Egyesületünk politikától és vallási hovatartozástól független szervezet!

Oldalainkat 223 vendég és 0 tag böngészi

Legyen választható a kötelező!
 • Természetes és mesterséges immunizálás

  Ahhoz, hogy az ember az oltások hatásait megértse, legalább részben meg kell ismerkednie azzal a tudással, amelyet az immunológiai kutatások eredményei közvetítenek ezekről a folyamtatokról.

  Bővebben
 • Aláírásgyűjtéssel összefogás az etikus oltásokért

  Aláírásgyűjtéssel összefogás az etikus oltásokért

  ... „Az M-M-RvaxPro oltás nem etikus módon készült: kikísérletezése és létrehozása során abortusz során életét vesztett magzatok sejtjeit használták fel." ...

  Bővebben
 • Mi a normál flóra?

  Tudj meg többet a bennünk élő mikroorganizmusokról!

  Kikkel vagy mikkel osztozunk a testünkön?
  Mi jelenti a valós veszélyt és mikor? ...
  Bővebben
 • Olvasóink írták

  Olvasóink írták

  Ismerd meg mások oltástörténeteit!
  Küldd el a sajátodat!

  Bővebben
 • Könyvajánló – VPK
  „E könyv nem hiányozhat egyetlen hazai szülő és szakember könyvespolcáról sem!”

  Mielőtt döntene, TÁJÉKOZÓDJON!

  Bővebben

Blog

COVID-19 szimfónia – Orwell: 2020

 

Szerzője: ismeretlen
Hossza: szabadon irányított
Műfaja: multifelvonásos kako-szimfónia

Beszámoló az ősbemutatóról

A partitúrát mindenki kézhez vette, ki-ki a maga részét blattolva játssza, anélkül, hogy ismerné a darabot. A vonósok húzzák-vonják, a fúvós szekció fújja-szíjja – kinek melyik technika megy jobban –, az ütősök/verősök gondoskodnak a hatáselemekről, de egyelőre csak csilingelve jelzik, hogy itt vannak. A karmesterek teszik a dolgukat. A mű felcsendül. Már a kezdő taktusokból kiderül, hogy a szerző adott némi mozgásteret a karmestereknek. Így ki-ki vérmérséklete és ambíciója szerint kiegészítheti a darabot, eltérhet a koreográfiától. Egyesek a sebesség és a dinamika fokozásával vagy a hajlítások (görbék) laposításával próbálkoznak. Van, ahol a szinusz négyszögjelre változott, és van, ahol fűrészfogakkal teszik ércesebbé a hangzást. Helyenként az 5. G hangra fűzik fel a harmóniát. Mindezen kilengésekkel együtt a darab kiegyensúlyozott és egységes képet „sugároz”. Megállapíthatjuk, hogy alapvetően jól összehangolt művet hallhatunk. Ami az élvezeti értéket illeti, egyelőre nincs egységes vélemény. A kezdeti zavart kis idő múltán afféle megszokás érzése váltotta fel. Vannak, akik csak főpróbáról beszélnek, és vannak, akik a közreműködőket dicsérik vagy szidják. Egyesek kritikusan ki-kiszólnak a zenekarból, aztán többé nem halljuk őket. A nagy egészt – a teljes partitúrát – egyik szereplő sem látta/látja még. Talán a karmesterek előzetesen kaptak némi eligazítást, mert hát egy ilyen soha nem látott, grandiózus mű esetében kell, hogy legyen „beavatott”! A hatásszünetekben néhányan a hallgatóságból elgondolkoznak: „Vajon ki lehet a zene szerzője?” Ugyanis kilétét, egyelőre, a titokzatosság homálya lengi körül. Mint ahogy azt sem tudhatjuk, hogy milyen hosszú lesz a mű. A közönség soraiban suttogják, hogy lesz még egy őszi záró tétel és egy tavaszi nyitány is, és ki tudja még, milyen további felvonások, ezután akár minden évben. Ezt a pletykát senki megerősíteni nem tudta. A közvetlenül mellettem ülő hölgy azt mondta, hogy az ő mellette ülő polgármesterünk mostanra jelezte a tetőzést. Végül is – gondoltam – minden valamire való zenei műben van egy csúcspont. Kell, hogy legyen tetőzés! Tetőzésnek lennie kell! Meg is jegyeztem, „okos ember a mi polgármesterünk". Mert aki ezt szinte napra pontosan tudja előre, az nem akárki.

 

Ironikus, néhol cinikusnak tűnő bevezetőm célja nem más, mint az, hogy valahogy érzékeltessem azt a jelenséget, ami napjainkban zajlik körülöttünk. Sokunkban fogalmazódnak meg különböző indíttatásból és irányból megközelített elméletek, melyek között igen nehéz eligazodni. Jó ideje terveztem, hogy Orwell méltán híres 1984 könyvét elolvassam. A jelenleg zajló események kapcsán, igen erős belső késztetés hatására, ezt most megtettem. Nem titkolom, hogy e cikk megírásához ez a mű adta a kezdő lökést.

Orwell 1984 – A történet dióhéjban

A mű disztópia (negatív utópia). Orwell egy olyan szürreális világot alkotott meg, ami keletkezésekor – 1948-ban – még nem létezett. Sokan úgy vélték, hogy az akkori sztálini Szovjetunióban működő kommunista rendszer kritikájának szánta. Ennek volt is némi alapja. Valójában, az akkor már ismert náci Németország és a szovjet kommunizmus rendszereinek példái együtt szolgáltatták azt a mintát, amire Orwell felfűzhette a történetét. A könyv mára kultikus mű lett. Felnőtt irodalom a javából. Habár nincs korcsoporti besorolása, a történet mélyen nyomasztó világa mindenképpen megfelelően érett szellemiséget kíván. A fiatalabb, tapasztalatlanabb nemzedékek nem értik, nem érthetik meg azokat az összefüggéseket, melyek egy velejéig sötét, elnyomó rendszer működését tárják fel az olvasó előtt. A szerző maga alkotta disztopikus világában megfosztja az emberiességet a reménytől. A történet tragédia is egyben, hisz a főhős – Winston Smith – a végén meghal (a filmből ez a jelenet lemaradt). A regényt 1993-ban megfilmesítették. A film meglehetősen jól követi a regény eseményeit, szépen fotografált, jelenetei jól visszaadják a könyv hangulatát.

A bemutatott világ élhetetlen. Mindent és mindenkit megfigyelnek. Ennek egyik fő eszköze a „Telekép", mely egy kamerával felszerelt képernyő, amin keresztül állandóan propaganda filmeket sugároznak, de telekommunikációra és folyamatos megfigyelésre is képes. A hatalmi rendszer kulcsfigurája a „Nagy testvér", aki mindig figyel. Ez az alak ikonikus figurája a pártnak, melyről alig lehet tudni valamit. – Lehet, hogy már nem is él, de az is lehet, hogy soha nem is létezett. – Itt egy kis kitérővel kell, hogy éljek. A szerző a jövőbe látott. A telekép tökéletes megfelelője a mai kamerával felszerelt számítógépeknek, okos TV-knek, okostelefonoknak. Ezek az eszközök tökéletesen alkalmasak a teleképpel megegyező funkciók, feladatok végrehajtására. Itt kell megjegyeznem, hogy jelenleg nincs a világon olyan szabadon letölthető alkalmazás (talán még fizetős sem – Google, Skype, Messenger, Facebook, stb.) ami ne gyűjtene adatokat a felhasználóiról. A hálózatba kötött berendezések (az állandó internetes kapcsolat is az) távolról irányíthatóak. Tehát, ha úgy adódik, bármikor ki-be kapcsolhatóak, vagy megfigyelhetnek akárkit. Ezeknek az alkalmazásoknak a belső lelkébe senki nem lát bele, mindenki csak használja őket. Hogy a megfigyelés milyen szinten valósul meg napjainkban, az egyelőre nem publikus, – és vélhetően nem is lesz az – de talán nem állok távol az igazságtól, ha azt állítom, hogy egyre nagyobb mértékű. A gondolatmenetet később folytatom. – Visszakanyarodva az 1984-re, feltétlenül meg kell említenünk néhány olyan fogalmat, melyek meghatározó elemei az orwelli képnek és felfedezhetünk némi párhuzamot a mi világunkkal is.

A „Gondolatrendőrség", mely a feltételezett bűn esetén is közbelép. Minden párttag megfigyelés alatt áll. Mindennaposak az elgőzösítések, melyhez nem feltétlenül szükséges elkövetni bűnt, elég csak a bűn puszta gyanúja vagy puszta gondolata. Az elgőzösített személyek múltját, létezésük minden bizonyítékát megsemmisítik, mintha nem is léteztek volna. Végérvényesen kikerülnek a történelemből.

A rendszer másik fontos eleme az ún. „duplagondol", melynek lényege az, hogy az embereket el kell vágni a múlttól, a többi országtól, hogy azt higgyék, nekik a legjobb és soha nem is volt jobb. A múlt folyamatos megváltoztatása mindennapos esemény. Azt követően gondolni sem szabad arra, hogy mi volt előtte. Az előtte nem létezik és nem is létezett. „A párt mindig az abszolút igazság birtokában van." A múlt elfelejtése megtanulható, melyet „valóságszabályozásnak" hívnak. Ebben a rendszerben a tudós társadalomra a következő a jellemző: „Azok látják legkevésbé olyannak a világot, amilyen, akik a legjobban tudják, hogy mi történik. Általában minél nagyobb fokú a tudás, annál nagyobb a csalás. A legokosabb ember a legőrültebb".

Beszédesek a minisztériumok elnevezései is: „A Béke Minisztérium a háborúval foglalkozik, az Igazság Minisztérium hazugságokkal, a Szeretet Minisztérium a kínzással, a Bőség Minisztérium az éheztetéssel." A hatalom megtartásához „az uralkodó elmeállapotnak a szabályozott őrületnek kell lennie." A rendszer egyik alappillére az „állandó feszültség fenntartása."

A társadalom 85%-át a „proletárok" teszik ki. „A proletároktól nincs mit félni." Őket a párt az egyre romló oktatással tartja társadalmi szintjén, így a felemelkedésük útja el van vágva. Számukra megengedett az értelmi szabadság. Ezalatt értendő a nekik gyártott irányított irodalom, pornográf és egyéb tartalom. Fellázadásuk esélye kizárt. A nevelés fontos része az úgynevezett „bűnstop", amit idejekorán belenevelnek a gyerekekbe. „A Bűnstop azt a képességet jelenti, hogy az ember szinte ösztönszerűen meg tud torpanni bármilyen veszedelmes gondolat küszöbén. Benne foglaltatik az a képesség, hogy ne értsen meg analógiákat, ne vegyen észre logikai tévedéseket, értse félre a legegyszerűbb érveket is, ... szakítson meg, vagy űzzön el magától minden olyan gondolatsort, amely eretnekség felé vezethet. A Bűnstop tehát lényegében oltalmazó butaságot jelent." A társadalom arra alapszik, hogy a Nagy Testvér mindenható és a párt csalhatatlan.

Orwell 1984 című könyve közvetlenül nem ad sem erkölcsi, sem esztétikai katarzist, viszont cserében szellemi katarzist ad és egyfajta figyelmeztetés a világnak, hogy így ne járjunk.


A kis kitérő után ugorjunk vissza a jelenbe. Nem nehéz analógiát találni a most zajló események és az orwelli világ képei között. A helyzet társadalmi reakcióját figyelve elszomorító a helyzet. Valójában évek óta számítani lehetett egy hasonló cirkuszra. – Jól emlékezhetünk a madárinfluenza, a H1N1 körüli őrült időszakokra, melyek lezajlása után csúfos felsülések következtek. Ezek a hírek sajnos a „teleképre" tapadt (mainstream televíziót néző) közönség számára kevésbé mentek át. – Manapság (2020. 05. 20. körüli időszakban) három embertípussal szoktam találkozni: 1. aki még hisz; 2. aki már nem hisz; 3. aki sohasem hitt. Közhelyes hasonlattal élve a „Király már rég meztelen". Sokan látják ezt. Örömmel tölt el, hogy sokan az orvostársadalomból az elejétől fogva józanságra intettek. Bevallom őszintén, én nem mertem leírni (eddig) egy betűt sem, csak figyeltem. Senki nem akar 3-5 évig terjedő börtönbüntetést kapni, néhány kiforgatható szó miatt. Mert hát mi számít ma álhírnek? Az az álhír, amit nem a „nagy tesó” mond. A gondolatbűn kikémlelése még technológiailag nem megoldott, de semmi kétség, dolgoznak rajta (lásd. Elon Musk kijelentése, miszerint „2030-ra az emberi agyat összekötik a mesterséges intelligenciával). Éppen ezért orvosszakmai kérdésekkel nem, vagy csak érintőlegesen fogok foglalkozni, mivel ezt tökéletesen elmondják dr. Pócs Alfréd, dr. Tamasi József és dr. Gődény György urak a mellékelt videóban. Jómagam inkább magával a jelenséggel foglalkoznék a továbbiakban.

