvasni a vakcina tájékoztatóját!!!!!!!!!!!!

Idézem a BCG oltóanyag GYÁRI betegtájékoztatója 2 pontját!

TUDNIVALÓK A SSI BCG VAKCINA BEADÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza a SSI BCG vakcinát
- ha allergiás (túlérzékeny) a készítmény bármely összetevőjére,
- ha lázas vagy generalizált bőrfertőzése van. Ilyen esetben az oltást el kell halasztani addig, amíg a láz vagy a fertőzés nem rendeződik.
- ha fertőzésekkel szemben csökkent ellenállóképességgel rendelkezik, vagy immunrendszere nem működik megfelelően.

Márpedig egy újszülött immunrendszere NEM fejlett, továbbá tételezzük fel, hogy allergiás, amíg ellenkezője be nem bizonyosodik!!
+4 #8 Noah 2011-08-10 06:35
Kedves Klixa!
Igen, feljelenthető.
Valószínű, hogy nem ismernék el oltáskárosodásnak a gyermekednél fellépő esetleges rövid, közép, vagy hosszú távú mellékhatásokat. Azt mondanák, hogy nem bizonyítható az ok-okozati összefüggés. A rendszer ki van találva, az orvos itt csak mellékszereplő.
Átérzem a helyzetedet. Ezen én is átmentem. Ezen agyaltam napokig. Aztán döntöttem, és akkor csoda történt: megszűnt a félelem, és szabadnak éreztem magamat! Olyan embernek, akit már nem lehet burkolt vagy nyílt félelemkeltéssel manipulálni. Csodálatos érzés! "Aki mer az nyer." - nálam eddig bejött.
+1 #7 klixa 2011-08-09 23:43
Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben a BCG oltást követően bármilyen változás is bekövetkezne a 6 hetes gyermekem esetében, feljelenthető szándékos egészségkárosítás címén az oltást beadó orvos?
+7 #6 Noah 2011-08-09 07:56
Kedves Jázmin! Ez a köztisztviselő eldöntötte, hogy nem veszélyezteti tovább gyermeke(i) egészségét mérgezett és szennyezett oltásokkal. Elképzelte, hogy mit mondana a gyerekének, ha az később feltenné neki a kérdést: Apu, ha tudtad, hogy az oltás káros, miért hagytad beadni?
Na ezt fontosabbnak tartotta elkerülni, mint az ÁNTSZ-szel való hadakozást. Ja, amúgy a családban egyedüli kereső, a felesége gyes-en van, és várják második babájukat.
Mindezt bátorításként írtam le. Szép napot! :-)
+5 #5 pixlala 2011-08-05 14:52
Kedves Jázmin!

Az oltásmegtagadás szabálysértés és nem bűncselekmény. Ez egy igen nagy, lényegi különbség! Szabálysértés lehet a gyorshajtás is, büntetőjogilag ez is ide sorolható. Egy oltásmegtagadásos eljárás semmiféle priusz megszerzését nem jelenti. Sokszor a médiában nyilatkozó tisztségviselők is keverik a két fogalmat (megfélemlités). Ha logikailag szemléljük, akkor nem is lehet a bűncselekmény fogalomkörébe sorolni. Egy oltás be nem adásával valójában nem merül ki az ártás vagy szándékos egészségkárosítás fogalma. Ez az oltások alkalmazása esetében már – sajnos – nem igazán mondható el. Jogilag mégis nagyon jól le van védve minden nem kívánatos mellékhatás, mivel szépen felsorolnak minden lehetséges szövődményt a dokumentációkban (és egy sor mérlegelési jogot az orvosokra hárítanak /ők viszont érinthetetlenek/). Úgyhogy akit ez miatt bocsájtanának el a munkahelyéről azzal törvénytelenül járnak el. Ismerek közhivatalnokot aki ellen volt és várhatólag lesz is eljárás oltásmegtagadás ügyben. Senki nem piszkálta meg a munkahelyén ez miatt. Hangsúlyozom, nem is tehetik meg!
+2 #4 Jázmin 2011-08-05 13:21
Elképesztő, hogy mennyire nem számít semmi sem, főleg nem az ember. Itt minden a gazdasági érdekekről szól. Mekkora pénz lehet az oltás-bizniszből... Ehhez persze Magyarország nagyon jó alany, nálunk ugyanis a döntéshozók még az anyjukat is eladnák kis pénzért, ennek fényében hogy érdekelné őket a magyar emberek egészsége. Sajnos ilyen országban élünk. Persze a pressziót azt jól kitalálták, itt nincs kiskapu, mint általában Magyarországon minden más területen.
Körbejártam az oltás-megtagadás témakörét és rájöttem, hogy ezt felvállalni nem tudjuk tekintettel arra, hogy én is és férjem is olyan munkakörben dolgozunk (állami szféra), ahol ha büntetőeljárást indítanának - és nagy valószínűséggel el is ítélnének minket - kiskorú veszélyeztetése miatt, akkor mindketten munkanélküliek lennénk, így az egyetlen jövedelemforrásunknak búcsút mondhatnánk. Ha nem ilyen munkakörben dolgoznánk, simán bevállalnám, mert nem érdekelne az az ítélet, a büntetett előélet. Szóval zsákutcába értünk. Én nem látok legális megoldást, az időhúzásnak is csak olyan értelme van, hogy később kap oltást, de egyszer be fogják neki adni. Ha valakinek mégis lenne valami ötlete, annak örülnénk. Egyébként még 5 hónapunk van az MMR-ig (10 hónapos a baba), sajnos az eddigieket megkapta, mert csak pár hónapja világosodtam meg a témában. Szerencsésnek tartom magunkat, hogy babánk az eddigi oltásokra nem reagált negatívan, nem voltak mellékhatások, bár a hosszútávú mellékhatásokat sajnos senki nem fogja tudni megmondani előre.
+4 #3 Noah 2011-07-19 09:55
Kedves Ropcsike!
Én a Kádár-rendszer egyik utolsó rossz örökségének tartom a kötelező oltási rendet. Ezzel le kell számolni (Kósa után szabadon a Fidelitas kongresszusi beszédéből).
Ehhez egy kis útravaló a döntéshozóknak:
"Bölcs belátás többet ér. Minden más adománynál"(Szophoklész).