„Circus Maximus”

Hogy nevén nevezzük a dolgokat, a „cirkusz” alatt a COVID-19 járványt értem. Akárhogy is matekolunk, ez a „járvány" csak nevében az, epidemiológiai szempontból nem. Hogy arányszámokkal szemléltessem a dolgot: az influenza időszakban van, hogy hetente 60-80 ezer ember fordul orvoshoz influenza szerű tünetekkel. A COVID-19 nem hozta ezt a számot. Ez mára ténykérdés, és nem vita tárgya. No, erre mondhatja a jó „proletár", hogy ez a karantén miatt volt, mert a kormány gyorsan lépett. Én ezzel az érveléssel nem kívánok vitatkozni. Lehet, hogy ez javított a helyzeten, de egyáltalán nem biztos.

Amúgy ez nem karantén volt, mert az ennél sokkal okosabban van kitalálva. A karantén az, amikor a betegeket és a potenciálisan veszélyeztetett csoportokat elszeparáljuk a társadalomtól. Nem mindenkit zárunk be.

Ahhoz, hogy közelítsünk az igazsághoz, három dolgot kell szem előtt tartanunk. Az egyik maga a vírusok terjedésével kapcsolatos elméletek vizsgálata, a másik a potenciálisan endémiás országok vizsgálata, a harmadik pedig a hibás egészségügyi adatkezelés. Ez utóbbi minősíthetetlen módon működött/működik.1

Vírusok terjedése

Sir Christopher Andrews (aki 1933-ban részt vett az influenzavírus felfedezésében) és Hope-Simpson vizsgálta az influenza vírusok terjedését. Mindketten arra a megállapításra jutottak, hogy az emberről-emberre való közvetítés elmélete nem bizonyított. Ezt azzal igazolták, hogy egymástól függetlenül, gyakran elszigetelt helyeken is egyszerre tűnik fel a betegség. Andrews szerint az influenzavírus valójában szimbiózisban él velünk, és a külső körülmények (évszakok, fény, hőmérséklet, stb.) befolyásolja a vírus aktiválódását. Azt is megfigyelték, hogy a vírus 67 évente ismétlődik. Tehát ez nagyjából megfelel a földi emberek átlagéletkorának. Mindig azok az influenzatörzsek ütik fel a fejüket, melyekkel szemben csökkent az össznépesség immunitása az idősek kihalásával.2 3 4

A koronavírus esetében is sokan gyanakodnak arra, hogy a vírus sokkal hamarabb itt volt, mint azt hivatalos oldalakon datálják. Dr. Pócs Alfréd és dr. Tamasi József a fenti videóban tavaly novemberi vagy decemberi időszakot is említ. Ez lehetséges! Akkor viszont egy időben jelent meg a vuhani észleléssel. Tehát a „szimbiózis” elmélet akár működhet is.

Endémiás helyzet

A Covid19 esetében ember legyen a talpán, aki magyarázatokat talál néhány egészen fura jelenségre. Érdemes rátekinteni a Google térképére!5 Már Európánál feltűnik az, hogy néhány országban nincsenek részletes adatok, egy nagy bumszlival elintézik az adatszolgáltatást. A legfurcsább talán az, hogy Kínában gyakorlatilag Vuhan-on kívül alig volt eset. Ez elég furcsa ilyen népsűrűség mellett. India hasonlóan alacsony értékeket mutat, kiváltképp figyelembe véve az ottani népsűrűséget és higiéniás körülményeket. Az afrikai régió hasonló fejtörést okozhat. Tehát elmondhatjuk, hogy a járvány a fejlett egészségügyi ellátórendszert működtető országokban tombol. Ez egy olyan logikai ellentmondás, amire egyelőre nincs magyarázat.6

Aggályos egészségügyi adatkezelés

Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami kulcsfontosságú kérdés egy ilyen helyzetben, ugyanis mindennek az alapja a pontos, hiteles adatgyűjtés és kiértékelés. Hogy miért nevezem kérdésnek azt, ami a világ legegzaktabb tudománya? Az adatok gyűjtése és kiértékelése nem sok kreativitást igénylő feladatnak látszik. Pedig úgy látszik, hogy az. Amit most látunk, olyat nem látott még a világ! Halkan jegyzem meg, hogy mi már több ízben szembesültünk azzal, hogy „ha kell” akkor nagyon könnyen lehet hamisítani egészségügyi statisztikákat. De ami most történik, az mindenen túlmegy!

Vegyük sorra a bajok forrását. Először is tesztelünk, de mivel, ebből kifolyólag minek? A használatban lévő PCR teszt nem alkalmas hiteles diagnózis felállítására. Csak egy példa: A Stanford Egyetem kutatóinak vizsgálata rámutatott, hogy a COVID-19-pozitív betegek 20–25 százaléka más influenza- vagy meghűlés-teszten is pozitív eredményt mutatott.7 Egyesek 50%-os, mások 20-30% körüli megbízhatóságot mondanak. Magyarán, három egymásutáni tesztből jó eséllyel az egyik pozitív lesz. Tudományos szintű kiértékelésre alkalmatlan ez a módszer. Tehát olyan ez, mint az orosz rulett.
Mindenki figyelmébe ajánlom a svájci Swiss Policy Research honlapját, mely elég jól követi az eseményeket!7 Ez a médium komolyan veszi a Covid19-cel kapcsolatos tájékoztatást, mert sok nyelven elérhető tartalmat tett közzé, melyet időnként frissít, így magyarul is olvasható.

A másik probléma pedig már-már égbe kiáltó! Miért nem lehet a koronavírusos elhalálozottakat boncolni? – Ezt dr. Gődény is kifogásolta. – Miért? Ha mások nem is, de a patológusok egészen biztosan tudják, hogy ilyenkor mi a teendő, hogyan kell biztonságosan védekezni. Mára hivatalosan is kimondott, hogy a SARS-CoV-2 nem veszélyeztet egészséges embereket (de lehet, hogy mást sem). Mégis, miért fontos a boncolás? Azért, mert most minden pozitív kenetmintás, végső stádiumú leukémiás, egyéb halmozott bajokban szenvedő, majd elhunyt betegre azt mondják, hogy koronavírus megbetegedésbe halt bele. Nem túlzás erre azt mondani, hogy statisztikai hamisítás, a tudomány megcsúfolása.

A harmadik pedig az a horror show, amit az adatok közlésekor tesznek. Mutatnak egy folyamatosan emelkedő grafikont. Minden nap nő a teszt pozitívok és az elhalálozottak száma. Nyilvánvaló, hogy ez napról-napra nőni fog. Meddig fogják mutatni? 2030-ig? Akkor már, ezzel a logikával, az égig fog érni a görbe. Nyilvánvaló, hogy a pánikkeltés, a sokkolás a cél. Ezt minden évben meg lehetne tenni egy sor betegséggel. Példának okáért, ha mellé tettek volna egy influenza statisztikát, akkor komoly elhűlést kapott volna a „proletariátus” (Orwell után szabadon). A daganatos megbetegedésekben elhalálozottak statisztikái is nagyságrendekkel ijesztőbbek.

Már a kezdetekkor feltűnt, hogy gyakran zavar van a fogalmak használatával is. A jelenlegi adatokból csak azt tudjuk meg, hogy mennyi a pozitívnak tesztelt egyén, de azt, hogy ebből ténylegesen hány a beteg, azt már nem. Minden pozitív tesztet mutató személyt betegnek sorolnak? Vagy hogy is van ez most? Teljes a zavar. Kedves orvos ismerősöm hívta fel rá a figyelmet, úgy tíz évvel ezelőtt, hogy a megfertőződés nem egyenlő a megbetegedéssel. – Azóta ez minden hasonló esetben bekattan. – Elvileg ezt minden orvos hallgatónak fülébe rágják, úgy látszik akikből epidemiológus lesz, azok hamar elfelejtik ezt az evidenciát – legalábbis akik megszólaltak a médiában, orvosok is, gyakran összekeverték a fogalmakat.

Olaszország sokkolta a világot. A Swiss Policy Research krimibe illő pontossággal gyűjtötte össze azokat az eseményeket, intézkedések láncolatát amik előidézték az olaszországi sokkoló adatokat.7 Néhány beszédes adatot idézek: A Bloomberg hírügynökség arról számol be, hogy az olaszországi halálesetek 99 százalékában az elhunyt más betegségben szenvedett.”8 „Olasz sajtójelentések szerint Lombardiában eddig a pozitív teszteredményt mutató elhunytak mintegy 90 százaléka nem az intenzív osztályon halt meg, hanem túlnyomórészt otthon vagy valamelyik kórházi osztályon. A halál oka és a vesztegzár-intézkedések lehetséges szerepe még nincs tisztázva.” Itt meg kell jegyezni, hogy az olasz társadalom Európa egyik legöregebb társadalma. „Az idős betegek otthoni ápolásában igen nagy számban vettek részt kelet-európai (többnyire romániai) vendégmunkások, akik a járványveszély miatt hazamenekültek” – vagy akiket hazaküldtek. „Ezek közül az elhagyott emberek közül sokan néhány nap elteltével bekerültek az évek óta folyamatosan túlterhelt kórházakba, a többi között kiszáradás miatt. Ekkor azonban már a kórházakban is hiányos volt a személyzet, amelynek tagjainak be kellett zárkózniuk lakásaikba, gyerekeikre kellett vigyázniuk, mert az iskolák és óvodák be voltak zárva. A 2168 pozitív teszteredményt mutató elhunyt közül csupán 260 halt meg intenzív osztályon.”9

A CBS News már az amerikai „kitörés” elején lebukott, amikor egy olaszországi intenzív osztályokról készült videót new york-i korházbelinek állított be. A hibát elismerték, de mi van, ha nem derül ki?10 Se szeri, se száma a különböző oldalról jövő kritikus nyilatkozatoknak. John Oxford brit infektológus „média-járványról” beszélt.11 Edward Snowden, az NSA szivárogtatója arra figyelmeztetett, hogy a korona-válságot világméretű megfigyelő-eszközök tartós kiépítésére fogják felhasználni. Több mint 500 tudós figyelmeztetett a társadalom problematikus kontaktkövető alkalmazásokkal történő „példátlan megfigyelésére”.12 Ezeket az érintkezéseket néhány országban a titkosszolgálat már követi. A polgári lakosság drónokkal történő megfigyelése és részben súlyos rendőri erőszak világszerte előfordult.13 Civil újságírók berlini klinikákon teljesen elhagyatott Covid-19 felvételi központokat látogattak meg.14 – Megjegyzés: Ez Magyarországon sincs másképp. A teljes hírzárlat miatt csak orvos ismerősök beszámolóira tudok hivatkozni, miszerint „gyakorlatilag üres” kórházakról lehet beszélni. Ez különben a közzétett statisztikákból is kikövetkeztethető.

Prof Dr Stefan Homburg a következőket mondta egy interjúban: „A Robert Koch Intézet azt rendelte el, hogy minden halott korona-halottnak legyen számolva, aki a vírussal fertőzött. Az orvostudományban ezt másképp szokás csinálni. … Betegekről csak abban az esetben beszélünk, ha valakinek tünetei vagy panaszai vannak. A Robert Koch intézet azonban olyan messzire megy, hogy a közlekedési balesetek áldozatait, otthoni erőszak áldozatait vagy öngyilkosságot elkövetőket is mind korona-áldozatnak számolja, ami teljesen félrevezető.”15 John Ioannidis által vezetett kutatás rámutat arra, hogy a „fertőzöttek száma 50-85-ször nagyobb, mint ahogy korábban gondolták, illetve dokumentálták. Ez azt jelenti, hogy annak esélye, hogy valaki meghaljon, ha megfertőződött, 50-85-ször kisebb, mint azt korábban gondolták. Ezek a számok azt mutatják, hogy az új koronavírussal megfertőzöttek halálozási aránya nagyjából ugyanabban a becslési tartományban mozog, mint a szezonális influenzáé. Természetesen még mindig van némi bizonytalanság a pontos számot illetően, de tisztán látszik, hogy teljesen eltér attól a számtól, amit a kezdetekkor jósoltak. … Sok helyen, mint például Németországban, annak esélye, hogy valaki meghaljon koronavírus fertőzés következtében, április 4-i adatok alapján ugyanannyi vagy kevesebb, mint gépkocsival munkába járni” – és ebből kifolyólag balesetben meghalni.16 17

Svédország más utat választott. Az orvosi szakma kezébe tették a politikusok a döntés jogát. Nem akarták a gazdaságot leállítani, ezért a nyájimmunitásban bízva remélték, hogy a Covid-19 hamar végigsöpör a társadalmukon, a fertőzésen átesve mindenki természetes immunitást szerez, és a „balhénak" így hamar vége lesz. Az általuk választott utat a WHO és a média is folyton kritizálja. A hihető vagy hihetetlen statisztikák azt hozták ki, hogy a svédeknél arányaiban magasabb lett az elhalálozás, mint máshol. A Kossuth Rádióban a WHO egyik képviselője fölényesen azzal indokolta ezt, hogy a nyájimmunitás csak egy elmélet, a működése nem bizonyított. – Most akkor, hogy is van ez? Az egész kötelező védőoltási rendszer a nyájimmunitás elméletére alapszik. Beoltjuk a társadalom nagy részét, így ők a nyájimmunitás által megvédik azokat, akik nem olthatók (betegek vagy újszülöttek), vagy az oltás ellenére nem alakul ki bennük immunválasz.

Nálunk és a legtöbb országban politikusok vették kezükbe az ügyet. Valószínűleg ennek így kellett lennie.

Valóságshow

Kezdeném a legalacsonyabb szinten, a tények megállapításával.
A témában megjelent irányadó műsorok, cikkek, önjelölt vloggerek, bloggerek, celeb-showk és a mainstream média tartalmait nyugodtan bele tehetjük egy nagy kalapba, és ráküldhetjük a gyerekeket, hogy tapossák addig, amíg atomjaira nem hullik szét. Mert ami itt folyt és még folyik, az minden tekintetben kimerítette a bűntetendő kategóriát.
Az indokolatlan pánikkeltés, a tömegek félrevezetése, becsapása, … nem minősítem.
Külön kell választanunk irányítót és irányítottat. Az egyik cinkos, a másik csak gondolkodás nélkül követi az utasításokat. A legnagyobb fake news gyártó maga a mainstream média, és ebben benne van a közszolgálati is, a „Nagy Testvér”.

Kanyarodjunk ismét vissza Orwell 1984-éhez. Emlékezzünk csak: „A társadalom 85%-át a „proletárok" teszik ki. A proletároktól nincs mit félni. Fellázadásuk esélye kizárt.”– „ne értsen meg analógiákat, ne vegyen észre logikai tévedéseket, ...” Ez a tömeg együtt sír vagy üvölt, ha a nagy testvér úgy kéri. Érdemes újraolvasni! Link. – A nagyvárosi szleng a „prolit" úgy definiálja, hogy rendkívül céltudatos, de primitív.

Lehet, hogy ezért a fejemre koppintanak, de ebbe a rétegbe sorolnám a celebeket és a média döntő hányadát, az újságírókat, riportereket, stb. Ők ugyanis a mindenkori rendszer kiszolgálói, kreatívnak tűnnek, de nem többek szimpla „tanultaknál”. Ami ennél följebb van, ahhoz már kreativitás, tehetség kell. – És itt most kérek elnézést a kevés kivételtől. Rájuk ez nem vonatkozik. – Szabadabb országokban az újságírói szakma kitermeli a maga értelmiségi kasztját, de ez nálunk évek óta elsorvasztás alatt van, gyakorlatilag hozzáigazítják a társadalom és a politika szintjéhez. Alaposság nincs, csak felületes alakoskodás. – Írnak, mint Winston Smith az 1984-ben. Azt írják meg, amit elvárnak tőlük.

Énekelt itt a lakótelep, az utca, a sztárok, meg ki tudja, még ki nem rázta a seggét. A közösségi médiából (teleképből) áradt a propaganda. A fő videómegosztón nem lehet elindítani egy videót úgy, hogy meg ne szakítsa egy covid-os hirdetés vagy kormányzati propaganda. Mára ez átcsapott a politikai hirdetés kategóriába. Ezzel a fő baj az, hogy kampány. Kampány közpénzből?

A „járvány" előzményei

2012-ben a WHO modellezett egy lehetséges új koronavírus járványt.18

Event 201: A Johns Hopkins Egészségbiztonsági Központ a Világgazdasági Fórummal, valamint a Bill and Melinda Gates Alapítvánnyal együttműködésben 2019. október 18-án New Yorkban, a 201. eseményen egy magas szintű pandémiás gyakorlatot rendezett.19 A modellezés tárgya egy új koronavírus volt. A jelen lévő szakértők egyetértenek abban, hogy csak idő kérdése, hogy ezen új járványok egyike globálissá váljon – katasztrofális következményekkel. A „201. esemény” a modellezett súlyos világjárvány folyamatában több iparág, a nemzeti kormányok és a kulcsfontosságú nemzetközi intézmények közötti megbízható együttműködést emelte ki. – Mint majd látni fogjuk, ez az együttműködés meg is valósult.

WHO – összefüggés

Aki uralja a pénzrendszert (bankokat) és a médiát, az uralja a politikát, és totális hatalmat is képes kialakítani. Ez a közhely már jó ideje megfordítva is megállja a helyét. Valahogy így: Akié a hatalom, az a bankok és a média révén uralja a világot. Akárhonnét is nézzük, a képlet ugyanaz.

2019-ben egy cikkben beszámoltunk arról, hogy a WHO milyen pénzügyi forrásokból teremti elő a működés feltételeit.20 Kétharmada a magántőke felől jön, egyharmadát az államok adják össze. Kimondhatjuk azt, hogy ez az arány óhatatlanul gazdasági függést jelent a magántőke felé. A magántőke alatt a nagy gyógyszergyártókat kell érteni és a világelit kiváltságos milliárdosait (pl.: Bill Gates, Soros György, Mark Zuckerberg). Az általuk működtetett gyógyszergyárak, alapítványok így válnak gazdaságilag is megtérülő vállalkozásokká. Alapítványaik egyfajta pénzmosodaként működnek Amerikában és szerte a világban. Az alapítványokba mentett pénzek után nem vagy csak alig kell fizetni adót. Létrehozóik általában „filantróp” milliárdosok, akik pénzükért hatalmi befolyást kérnek a világ ügyeibe. Megítélésem szerint ezen a szinten már nem a pénzszerzés az elsődleges küldetés – legtöbben azt hiszik, hogy ez a fő motivációjuk, pedig nem, ez csak az álca. A valódi ok valami egészen más. Vélhetőleg egy több nemzedéken átívelő programot hajtanak végre, és ők csak az előretolt figurák, kulcsemberek. Egyikük megjelenése sem véletlen. Például Bill Gates apja, akit ugyancsak Bill Gates-nek hívnak (még él), annak idején a Planned Parenthood elnökségi tagja volt. Ez a szervezet kezdetben egy eugenetikai (fajnemesítő) társaság volt. Ezt a múltat a szervezet ma már élesen tagadja, de jelenleg több mint 600 abortuszklinikát működtet az USA-ban. Billék és filantróp köreik folyton visszatérő problémája az emberiség túlszaporulata. Nemzedékről nemzedékre találnak ki újabb megoldásokat ennek kezelésére. Ezek az emberek jól ismerik egymást, több szálon kötik össze az életüket, akár gazdasági vagy baráti viszonyok kapcsán, melyek alapja vélhetőleg világnézeti is egyben. Az, hogy ezek az emberek maguk a hatalom, vagy nekik is súg egy még nagyobb erő, az egy nagy kérdés. Az alvilági szleng azt mondja: „Soha ne azt nézd, aki beszél, hanem aki súg". Hát a súgó (ha van ilyen) egyenlőre nem látszik. Joggal tehetjük fel a kérdést: Ez nem egy szekta? ... Mindenféle összeesküvés-gyártás gyanúját ezennel ledobom magamról, mivel ez nem összeesküvés elmélet. Ez maga az összefüggés.

Hogy miért fontos ezzel foglalkozni? Azért, mert ezek a körök hozták létre és működtetik az olyan szervezeteket, mint például az IMF (Világbank) a FED (Az Egyesült Államok központi bankja), és még számos ország pénzintézetébe vásárolták be magukat, vagy szereztek többségi tulajdonrészt. Szinte nincs olyan ország, ahol ne lennének jelen. Néhány kisebb nemzeti tulajdonú kis bankon kívül szinte az összes szál néhány nagy bankhoz fut be. Az IMF kapzsi hitelei pedig sok országot szorongatnak. Ebből sajnos mi sem maradtunk ki anno. Fontos, hogy megnevezzük kikről beszélünk: az amerikai elitről, akik néhány családot jelentenek.

A felvázolt struktúra alapján a WHO-t nem tekinthetjük független, államok feletti szervezetnek. Tehát amikor Müller Cecília azt mondja, hogy „mindenben követjük a WHO ajánlásait”, akkor igen nagy a baj. Nem hiába várják az oltást úgy, mint az égi mannát.

Mi a baj a WHO-val?

Ezúttal a CitizenGO egy 2020. májusi aláírásgyűjtő hírlevelét idézem:

A WHO számos programjában propagálja az abortuszokat, az átfogó szexuális nevelést és az LGBTQI-ideológia gyermekeknek való hirdetését.

A WHO-t Magyarország is támogatja.

Nem mindegy, hogy mire fordítja a szervezet a mi adónkból is származó forrásait. Sajnos az utóbbi években ilyen tevékenységeket is folytat az Egészségügyi Világszervezet:

 • Átfogó szexuális nevelési standardokat meghatározó oktatási irányelveiben 0-4 éves gyermekek maszturbációra való oktatására biztat.
 • Fiatal gyerekeknek oktatna a nemük szabad megváltoztatásáról.
 • Lerombolná a házasság intézményét.
 • Az abortuszt emberi jogként népszerűsíti.
 • Az országokat az abortusz elfogadására buzdítja.
 • Összefog az abortuszóriás Planned Parenthood szervezettel.
 • Támogatja a prostitúció legalizálását.
 • Támogatja a transzgender propaganda hazugságait, köztük a „nemváltó” műtéteket és hormonkezeléseket.

A WHO az a szervezet, amely meghatározza az egész világ egészségügyi előírásait. Nem mindegy tehát, hogy szó nélkül hagyjuk folytatódni a szervezet családellenes irányvonalát, vagy pedig felhívjuk rá a figyelmet, ami egy megtisztulás kezdetét is jelentheti.

Fontos mind nekünk, mind országunk vezetőinek tudni a WHO élet- és családellenes tevékenységeiről, és kifejezni a véleményünket.

Nincs szükségünk egy olyan Egészségügyi Világszervezetre, amely gyermekeink szexualizálásán és megrontásán fáradozik a neki küldött támogatásokból. Meg kell, hogy tisztuljon a WHO, hogy valóban áldásos tevékenységet folytathasson!

Köszönjük szépen kampányunk támogatását:

Schittl Eszter és a CitizenGO csapata"

Nem nehéz észrevenni, hogy a szálak összeérnek. Nem véletlen, hogy a Planned Parenthood programja bekerült a WHO életellenes listájába. Gondoljuk csak végig, mit keresnek egy egészségügyi világszervezet programjában ezek a dolgok. És akkor nem beszéltünk a legkártékonyabb tevékenységről, ami az indokolatlan és gátlástalan oltópropagandát illeti.

Emlékezzünk az orwelli 1984-re: Minden minisztérium az ellenkezőjét teszi annak, ami a nevéből következne. „Azok látják legkevésbé olyannak a világot, amilyen, akik a legjobban tudják, hogy mi történik. Általában minél nagyobb fokú a tudás, annál nagyobb a csalás. A legokosabb ember a legőrültebb".

Járványt kellett csinálni

Orwelli kép: A nép tapsol, énekel, ha kell, őrjöng, bezárkózik, és nem képes, vagy nem hajlandó meglátni az igazságot. „A király meztelen.” Tudják, és mégis tapsolnak neki. Úgy is emlékeznek vissza majd, hogy milyen szép volt a király új ruhája. Működik az igazi „bűnstop”, „duplagondol”, ami a „valóság szabályozása" is egyben.

Orbán Viktor március 15-i beszédében egy nehezen félreérthető gondolatsor hangzott el. Akkor továbbsiklottam rajta, de mivel többen hallották, később megpróbáltuk közösen rekonstruálni. Jelzem, valószínűleg ez sem pontos idézet, de a beszéd a mai napig sem érhető el az interneten, „így abból főzünk, ami van”. Az 1848-as forradalomra való utalással valahogy így hangzott: „Most is az a feladat, mint akkor: egy rendszer lebontása.” Ez a mondat bőséges indok arra, hogy a beszéd ne legyen elérhető, visszahallgatható. Pár nap múlva kezdődött a „kijárási korlátozás”. Nyilvánvaló, hogy egy szövegkörnyezetből kiragadott mondatfoszlány nem bizonyít semmit, de járványhelyzetben a „rendszerlebontás” kifejezés nehezen értelmezhető. – Ha valakinek birtokában van az eredeti beszéd, kérem, küldje el az egyesület címére!

A kormány és a felállított Operatív Törzs működését nem szándékozom véleményezni, több okból kifolyólag sem. Először is, tették a dolgukat a tőlük elvárható módon. Az, hogy a zajló események kiértékelésénél milyen szempontokat vettek figyelembe, számomra már meglehetősen zavaros. Szubjektív véleményem, hogy ők is utasítást hajtottak végre.

Hazai körkép

Néhány napra a polgármesterek is hatalmat kaptak. Szinte egytől egyig szigorítottak az országos szabályozásokhoz képest. Teljesen értelmetlenül bezártak olyan helyeket, melyek ilyen esetben menedéket jelentettek volna a panellakó emberek számára – ligeteket, parkokat, külterületi zöld területeket. Az önkormányzati testületekben ülők is asszisztáltak az eseményekhez. Legtöbb helyen párt-hovatartozástól függetlenül, egyöntetű véleménnyel döntöttek további szigorításokról. Én ezt a hatalom fitogtatásának tekintem. Lehetett volna ajánlásokat is megfogalmazni, de az nem sugárzott volna erőt. Valószínűleg semmi hatása nem volt ezeknek az intézkedéseknek, mivel az emberek máshová mentek azokban a verőfényes napokban (több hetes bezártság után). Jómagam nagyjából erre számítottam akkor. Történelmi reflex az, hogy erővel akarunk eredményt elérni.

Sokan kerestek meg a „járvány” elején telefonon, hogy mondjak valamit, mi van most. Mindenkinek azt mondtam, várjuk meg a végét, vagy legalább pár hetet, hogy lássuk összességében, miként alakulnak a halálozási adatok. Már az első hónapban lehetett látni, sejteni, hogy itt valami nagyon nincs rendben. De mit tehetünk akkor, ha „proletárrá” neveltek bennünk és egész nap üvölti a mainstream média – a telekép – a sokkoló híreket?

Megjegyzem, hogy sem a közvetlen, sem a közvetett ismeretségemben nem ismerek olyant, aki koronavírus fertőzöttről tudna. – Egy járvány, ami nincs. – Ettől még lehet, hogy van, de a „fehér hollók” országában.

Legyen mindenkinek intő lecke ez a „válság”, hogy mennyire bízhatunk meg a politikusainkban, a médiában és a nagy, függetlennek hitt, nemzetközinek beállított világszervezetekben.

Fogadjuk el tényként, hogy a világunk morális válságban van. Észrevétlenül mindent maga alá gyűr, akár egy áttétes rákos elváltozás. Ez az igazi világjárvány.

5G és a közösségi média

Rengeteg cikk, propaganda, elmélkedés, hír, álhír, találgatás kering a témával kapcsolatba. Mivel bírok némi rálátással az informatika és az azt kiszolgáló rendszerek világára, ezért bátorkodok egy kis összefoglalót írni arról, hogy mik lehetnek a realitások az 5G körüli hercehurca és a különböző megfigyelőrendszerek között. Azt gondolom, mai világunk egyik legaggályosabb területe ez. Sokan gondolják úgy, hogy „őket nem érdekli ez, figyeljenek, ha nekik jól esik”. Azért legyenek résen!

Miért kell az 5G?

Ezt a technológiát sok okos kütyü miatt akarja elterjeszteni a gazdasági és technokrata elit. A lényege az, hogy nagyon gyors kommunikációt biztosít, ami például az önvezetős autók elterjedésének egyik feltétele. Az 5G nem feltétlenül a nagy adatsebességre van kihegyezve (habár abban is páratlan), hanem a vezeték nélküli rendszereknél soha nem látott rövid válaszidőre. A néhány száz vagy ezer milliszekundumos válaszidők néhány milliszekundumos értékekre szoríthatók le. Hogy ez mire jó? Arra, hogy ha például két autó egymással szemben halad és lelép az úttestre egy gyalogos, akkor az automatika ellentétes irányba rántsa el a kormányt, nehogy összeütközzön a két autó (illetve a forgalomban résztvevő többi jármű). Az elmélet majdnem tökéletes és itt, máris egy elég izgalmas területre tévedtünk. Mitől lehet valóban tökéletes ez a rendszer? Hát attól, ha a gyalogosban is van egy chip, amit lát az 5G hálózat.

Itt jönnek a képbe Elon Musk (Tesla) műholdjai, melyek egy része néhány órás periódusokban meg-megjelenik az égbolton. Nagyjából 60 darabból álló kötelékben repülnek. A projekt neve Starlink21 és jelenleg néhány tucat van fönn (talán 300 db), de Musk egy éven belül 42.000 darabot szándékozik feljuttatni. Ezek 5G telekommunikációs műholdak, és az egész Földet besugározzák majd. A történetet tovább abszurdizálja, hogy az Amazon is hasonló projektekben gondolkozik, és még ki tudja, ki lesz a következő. – A csillagászok már most tiltakoznak. Nem beszélve arról, hogy ki adott erre engedélyt, illetve ki adhatott erre engedélyt? Az égbolt mindannyiunké. Tekinthetjük egy olyan örökségnek, amit utódainknak úgy kell átadnunk ahogy kaptuk. A Világörökség része. – Közben élénk vita zajlik az 5G technológia bevezetésével kapcsoatban. A felületes vélemények azt mondják, hogy „ez is csak egy sugárzás, majdnem olyan, mint a háttérsugárzás, ami amúgy is körbevesz minket”. Ez csak részben igaz, mert a sugárzás mértéke, koncentráltsága nagyon nem mindegy. Az ellenoldal azt mondja, hogy egy olyan technológiát, amit nem teszteltek, nem szabad bevezetni. A hivatalos oldal azt mondta, hogy megfelel a határértékeknek, de ha jobban utánanézünk, kifejezetten az 5G-re nem készültek új hatástanulmányok, azokat a meglévő 3 és 4G-ből következtették. A kritikusok azt mondják, hogy a 3 és 4G értékei nem korrelálnak, nem összevethetők egymással, azaz új vizsgálatok szükségesek. 2019 februárjában az USA szenátusi meghallgatást tartott az ügyben, ahol a kérdésekre az egyik legnagyobb telekommunikációs cég képviselője nem tudott érdemi válaszokat adni.22 

Magyarországon a 3 GHz körüli tartományban kezdték meg az 5G tornyok a sugárzást. A rendszer maximuma 300 GHz lehet, de egyelőre 3-5 GHz-es működést terveznek. A hivatalos álláspont szerint nem károsabb, mint a 4G. – Jómagam is megkérdeztem néhány műszaki embert, a legtöbbjük mosolygott és a fejét vakarta, mondván, „ami biztos az az, hogy nem egészségesebb, mint a 3 vagy a 4G”. Az elektromérnökök tisztában vannak a magasfrekvenciás sugárzások hatásaival. Nem örülnek az 5G-nek. A sűrű adótornyok problémásak lehetnek, főleg ha közel vannak a lakásokhoz, az emberekhez. Semmilyen adótorony mellett nem jó lakni. A teljesítmény is többszöröse az előző technológiáknak. Az élővilágra gyakorolt hatását is meg kellene vizsgálni (madarak, rovarok, stb)!

Egy elmélet szerint a koronavírus megbetegedések az 5G-vel vannak összefüggésben. Az 5G sugárzás hatására az ún. exoszómák megszaporodnak a szervezetben (citokinek megemelkedésével együtt képződnek = gyulladásos állapot). A 3 Ghz körüli sugárzás képes lehet ezt előidézni, hisz a mikrohullámú sütők is ehhez közeli tartományban működnek, csak a Watt/m² értékek mások. Ez a frekvencia hozza mozgásba a vízmolekulákat és ettől lesz meleg a víz. A 3 GHz körüli terhelés – ha csak alacsony is – mindenképpen figyelmet érdemel, mivel a sugárzás, ebben az esetben, folyamatos. Dr. Andrew Kaufman szerint a COVID-19 tesztelésekor az exoszómát tesztelik. Bevallom őszintén, én ezzel a témával behatóbban nem foglalkoztam. A közösségi média folyamatosan törli ezeket a tartalmakat (is), így elég nehéz tájékozódni. Rengeteg a cáfolat, kevés a kísérlet. Ha igaz ez az elmélet, akkor saját testünk ellen készül az oltóanyag? Akit érdekel, nézzen utána, a (amíg lehet)! Ami talán még fontosabb, hogy az 5G ellen több ezer tudós, szervezet és civil szólal fel, a program leállítását követelve.23 Bővebben itt: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

Figyelmünk az 5G-re most elsősorban nem az élettani, biológiai hatása miatt irányult, hanem, hogy mi másra lehet még ezt a technológiát felhasználni.

Közösségi média: „A Nagy Testvér”

A Google, Facebook/Instagram, Twitter és társai figyelnek minket. Mára ez sem elmélet, hanem tény. A közelmúlt Facebook lehallgatási botrányai is felhívhatták a figyelmet a jelenségre. Jelzem, ezek az ügyek csak a jéghegy csúcsát jelentik. Rejtetten egy sor olyan információt tudnak meg rólunk, amire a legtöbb ember nem is gondol. A begyűjtött adatokból ezután olyan profilképet tudnak alkotni, ami gyakorlatilag mindent elárul rólunk. A rendszer mára olyan kifinomult lett, hogy a legvisszafogottabb felhasználó is „nyitott könyvvé” válik előtte. – A továbbiakban, részben a saját logikai képzelőerőmre hagyatkozom, és abból indulok ki, hogy én mit figyeltetnék egy programmal, ha a tökéletes megfigyelés kialakítása lenne a feladat.

Nézzük, mik azok az eszközök, melyeket nem tudunk kikerülni az online világban:

Csetelés: az egyik legfontosabb és legkönnyebben kiértékelhető viselkedési forma a neten. Akár komplett pszichoanalízis is készíthető ez alapján. Sokat elárul képességeinkről a gépelésünk sebessége, a szavak választékossága, hányszor törlünk, javítunk, hogyan érvelünk, mennyire vagyunk felületesek, milyen a helyesírásunk és nem beszélve arról, mi az érdeklődési körünk, hová megyünk, merre jártunk, stb. A rendszer minden csetelésünket figyeli és tárolja, ez alapján egyre finomodik a rólunk alkotott kép. Rendszeres felhasználók esetében akár előre kitalálhatja a gép (háttérben futó program vagy egy mesterséges intelligencia), hogy mit akarunk csinálni, mit tervezünk, most, 10 perc múlva, egy hét múlva, stb. A rendszer korán kiegészült a webkamerák által gyűjtött vizuális információkkal. Ezek a képrögzítők mára beépültek az okostelefonokba és az okos TV-kbe is. Ezen eszközök által továbbküldött képi információk további elemzésekre használhatók fel. Például egy vagy több alkalmi mozgóképből teljes körprofilt lehet megalkotni. A szemmozgás, pislogás, beszédtempó- és készség, fogalmazás, közérthetőség tovább finomítja a rólunk alkotott „képet”. Nem beszélve arról, hogy figyelheti a légzésünket, testtartásunkat, a hangképzésből kitalálhatja a fogaink állapotát, stb. Biztos sokunknak feltűnt, hogy ha telefonon beszélünk egy témáról – mondjuk a napelemekről – akkor a webes hirdetésekben egyszer csak megszaporodnak a napelemes rendszereket hirdető tartalmak. Ami azt jelenti, hogy a telefontársaságokkal is össze van kapcsolva a rendszer. A beazonosítás többféle módon történhet, ezekből talán a legkézenfekvőbb: sim-kártya, IP-cím (minden hálózatba kötött eszköznek van ilyen, és mindig egyedi), böngészőben bejelentkezett állapot. Megfigyelésem szerint ebből elég egyet használnunk (pl.: telefon) és máris van egy alapprofilunk. Az okosórák figyelik a pulzusunkat és további egészségügyi, szokásbeli adatokat továbbítanak rólunk. A böngészők is figyelnek. Figyelik minden tevékenységünket, például milyen színű bugyit vásároltunk az XY webáruházban, milyen weboldalakat látogatunk, a lányokat szeretjük vagy a fiúkat, vagy a kisebbeket, vagy épp a kecskéket, nézünk-e pornót vagy sem. Szóval ezek a cégek nagyon sokat tudnak rólunk! Többet, mint amit szeretnénk, még ha ennek nem is vagyunk tudatában! Ugyebár a Google ezt az adatgyűjtést soha nem is tagadta, és jelenleg célzott marketing tevékenységre használja fel adatainkat. Egyelőre csak kereskedelmi célokra, de nem nehéz kitalálni, hogy még mi másra jók. A titkosszolgálatoknak egy ilyen adatbázis maga az aranybánya. Sokan erre azt mondják, hogy a bűnmegelőzés mindenek előtt, és ez egy elfogadható eszköz a cél érdekében. Ha csak így lenne, azzal semmi baj nem lenne, de a helyzet nem ilyen egyszerű. A gond az, hogy a primitív elkövetőket ez a rendszer lehet, hogy lekapcsolja (vagy lekapcsolhatja majd a jövőben), de a nagy zsiványokat nem – gondolok itt a fehérgallérosokra. – Ikertornyok ledöntőjét soha nem fogják ez alapján megtalálni. – Ők már most tudják, hogy kell láthatatlannak maradni. – Halkan jegyzem meg, hogy a titkosszolgálatok nem foglalkoznak a piti bűnözőkkel. – A nagy bajokat nem a kisstílű bűnözők csinálják. A rendszer szükségességét mégis a bűnmegelőzéssel indokolják. A kisstílű elkövetők csak arra jók, hogy rájuk hivatkozva egyre szigorúbb törvényeket, korlátozásokat hozzanak, és egy kicsit mindig lenyessenek az emberek szabadságjogaiból. A nagy kutyák igen ritkán buknak le, többnyire soha (csak ha belső háború van). Az átlagembernek sejtése sincs arról, hogy mi minden történik az alvilágban (talán jobb is), hát még a „felvilágban” (és mi van, ha ez a kettő ugyanaz)!

No, de kanyarodjunk vissza témánkhoz: ha egyszer bekövetkezik az orwelli diktatúra, a gondolatrendőrség hamarabb fogja tudni, ki mire készül, mint maga az elkövető. Csaknem minden készen áll hozzá. Jómagam kizártnak tartom, hogy a titkosszolgálatoknak ne lenne adminisztrátori hozzáférése saját országuk lakóinak a fiókjaihoz. Az, hogy ezek a jogok milyen mélységű hozzáférést jelentenek, az már más kérdés! De szinte biztosra vehetjük, hogy a zárt Facebook csoportok tevékenységeit is látják. Újból jelzem, hogy a primitív elkövetők nem értenek a Facebook-hoz, Google-höz, stb. Ott a „butatelefon” a maximum, ami létezik. Tehát ennek a megfigyelősdinek nem a bűnmegelőzés a célja, ez csak az álca. Képződik egy halom kiértékelhető adat, amit csak a kiváltságosok látnak. Úgyhogy lőttek az adatvédelemnek. Amúgy az adatvédelmi törvényt ismét az orwelli mintára építették föl. Nyilatkozunk, aláírunk, látszatintézkedések hadát írják elő, de a lényeg ugyanaz, „az a megbízható, amit a „Nagytesó” lát. A „https protokollt” is ezért vezették be. A https adattitkosítást végez és ezáltal az internetes „kapukon” közlekedő adataink elvileg biztonságban vannak. Az a weblap biztonságos, ami https-t használ. Van fizetős és ingyenes megoldás is. Az ingyenes lehetőségeket (is) a Google és még jó pár nagy piaci szereplő adományaiból fejlesztik folyamatosan. Az ingyenes azért elérhető, hogy az is beállíthassa weblapjának titkosítását, akinek nem számít az, hogy a böngészőben a „Nem biztonságos oldal” címke jelenik meg, és így a keresőprogramok előrébb helyezik őket a találati listákon. Erre különben csak akkor lenne szükség, ha adott weblap adatokat kér be tőlünk, pl. űrlapok, regisztráció, bejelentkezés során. Ilyen esetben ez valóban szükséges is. Ha csak általános közlések vannak egy oldalon, ez nem olyan fontos. A kisstílű bűnözők ellen ez elvileg egy elég hatékony megoldást jelent. Azt, hogy maguk a fejlesztők milyen kulcsokat tesznek bele algoritmusaikba és hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel, az rájuk van bízva, mondhatjuk úgy is, hogy „ez az ő titkuk”. Ha viszont élnek a lehetőséggel (adathalászat/megfigyelés) akkor valahogy úgy néz ki a helyzet, hogy a legnagyobb adattolvaj írja elő a szabályokat. Saját meggyőződésem az, hogy saját biztonságuk érdekében mégiscsak élnek ezzel a lehetőséggel. Közérthető példával szemléltetve: Ha két kulcsom van egy autóhoz, és az egyiket ellopják, akkor jól jön a pótkulcs. Tehát a https a webes világban olyan szükséges valami, amivel tényleg biztonságosabb lett az online világ, de a teljes kontroll lehetőségével. Nem szóltunk a bankkártyákról, melyek ugyancsak jelentenek rólunk. Mikor, hol, mire és mennyit költünk, és mindezt miből. A jövedelmek legalizálásának egyik legfontosabb eszköze a bankkártya. A készpénz elhagyásával ismét bezárunk egy menekülési útvonalat magunk mögött arra az esetre, ha valóban beüt a krach. Gondoljunk egy bankcsődre, vagy gazdasági krízishelyzetre, amikor a bankok megtagadhatják a kifizetéseket. Kell egy fizikai értékközvetítő, vagy vissza kell térni a nemesfémekhez, mivel az e-pénzek mögötti fedezet erősen megkérdőjelezhető.

A térfigyelő kamerák ugyancsak fontos elemei lehetnek a megfigyelésen alapuló adatgyűjtésnek. Ugyebár itt is a bűnmegelőzés a kulcsszó. Kínában kiépítettek és már működtetnek egy arcfelismerő rendszert, mely a térfigyelő kamerák és a fentebb említett eszközökből nyert adatok alapján pontozza az állampolgárait. Leegyszerűsítve: aki „jó gyerek”, az utazhat, többet vásárolhat; aki iszik, dohányzik, bulizik, az utazási korlátozást kap és kevesebb pénzből gazdálkodhat. Ez a rendszer csak egy diktatúra érdekeit szolgálhatja. Gondoljunk csak bele, például egy rosszul működő hatalom ezzel milyen könnyen visszaélhet, elvágva a kritika lehetőségét. Ne legyenek kétségeink, a legtöbb technokrata politikus, kormány tervezi ezt a rendszert bevezetni.

Csak érintőlegesen, de fontos megjegyezni, hogy a közösségi média a COVID-19 alatt intenzív ignorálásba kezdett. Nem csak adott tartalmakat (videókat, blogbejegyzéseket), hanem komplett felhasználói fiókokat töröltek. Ez az egységes fellépés kifejezetten a leleplező erejű tartalmakra vonatkozott. A nyilvánvaló mémekre, fake news tartalmakra már nem. Például az üres kórházakat bemutató videók is ily módon kerülnek eltávolításra. (Nagy Testvér figyel)

Utolsónak hagytam azt, ami végképp tökéletesítheti a nagy egészet, ez pedig valamilyen implantátum emberekbe juttatása, amit nevezhetünk chipnek is.

A koronavírus elleni oltás

Ennek az oltóanyagnak a kulcsfigurája Bill Gates. Valójában az egész koronavírus mizéria kulcsfigurája ez az ember. A korábban említett Event 201. koronavírus modellezési fórum egyik szervezője volt. Már akkor oltásról beszélt. Bill Gates szívügyei az oltások. Eddigi működésével több ízben foglalkozott a Nebáncsvirág Egyesület, úgyhogy ezekkel a nem ritkán botrányba fulladó ügyekkel most nem is kívánok foglalkozni, néhányat megjelölök forrásként: itt és itt és itt

Bill Gates 2020. április 30-án így írt blogbejegyzésében (zanzásítva): Az emberiségnek soha nem volt olyan sürgős feladata, mint a koronavírussal szembeni kiterjedt immunitás megteremtése. A világ csak akkor lesz képes visszatérni a normál kerékvágásba, ha tökéletes gyógyszerünk lesz a COVID-19 kezelésére, vagy amikor a bolygó minden emberét beoltották koronavírus ellen. Leírja az elképzelését, hogyan lehetne gyorsítani a vakcina előállítását és engedélyeztetését. Meglátása szerint nem szabad késlekedni. Minden nap késlekedést jelent, hatalmas dollármilliárdokat és életeket veszítünk. Nyíltan kijelenti, hogy a fejlesztésnek nincsenek anyagi korlátai. Jelenleg 115 helyen folynak oltóanyag-fejlesztési kísérletek a világban. Ezeknek a fejlesztéseknek egy része hagyományos antigénalapú oltásokkal folyik, de szavaiból azt lehet kivenni, hogy ő maga egy új technológia kifejlesztésében bízik, ami az RNS és DNS oltások technológiáját használná. – (Ez egy teljesen új technológia, ez lenne az első ilyen oltás a világon. Az RNS kutatás elég ingoványos talaj.) – Alapítványuk (Bill and Melinda Gates Foundation) együttműködik a WHO-val és a kormányokkal a költségek kiszámításában. Az oltást először az egészségügyi dolgozókon, majd a tanárokon kell kezdeni. Aztán a szegényebb országoknak kell részesülniük belőle, mivel sokkal nagyobb lehet itt a halálozások száma, mint a fejlettebb országokban. A COVID-19 gyorsabban terjed ezekben az országokban, mert a magas népsűrűség miatt a fizikai távolságtartást nehezebb megoldani, továbbá az egészségügyi ellátórendszer sem olyan fejlett. Embermilliók életét mentené meg ez az intézkedés. Ezután a világ minden országában elkezdődhet az oltás. Gates nyíltan kimondja 7 milliárd oltásban gondolkozik. Szorgalmazza, hogy az új oltást építsék be a nemzetek a gyermekkori oltási programjaikba. Azt is leírja, hogy ő már látja az alagút végén a fényt. Amíg nincs oltás, addig sürgeti a helyi hatóságokat az iránymutatások betartására, és a biztonság érdekében ezt mindenkinek meg kell tennie.24 25


A blogbejegyzése alatt rendszeresen ürítik a hozzászólásokat. Bill kap hideget-meleget.
Hozzászólás: „Miért fontos valakinek, hogy oltást készítsen egy olyan vírus ellen, amelynek a halálozási aránya 0,01–0,04%, és túlnyomórészt csak az a személy hal meg tőle, aki egyébként is már úton van a sír felé? Itt valami bűzlik, Bill!"

Bill Gates érvei azóta porba hullottak. Az emberiségnek ennél sokkal nagyobb bajai is voltak már. Többek között az is nagyságrendekkel nagyobb, amit ezzel a hisztériával előidéztek. A betegség előfordulásával kapcsolatos jóslatából semmi nem következett be. Sőt, inkább az ellenkezője történt. Az általa megjelölt szegényebb országokban szinte jelentéktelen az esetszám. Lást a térképet. Éppenséggel valamiért ez a fejlett országokban intenzívebb. Amúgy, jómagam már ezeknek a térképeknek sem hiszek, mert ott is bizonyíthatóan manipulálták az adatokat. – Csaltak és hazudtak. …

Bill Gates és az amerikai elit

Az amerikai elit nem oltat. Egy 2018-as bulvárhír szerint maga Gates egyetlen oltást sem engedélyezett három gyermekének (akik idén 16, 19 és 23 évesek). Állítólag egykori gyermekorvosuk nyilatkozta ezt egy zártkörű orvosi szimpóziumon Seattle-ben. „Nem tudom, felnőttként beoltatta-e őket, de azt kell mondjam, gyermekkorban határozottan elutasította a beoltásukat. Klassz gyerekek voltak, nagyon okosak és elevenek, és ő azt mondta, jók lesznek úgy, ahogy vannak, nincs szükségük oltásokra."26 Szkeptikus oldalak is foglalkoztak a hír valóságtartalmával, hetet-havat összehordtak, de a hírt közel sem tudták megcáfolni (ez szokásuk). Melinda Gates is totálisan mellébeszélt a hírre reagáló blogbejegyzésében. Meg sem kísérelte azt állítani, hogy a gyerekei kaptak akár egyetlen oltást is. Egyébként a nem-oltás teljesen beleilllik az amerikai társadalom elitjének szokásrendszerébe, hiszen egy tanulmány szerint nagyrészt a magasabb jövedelmű, fehér, gyermekét magániskolába járató amerikai elit választja azt a lehetőséget, hogy világnézeti okokból visszautasítsa a kötelező oltásokat.27

Chip és tetoválós oltások

Bill Gates egy korábbi interjúban beszél az ID2020 technológiáról. Ennek lényege egy mikrochip által létrehozott egyedi azonosító bőr alá ültetése. Fontos megemlíteni, hogy az alapítók között megtaláljuk a Microsoft-ot, a GAVI-t (oltóanyag szövetség a szegény országok gyermekei számára) és a Rockefeller Alapítvány-t. Meg kell jegyezni, hogy az ID2020 technológiával kapcsolatban Bill Gates kerüli a koronavírus elleni oltások megemlítését, aminek fő oka talán az lehet, hogy nyilatkozatai világszerte felháborodást keltettek a személyiségi jogokat féltők körében. Az emberek nem akarnak chipet a bőrük alá. Az új oltást éppen ezért egy mikrotűs technológiával fejlesztik. Már korábban is voltak ilyen kísérletek, tehát az elv már ismert, de valamiért eddig nem sikerült hatékony oltásokat létrehozni erre a technológiára. Most újra próbálkoznak vele a koronavírusnál.28 29 30 31 32

A technológia a hatóanyagon kívül egy úgynevezett „kvantum-pont tetoválás”-t is használ, mellyel az oltott személy egy szabad szemmel nem látható megjelölést kap. A jelölésből kiolvashatóak az oltási információk.

Sok mindent lehetne erről is írni, kik mit gondolnak erről a megjelölésről, stb.

Az első érzés, ami feltört belőlem, az János, Jelenések Könyve, A fenevad bélyege.

Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcseség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat." (Jelenések 13,16 - 18)

Mit mond az evangélium a továbbiakról?

... s harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi." (Jelenések 14,9-11)

És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfái." (Jelenések 15,2)

„Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, a kiken vala a fenevad bélyege, és a kik imádják vala annak képét." (Jelenések 16,2)

„És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének."(Jelenések 19,20)

És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig." (Jelenések 20,4)

Diagnózis

A jelenlegi irányítók vagy dúsgazdagok, vagy okos emberek (a politikusok nem tartoznak ehhez a kaszthoz). Mindegyik ért valamihez. Az egyik ahhoz, hogy mit szeretne és hogyan, a másik meg ahhoz hogy megmagyarázzon dolgokat. A képletből hiányzik az a harmadik elem ami kontrollálni képes az első kettőt, ez pedig a Bölcsesség. Ezt a szerepet a mindenkori vezetőinknek kellene betölteni, amire a jelenlegi politikai berendeszkedés alkalmatlan.

A jó vezető, államfő vagy király, az Bölcs, Igazságos, Kegyelmes. … Én már az egyikkel kiegyeznék?

Valahogy be kéne fejezni!

Ennek az összefoglalónak a végére sok minden letisztult bennem. A cikk is sokkal hosszabbra és csapongóbbra sikeredett mint terveztem. Ezek után már nem tudok annyira haragudni a hazai intézkedések miatt sem. Meggyőződésem, hogy hovatartozás nélkül mindegyik párt hasonlóan tett volna. Jó néhány véleményt megismerve, rá kellett, hogy jöjjek, itt egy program került végrehajtásra. Hisz, mint kiderült, mindenben a WHO utasítását követik a kormányok. Ne legyenek illúzióink, Magyarország ugyanúgy a világelit függéségében van, mint bármelyik más ország. A COVID-19 térképek elég jól árulkodnak erről a viszonyról. A „kevésbé fontos", szegényebb országokban gyakorlatilag semmi sincs. Pedig, ha vírussal állunk szemben, akkot ott terjednie kéne, de nem teszi. Ez egy olyan logiaki ellentmondás, amit nem lehet félremagyarázni. Már korábbi írásainkból tudjuk, hogy a WHO nem először vezette meg a világot. Korruptságát, alkalmatlanságát újfent bebizonyította. Kérdem én, nincs jobb, akit követni lehet? Például a józan megérzésünket, és mondjuk a tisztesség szabályait betartva. Csak ezen szabályok mentén lehet élhető egy társadalom. Valószínű, hogy azt is a WHO „súgói" találták ki, hogy kiket kell eltávolítani az orvosok közül, és melyek azok a szakterületek, amik „gondot okozhatnak" éberségükkel. Az sem véletlen, hogy mindenhol manipulálják a statisztikákat. Meggyőződésem, hogy ezeket sem az orvosok találták ki.

Mielőtt valaki beírná kommentbe, én is láttam a betiltott David Icke interjút. Szándékosan nem említettem. Amit elmond, annak nagyjából a 60-70%-át mi is tudtuk, saját kutatásainkból. A végső konklúzióját mégsem látom igazoltnak. Ez az írás pont annak apropóján született, hogy egy kicsit alaposabban is belelássunk folyamatokba, technológiákba és azok egymásra gyakorolt viszonyára.

Sok mindent tudunk már, de a „kérdések kérdésére” a választ, hogy miért volt/van ez az egész koronavírus cirkusz, továbbra sem tudjuk. Nem gondolom azt, hogy egy világméretű „bakizás" áldozatai lennénk. Minden országnak van titkosszolgálata, tudniuk kellett a részletekről. Talán aprócska jel lehet az, hogy már évek óta begyűrűző gazdasági válságról beszélnek a közgazdászok, politikusok. Tudjuk, hogy a fejlett világ országai drótszálon függnek a világelittől. Most ízelítőt kaptunk abból, hogy a világ úgy táncol, ahogy ők fütyülnek. Még talán azzal is van összefüggés, hogy az országok függőségének arányában alakul a COVID-19 statisztika. A gazdagabbaknál a legsúlyosabb a „járvány”. Ez alól az okos országok kivételek (lásd.: Japán, Dél-Korea, India)

Nekünk, civileknek résen kell lennünk, mert ki tudja, mit hoz a jövő? Ha a hollywoodi sci-fi filmeket vizionáljuk magunk elé, akkor nagy a baj. Szinte egyikben sincs pozitív jövőkép. A videojátékoknál ugyanez a helyzet. Ezeken a káros tartalmakon nő fel a jövő nemzedékének többsége. Nyomor, elit, háttérhatalom és ellenállás.

Gyakran nézem az embereket. Érezhető a feszültség. Nekem is gyakran ott a csomó a gyomromban. Gondolom ez másoknál sincs másképp. Látjuk, hogy mekkora a különbség a valóság és a „vetített kép” között, – nem tagadom – ez engem is zavarba ejt. Kereshetjük a miérteket, de a válaszokat nem fogjuk egyhamar meglelni. Az is lehet, hogy talán soha nem tudjuk meg mi is történt valójában. Ez a kis összefoglaló csak szemhéjnyitogató, a miértre nem ad választ. Olyan mintha egy párhuzamos világot élnénk, valóság és víziók között, amely egymástól függetlenül, és gyakran egymásról tudomást sem véve működik.

Mennyivel egyszerűbb lenne, ha nyíltan beszélnénk!

A vírus-hoax

Hetek-hónapok óta megy a vita arról, hogy ez a vírus mesterséges-e vagy épp a vuhan-i piacról ugrott az emberre. Egyik héten megszólal egy virológus, aki azt mondja, ez a vírus csak mesterséges lehet. Aztán a másik héten egy másik azt mondja, hogy a kínai élőállat piacokról, denevérekből jött (tutira). Innentől lehetséges az is, hogy az ufókok pisiltak bele a sztratoszférába, mert nem bírták visszatartani (véletlen és szándékos is egyben). Én fönntartom magamnak a jogot, hogy ezeknek a világhírű processzoroknak, bocsánat, professzoroknak ne higgyek. A véleményszabadság jogát még nem törölték el, és a gondolatrendőrség sem működik még (tudtommal). Szerintem semmi különös „vírusjelenség" nem történt, pusztán rámutattak egy mikrobára, és kikiáltották egy „halálos kór" okozójának. Szezonális jelenség történik, vírusok jöttek, mennek, trenírozzák az élővilágot, az immunrendszerünket (mert az a dolguk), és nagyjából ennyi. Nagyon gazdag és nagyon okos emberek előjöttek nekünk mindenféle démoni elméletekkel – megtervezték a legapróbb részletig, hogy mit kell tennünk, és most végrehajtatják. Kicsit olyan ez, mint a politika, mindig döntésre akar kényszeríteni. Amúgy ennek a járványnak is ez a „motorja", „Divide et impera” azaz „Oszd meg és uralkodj", szelektáld a híreket, cenzúrázd a tartalmakat, büntesd, aki nem hord maszkot és álhíreket terjeszt, stb. – Azt, hogy mi az álhír, azt „majd mi eldöntjük”. – Olyan inkvizíció szaga van az egésznek. Mondjuk azt soha nem értettem, hogy mit ért a kormányunk álhír alatt? „Hazudtunk reggel, éjjel, meg este." (Ahogy Gyurcsány mondta. Értitek, még éjjel, álmukban is. Csak délben nem.) Ezek a víruseredet-elméletek afféle elterelő „hoax"-ok. Szándékos ködösítések, melynek az a célja, hogy ne lássuk a lényeget, és persze jól meg lehet velük osztani az embereket. A módszer szinte bombabiztosan működik. Ismerünk pár ilyent. Például: Minden oltásellenes szektás, fényevő és laposföld-hívő. Hagyni kell a blőd tartalmakat, hogy utána rá lehessen húzni a valós „ellenségre”.

A Winston Smith-t kínzó O'Brian visszatérő kérdése: „kétszer kettő, az mennyi?”. Smith: „kettő meg kettő, az négy” A helyes válasz: „néha lehet az öt, néha lehet az három, néha lehet mind a három".

… És akkor visszaérkeztünk Orwellhez.

 ... A mű új zenei frázisba váltott, a tempo largo, majd larghissimo. A zenészek fáradtak, a karmesterek már csak tepicskélnek a színpadon, ki-kitekintgetve, tapsra várva. A szerző is kifogyott az ötletből, ...Hónaljszag van. Az előkelőség elégedetten bólogat, és nyugtázza, hogy mindenki jól végezte a dolgát. Ez csakis így, együtt sikerülhetett. Gyorsan el is döntötték, hogy lesz ceremónia, kitüntetés, jutalom, kéjutazás, miegymás. A közönség némán várja, hogy az előkelők megkezdjék a tapsot. „Legyen má vége!"

Forrás:
1. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
2. https://www.tenyek-tevhitek.hu/influenza-rejtely.htm
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2134066/
4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18182834/
5. https://news.google.com/covid19/map?hl=hu&mid=/m/0bk4yv&gl=HU&ceid=HU:hu
6. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
7. https://swprs.org/egy-svajci-orvos-a-covid-19-rol/
8. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-died-from-virus-had-other-illness-italy-says
9. https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/coronavirus-in-lombardia-9-morti-su-10-mai-giunti-in-terapia-intensiva_16362350-202002a.shtml
10. https://www.theblaze.com/news/cbs-news-footage-italy-hospital-nyc
11. https://novuscomms.com/2020/03/31/a-view-from-the-hvivo-open-orphan-orph-laboratory-professor-john-oxford/
12. https://www.esat.kuleuven.be/cosic/sites/contact-tracing-joint-statement/
13. https://off-guardian.org/2020/04/25/50-headlines-darker-more-of-the-new-normal/
14. https://www.sott.net/article/431750-Empty-Hospitals-Where-Are-All-The-Coronavirus-Patients
15. https://youtu.be/YBBKnOkaYjU?t=163
16. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.05.20054361v2
17. https://www.youtube.com/watch?v=T-saAuXaPok
18. https://apps.who.int/iris/handle/10665/118446
19. https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
20. https://nebancs.hu/cikkek/cikkek-a-nagyvilagbol/290-bill-gates-lett-a-vilag-legnagyobb-hatalmu-orvosa.html
21. https://www.starlink.com
22. https://www.youtube.com/watch?v=C-9k4jWvpAg
23. https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
24. https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine
25. https://www.youtube.com/watch?v=BEJllllHUkI
26. http://www.defenddemocracy.press/bill-gates-former-doctor-says-billionaire-refused-to-vaccinate-his-children/
27. https://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2015.302926
28. https://id2020.org/
29. https://news.rice.edu/2019/12/18/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record/
30. https://sci-hub.tw/10.1126/scitranslmed.aay7162
31. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32249203/
32. https://www.youtube.com/watch?v=TOxRR2Tw94Y&t=44s

 
Hozzászólások  
0 #18 B. Lajos 2021-11-01 18:05
Kedves „Gery02"!
Az intézkedésekben nem szabad a logikát keresni (most sem). Pontosabban, a közvetlen logikát ne keressük! Nyilvánvalóan ezt valamiféle utasítás miatt kellett meglépni. Mára ez teljesen nyilvánvalóvá vált. Ez megy az egész fejlett világban. Az intenzív osztályok tele vannak az oltottakkal. – Ezt már több forrásból is megerősítették. – Amúgy kormányunk emberei, rendkívül rafinált módon hajtották végre a parancsot, átruházták a döntést a munkáltatókra. Ehhez viszont a munkáltatóknak nincs semmiféle törvényes vagy alkotmányos joguk. A politika lerúgta magáról a felelősséget. Zseniális! Az, hogy jogi anomáliák tömkelegét idézték elő újfent, ismét nem számít. Sokat gondolkozhattak ezen a megoldáson, mert egyedi (nem hülyék, csak szimplán gonoszak). Az olaszok sokkal egyszerűbben, csak úgy bevezették (lett is belőle ribillió). Nálunk akkora altatásban van a társadalom, hogy simán benyeltük az oltásokat. Szerintem, maguk az irányítók sem gondolták, hogy ekkora siker lesz. De a harmadik oltást már nem fogják olyan sokan benyelni. „Már van tapasztalat". És jön a negyedik is! Ne legyenek kétségeink! – A 98% az túlzás. Sokan vannak csendben. Van még remény!
Amúgy a szerződéses jogviszony mindeddig kiskapunak látszik (külső vállalkozó).
Személyes vélemény: Az általad említett párt (mozgalom) nem politikusokból áll. Legalább is még nem azok (és reméljük, nem is hasonulnak meg). Másféle szelekció működik ott. Egy karrierista „politikus" nem ilyen társaságot keres magának. Ők a valós problémákról beszélnek és általában egy megoldást is felkínálnak. Ha más jel nem is, de ez biztosan kiemeli a mostani garnitúrából őket. Ez nem tetszik a cirkuszolóknak, éppen ezért nem is engedik színpadra őket. Valójában egyedül Ők maradtak az embereknek. A kérdés csak az, hogy hányan találnak rájuk 2022 tavaszáig. Az „őrület" feléjük tereli a józanabb embereket. Kemény időkben, kemény vezetők kellenek. Mindeközben azt látjuk, hogy a mainstream politika egymást karakter-gyilkolja. Néha jókat kuncogok rajtuk, mert tényleg nevetségesek (nagyjából a nagycsoportos óvodások szintjén állhatnak). :lol: Valójában siralmasak.

Ki kell tartani!
Egyszer mindennek vége lesz.
0 #17 Geri02 2021-11-01 15:30
Kedves Lajos! Jó néhány hónap eltelt a korábbi hozzászólásom óta és azt hiszem kijelenthetem, hogy a sokak számára sorsfordító dátum 2021. október 28-a volt. A Kormányinfón ekkor jelentette be Gulyás miniszter úr, hogy a munkaadók jogkörébe utalják a kötelező kovid-oltás elrendelésének lehetőségét, egy csapással pedig világossá tette, hogy az állam, mint munkáltató élni fog ezzel a jogával. Bevallom, tekintettel a korábbi nyilatkozatokra ( "a magyar ember gyomra nem veszi be a kötelező oltást" - OV ), némileg meglepődtem, ugyanakkor valamennyire várható volt a bejelentés. Parragh úr vetette fel az ötletet még augusztusban, július végén pedig az egészségügyi dolgozóknak tették kötelezővé a kovid-oltást. Már akkor gyanakodnom kellett volna, amikor Novák miniszter asszony ezzel kapcsolatban annyit megjegyzést tett, hogy "egyelőre csak az egészségügyben, aztán majd meglátjuk.." Így is lett. :cry: Azonban egész egyszerűen nem értem az időzítést, a választás előtt alig fél évvel a kormány mindent egy lapra tett fel??? A fentiek tükrében a Mi Hazánk parlamenti bekerülését szinte biztosra veszem, valamennyi oltást elutasító ember csak rájuk fog szavazni ( már aki még látja értelmét a négyévenkénti cirkusznak ). Ugyanakkor félelmetes, hogy ebben az esetben semmiféle kontrollt nem látunk. Az Alkotmánybíróság korábban már helybenhagyta a gyermekkori védőoltások kötelező jellegét, nem gondolnám, hogy a kovid-oltások miatt másként fog dönteni. A mégoly harcos "jogvédő" TASZ is csak annyira vetemedett az egészségügyisek kötelező oltásának "megtámadásában", hogy "barátilag" kérte az AB-t, hogy legalább végkielégítést hadd kapjon a dolgozó, akit eltávolítottak ( a végkielégítés mindegy tulajdonjogi jelleggel bír... ), az AB egyelőre még kotlik rajta, ki tudja mit döntenek, sejten azért lehet… Beoltott kollégáim nyáron maszkban közlekedtek, némelyik két oltás ellenére is elenyésző ellenanyagszinten produkált és rohant a harmadikért... Merkely minap azt nyilatozta: az ellenanyag-szintet nem érdemes méricskélni Tényleg?? Akkor szólhatna a kormánynak, hogy a védettségi igazolványokat miért ez alapján adják ki a kovidon átesett személyeknek ( és miért csak négy hónapra )?Mindössze egy-két munkatársam állt csak ellen az "oltakozásnak". A többség - ahogyan korábban Te is írtad – eladta a lelkét, csak azért, hogy pl. Horvátországban nyaralhasson, beülhessen kávézni a barátnőkkel stb. Munkahelyemen - nemzetközi cég - 96 %-os az átoltottság, most velem együtt az a néhány ember - egy kezemen meg tudom számolni hányan vagyunk - várja, hogy miként döntenek: dec. 15-ig oltassunk, vagy békén hagynak és engednek dolgozni oltatlanul ( most ismerszik meg csak igazán a főnök, esetünkben ugyanis a "home office" továbbra is járható út volna.. kérdés, hogy akarják-e... jelenleg a hibrid modellt követjük ). Nincsenek illúzióim, végül a döntő többség be fogja adatni magának, az ismeretségi/baráti körben is sajnos így történt végül. Az apuka aki hisztérikusan bizonygatta nekem tavaly áprilisban: "ez csak egy erősebb influenza", egy évvel később már sorban állt a Pfizerért. Elgondolkodtatók voltak a reakciók, amikor az ember "bevallja", hogy oltatlan. Nem tudom eléggé érzékeltetni azokat a kikerekedett szemeket, az értetlenséget, amit ilyenkor tapasztaltam. Amikor pedig megemlítem - tavasz végi, nyári esetekről beszélek - hogy bocs', de az oltás még mindig önkéntes, na, ezt már nem hallják meg. Volt olyan autoimmun beteg ismerős, akinek megmonda a kezelőorvos, hogy nem írja fel a gyógyszereit, ha nem oltatja be magát. Milyen világ ez, milyen orvos az ilyen? Amikor megemlítettem neki, hogy létezik betegjogi képviselő, csak pislogott. Van, akivel bármit meg lehet tenni. Személyes megfigyelésem - kicsit paradoxon - de a legóvatosabbak, a józan paraszti ésszel gondolkodók voltak, egyszerűbb, de nem buta emberek: óvodai gondozó, villanyszerelő, aki köszöni, nem kérte az oltást és kifejezte a gyanakvását is. Magam is meglepődtem ezen, és ők még mindig kitartanak! Azt kellene mindenkinek mérlegelnie, hogy most még "csak" két oltás kötelező, de már mantrázzák, hogy kell a harmadik is. Némi cinizmussal teszem fel a kérdést, mikor állunk át a havi, heti majd a napi oltásokra???? Melyik modellt követjük majd? Az olaszt, az izraelit, az ausztrált, a kanadait? Egyik jobb, mint a másik…. A kiskunhalasi kovid-kórházból lesz az oltatlanok gyűjtőtábora??Köszönöm a figyelmet ebben a reménytelennek tűnő időszakban.
0 #16 jasszogoth 2021-01-19 18:07
A pókerasztal alatt még kuksol két véreb, Tájföld és Irán. Remélem, hogy nem állunk militarista, technokrata szövetségesünk oldalára, legalább most az egyszer... Ha a dollár imploziója vagy egy iráni "villámháború" között kell választani az új USA adminisztrációnak, - - szerintetek? Nem, ez már régóta nem a (gyermek)oltásokról szól. Természetesen, hinni akarom én is, hogy tévedek.
+1 #15 B. Lajos 2021-01-18 19:16
Még egy gondolat!

A nagy játszma nem nálunk játszódik. Szemeiteket az USA-ra vessétek! Ott fog eldőlni a világ sorsa. A hazai híradások ez ügyben is hazudnak, vagy elhallgatnak. ... A Biden kormányzat terveiben, az első intézkedések között szerepel a kényszeroltás és az USA polgárainak lefegyverzése. Ezek olyan törekvések, amit nem lehet véghez vinni egy álig felfegyverzett lakossággal szemben.

Távolinak tűnhet ez nekünk, de ami ott történik az az egész világot magával ránthatja.
0 #14 B. Lajos 2021-01-18 19:04
Hogy mit tegyünk?

A legfontosabb talán az, hogy képesek legyünk megőrizni a hidegvérünket! Mert ideges, feszült állapotban nem lehet jó döntést hozni.
Én tökéletesen egyetértek Lenkei doktorral, aki azt mondja, hogy „pánikkeltés van". Minden a félelemkeltésre van alapozva. Azt is eltudom fogadni, hogy ennek pszichés hatásai sok ember betegségét, halálát okozhatták. Hisz a tartós stressz megbetegít. A „légkör" – főleg a városokban – nyomasztó. Az irányítók, a „karmesterek" pont ezt akarják elérni. Komoly játszmák zajlanak a háttérben. Európa emberei nem kérnek az oltásból. Az amerikaiak sem ... (eltekintve néhány kivételtől) Nagy ébredések idejét éljük. Gondoljunk csak bele, hogy ez az alkalom lehetőséget adott arra, hogy a nagy hazugságok kiderüljenek. Látjuk, hogy a média a celebhíreivel vagy butít; vagy hazudik; vagy elhallgat. És ez mindig így volt. Valójában a médiát ezért hozták létre. Az irányítás egyik eszköze.

Nyilvánvalóan sok ember nehéz időszak előtt áll. Főleg azok aki valamilyen munkahelyen dolgoznak. – Ez a többség. – Őket belekényszeríthetik egyfajta döntéshelyzetbe. Lehet, hogy épp ez lesz az a pont amikor, váltani kell. Én azt gondolom, hogy a mai világban ez már nem számít különleges élethelyzetnek. A változás igen ritkán megy végbe spontán. Lehet, hogy most érkezett el az idő! – Csak halkan jegyzem meg, ha sokan nem engednek oltatni, és ez sok elbocsátással jár, akkor a cég egy idő után munkaképtelenné válik. Ki fog dolgozni?

Mindettől függetlenül érdemes szorosabbra fűzni a kapcsolatot a hozzánk hasonló gondolkodásúakkal. „A baj összehozza az embereket." Érdemes elmélkedni azon, hogy összefogva – akár kisebb közösségben – mit lehet tenni. A polgári engedetlenség lehetősége mindig megmarad. Én úgy gondolom, hogy még nem kell „hegyezni a kaszát". ;-) De ennek lehetőségét sem kell elvetni. Ennek viszont csak akkor van értelme, ha nem egyedül tesszük. Egy szervezettebb közösség védelmet is adhat.
Lehet, hogy az okoskodó megmondóink (publicista celebek és miegymások...) kiakadnának egy ilyen kijelentéstől, de a világ hatalmi játszmáiban a nagy átrendeződések nem mentek vér nélkül. Amikor megpróbálkoztunk vele, akkor egy olyan anomália állt elő, mint a 89-es rendszerváltásnak nevezett módszerváltás. Szerintem nem lesz most sem váltás. Nincs vér = Nincs változás. ... Amúgy, ha vérrel történik, akkor is a „valódi" irányítok járnak jól. Sajnos a történelemkönyvekből a háttérjátékosok üzérkedései többnyire kimaradtak. – Sokszor ugyanazok pénzelték a győztest és a vesztest egyaránt. – Korunk embere hajlamos azt hinni, hogy ma már egységesen elfogadott, hogy más elveink vannak és a múlt borzalmai nem történhetnek meg. Aki ezt benyeli az meg van vezetve és nagyon naiv. Mindig résen kell lenni! Ne legyenek kétségeink, vezetőink szívdobbanás nélkül háborúba küldenének minket. – Ma már nem az az irányelv, hogy „Utánam!", hanem, hogy „Előre!". – A „Vigyázzunk egymásra!" szlogen jól cseng, de valójában a „Vigyázz rám!" lenne a realitás. Egy ilyen önző, hedonista társadalomban az emberek csak magukkal foglalkoznak. (Nekem legyen jó és a többi nem számít.) A morál az idők során semmivel nem lett emelkedettebb. Sőt, bizonyos értelemben véve, sokkal butábbak, gyarlóbbak vagyunk. Sokan hiszik, hogy a technikai kütyüink kiemelnek minket a történelemből, pedig a kütyüjeink leginkább csak butítanak (szenvedélybeteggé, bezárttá tesznek, kiragadnak a valóságból, stb.). Már tájékozódni sem tudunk nélkülük! :lol:

Engem is zavar a „maszkabál", de nem veszem komolyan. A maszk kényelmetlen, csiklandoz, bepárásodik, ... = szájkosár.
Kis cinizmus: A hagyományos (kék) sebészi maszk kényelmes, szinte alig érzi az ember és levegőt lehet kapni benne. Akadálymentesen jön-megy a levegő alatta, fölötte, mellette. :lol: Ez azért van, hogy a sebészeket a felfröccsenő vér és egyéb szennyeződéstől védje valami. Nem több, mint egyfajta mechanikai védőeszköz. :-x Ez tényleg csak baktériumtenyészet-képzésre jó, de gyakorlatilag semmit nem ér a mikrobák közlekedése ellen. Az előírásoknak megfelel. Hurrá! Az előbbiek miatt, én ezt részesítem előnyben. :D

Tudom, hogy nem egyszerű, de próbáluk meg kellő humorral kezelni a helyzetet!
Királyt dönteni csak akkor van értelme, ha van kit a fölemelni a helyére!
+1 #13 Geri02 2021-01-17 07:57
Kedves Lajos!
Köszönöm a választ. Helyzetüket megértem. Jómagam úgy gondolom, hogy még néhány hónapig durvulni fog a közhangulat, amíg el nem érjük/érik :-) a kívánt átoltottságot ( ugyanúgy mint a magánnyugdíjpénztárak államosításakor jelentkező fenyegetés-cunami: ott végül az a kb. 1000 ember járt jól, aki fenntartotta a magánnyugdíjpénztári tagságát, mert nyilvánvalóan olyan nincs, hogy egyéneket simán kiebrudalnak a nyugdíjrendszerből, amikor korábban rendes járulékfizetők voltak. A példa persze sarkított, a téma merőben más - kvázi szó szerint a bőrünkre megy a játék - de figyeljék meg, a mechanizmus nagyon is hasonló lesz... ). Dianalyz nevű hozzászólónknak igaza van, sok lúd disznót győz, én mégis azt mondom, érdemes kivárni... Óriási probléma, hogy párbeszédet sem lehet kezdeményezni az ügyben ( ahogyan korábban a gyermekkori kötelező oltások esetében sem lehetett... ), dogmák, bekövesedett hitrendszerek vannak, megmondóemberekkel és kiátkozással, karaktergyilkossággal. Fortélyos félelem igazgat, pedig már nem a középkorban vagyunk ( csak a szép új világban... ) :( Írnám, hogy vigyázzanak magukra, de már ez is annyira elcsépelt és semmitmondó, hogy inkább: Minden jót!
+2 #12 dianalyz 2021-01-16 17:54
Itt az a legfontosabb kérdés, hogy "mit tegyünk?". Mert eljutottunk ahhoz a ponthoz, ahol már nem tehetjük meg hogy "csak" figyeljük és elemezzük a helyzetet, véleményt alkotunk, stb.
Nem tudom én sem hogy mit kell tenni, de egyet tudok: bármit is el akarunk érni, csak együtt fog sikerülni: ha elég sokan összeállunk.
+1 #11 B. Lajos 2021-01-15 00:56
Kedves Geri02!

Ami most zajlik az messze túlmutat a gyermekkori oltások választhatóságán. Természetesen mi is figyeljük az eseményeket. Jómagam örülök annak a fejleménynek, hogy mostanra sokkal többen aktivizálták magukat. Sokan beleásták magukat a témába és elég sok, jól összeszedett anyag is van. – Most „más legények vannak a gáton". – Látva az elmúlt időszak eseményeit – itt konkrétan a 4 dr. házkutatására gondolok – a sors kegyelmének tartom, hogy mi nem „hangoskodtunk". Tudni kell azt, hogy a hallgatásunknak több oka is van. Először is számításba kell venni, hogy többünk kis gyermekeket nevel. Ez az időszak sok odafigyelést igényel, nem beszélve arról, hogy egzisztenciálisan sokkal sebezhetőbbek vagyunk, mint a 4 doktor. Tudtommal náluk már többnyire felnőtt vagy nagy „gyerekek" vannak, félig vagy teljesen önellátók. Ez rólunk nem mondható el. Fontos kiemelni, hogy jól végzik a dolgukat!
Másodszor: nehéz olyat leírni ami holnap vállalható. Rendkívül zavaros, képlékeny időszakot élünk. Annyira összetett eseményhalmazzal állunk szemben, ami már-már apokaliptikus. Az USA a polgárháború küszöbén táncol. Ekkora és ilyen nyilvánvaló hasadék soha nem választotta el az utca emberét és a mainstream (hazug) világát. Nyilvánvaló, hogy ezt az egész Covid sztorit az oltásra húzták fel. Az elejétől fogva ez volt a cél. Még akkor is amikor nem csináltak járványt (tavasszal). – Mert ugye azt nehéz beadni, hogy a járvány az úgy működik, mint a villanykapcsoló (szeptember 1 fölkapcsolás, és majd talán lesz egyszer egy lekapcsolás, meg villogtatás... ) :-) . Persze mindennek vannak szakértői, de ezek az emberek amolyan kalitkában élő megmondók, akiket mindig kitermel az adott rendszer. Mára tele lettünk ilyenekkel (az élet minden területén). Fő jellemzőjük, hogy csőlátók. Az ilyenek könnyen tesznek bátor kijelentéseket (pl.: a kötelező oltásokkal kapcsolatban)! Én a jelenlegi helyzetben azt látom, hogy a kormányunk nem akarja kockáztatni a következő választás biztos befutói státuszát egy ilyen népszerűtlen és veszélyes döntéssel. De azt is látnunk kell, hogy a neoliberális ellenzék szó nélkül kötelezővé tenné az oltást (ha hatalmon lenne). Nekik semmi nem számít, csak kiszolgálni az „elit" kívánságát. (Buták!) Ez elég faramuszi helyzet. Van egy álnemzeti kormányunk, egy többnyire nemzeti érzések zavarában vagy hiányában élő, jobbra-balra terelgetett emberhalmaz tetején, és van egy totális identitászavarban szenvedő ellenzék. Ez ma a politika. És ez a helyzet most az egész világban. Ha másra nem, arra jó volt ez a Covid, hogy sok lepel hullott le. Csak egy kicsit kell nyitott szemmel járnunk, szinte magától jönnek velünk szembe az „ügyek". Mi is – akik nem ma kezdtünk kapirgálni – látjuk, hogy a jelenlegi helyzet messze túlmutat az oltások ügyén. Az oltás csak egy eszköz...

És akkor eljutottunk odáig: Hol is kellene elkezdeni mindezt leírni? Ádámtól, Évától, + Luciferrel?
Talán most is a jó és a rossz küzdelme zajlik. Olyan módon, amilyen módon az ismert történelemben eddig még nem láthattuk. Most nem országok vagy uralkodók vívják harcukat, hanem egy láthatatlan erő bontakozik ki, ami ráakar telepedni az egész világra. A fegyvernem is más – (egyelőre) – (Hát nem apokaliptikus?)
Ádám és Éva az ártatlan nagy lélekkel élő emberpár, akit Lucifer a fényhozó (a legfényesebb angyal, a tudás hozója) elcsábít az általa kínált „szellemi" tudással. A tudás, a tudat, a szellem (nevezhetjük EGO-nak is) folyamatos küzdelmet vív a lélekkel (a jósággal). Leegyszerűsítve: A lélek, a lelkiismeret = jó (Isteni). A tudás az EGO = szellem = telhetetlenség, önzés. Nagyobb tudás = rafináltabbak módszerek. Igazából a lélek ellen folyik a harc. (Lélektelenítés) A jelenség napjainkban tetőzik. Valójában ez egy folyamat, mely exponenciálisan gerjeszti önmagát. Minden nagy birodalmi szerveződés átesik ezen – devianciáinak kíséretében (lásd: LMBTQ; a jog igazságtalanság-szolgáltatása; a törvényalkotás módjai, stb.). Talán ez egy természetes folyamat? – A tudással és tudománnyal ezért kell csínnyán bánni! Szigorú társadalmi kontrollt, rövid pórázontartást igényel.

Tervek: Aldous Halley Szép új világ című regénye izgalmas téma (a magyarázó folytatással együtt). A könyv a jelenleg zajló események előhírnöke volt. A Gazdasági Világfórum által megfogalmazott célok a „Szép Új Világ" társadalmát alapozzák meg, szinte forgatókönyvszerűen. A mű elemzése időszerű és hiánypótló lenne. Meglátjuk!

Mi lesz a vége?
Lássuk be, ami most van az sem jó. Csak most azok akarnak „resetelni" akik idáig juttatták a világot. :-x
+2 #10 Geri02 2021-01-13 14:14
Kedves Lajos!

Tekintettel arra, hogy csapkodnak közöttünk a villámok, bár a covid-oltás egyelőre "még" nem kötelező, érdeklődnék, hogy terveznek-e újabb blogbejegyzést? Ami az utóbbi napokban történik az más finoman szólva is PSZICHÓZIS. Az orvosi kamara egyik tisztségviselője kötelezővé tenné az oltást, a kormány képviselői az önkéntességet mantrázzák, holott mindenki tudja, hogy az a kórházi dolgozó, aki nem oltatja magát egyenesen megy a feletteséhez rapportra és végül szóbeli kényszerítés után "kéri" a vakcinát. Franciaországban tervben volt, hogy csak oltással lehet a közösségi közlekedést használni ( ezt egyelőre nem szavazták meg ), Dániában decemberben kilenc napig tüntettek a kormány kényszeroltási terve ellen, míg végre a hatalom meghátrált. Ifjú hazai ellenzéki politikusunk 100 000 Ft-ot adna minden "oltakozónak", növelve az oltási hajlandóságot.

Mi lesz ennek a vége??? Önök hogyan látják? Szerintem nem csak engem érdekelne az álláspontjuk. Véleményük fontos számunkra!
0 #9 molnar_diana 2020-10-17 07:26
Kedves Homeopata szakértők!
T.:Koronavírus oltás és nozóda

Az iránt érdeklődöm,lehetséges lesz-e homeopatikus oltás nozódát előállítani a koronavírus vakcinából?
Az oltás piacra dobása után,mennyi idő lenne a nozóda elkészülte?
Kulcsszavak az oltásról,amit "rebesgetnek": Meg tudnák magyarázni,mit jelent az Adeno-asszociált vírus és így az efféle oltás? Génmódosító hatás? Ha igen,mennyire segítene a nozóda? Az ismert kötelező gyerekkori oltások kivezetésénél nagy sikerek tapasztalhatók az oltás nozódákkal.Ez működhet ez esetben is,vagy a korábbiakhoz képest sokkal agresszívebb és/vagy egyéb előállítási technológiával készült oltásról beszélünk most,ami ellen a homeopatikus védekezés/megelőzés kevésnek bizonyul(na)?
Lehet egyáltalán erről már értekezni érdemben?Sok a találgatás.

Köszönöm.
0 #8 B. Lajos 2020-07-19 20:49
Kedves „nv"!
Köszönöm a hozzászólásokat. Az észrevételekkel nem is vitatkoznék, hisz ez valóban egy óriási merítés.
Gondolom nyilvánvaló, hogy mindent nem lehet beleírni egy cikkbe. Így is az olvashatóság határát feszegeti már ez a terjedelem is. Ilyenkor súlyozni kell azzal, hogy a rendelkezésre álló információval miként akarjuk megtámogatni az eltervezett üzenetet. Továbbá a közérthetőség is fontos ebben a műfajban. Tehát, amennyire lehetséges egyszerűsíteni kell. – Az orwelli párhuzam pedig rendkívül izgalmas téma volt, valójában ez adta az ihletet.

Az 5G-t is lehetett volna feszegetni még, de a lényeg („szemhélynyitogató") talán benne van. Az önvezető autók valóban egy felvezető ok lehet csak, de az is tény, hogy azok egy ilyen tudású kommunikációs rendszer nélkül nem fognak tudni működni. Jómagam is azt mondom, hogy ez nem olyan fontos (mármint az autók). Találjanak ki más technológiát, ha ez annyira fontos. Tisztában vagyok azzal is, hogy adott szakterület szakemberei milyen mélységű tudással rendelkeznek, de azért akad pár használható ember. Mindenkit nem vennék egy kalap alá. Amúgy a többség tudása korrelál az orvosok vakcinákról meglévő tudásával. Jómagam ebben már semmi meglepőt nem látok, hisz ez a jelenség, úgy általában véve jellemző világunkra. Mindennek van szakembere, de valahogy mégis minden egyre bénább. Rendkívüli módon hiányoznak a mesteremberek. Sokszor van olyan érzésem, hogy már egyre inkább a technológiákban bízunk a tapasztalati tudás helyett. Olyan ez, mint amikor valaki minden ételt szakácskönyvből készít el, és valahogy hiányzik belőle a lélek. Aki igazán érti a dolgát az meg zsigerből olyan ételt rittyent, hogy csodájára járnak. ... Visszatérve az 5G-re: Ebben az írásban nem az 5G a lényeg, azért ilyen bénácska az ezzel foglalkozó rész.

Amúgy köszönöm a „Cecike" idézeteket. Van benne jó pár amivel nem találkoztam. Nagyon jól esett olvasni őket! :lol: Bevallom őszintén, elég hamar kiszálltam az „o. törzs" nézésből.

F. Tamás talán előrébb lépett ... Az utóbbi időben nem súrlódtunk vele. Utoljára a bárányhimlő oltás kapcsán vettük át az ő írását, vágatlan formában (teljes mértékben azonos véleményen voltunk vele). nebancs.hu/.../...
0 #7 nv 2020-07-18 23:40
A #6 folytatása:

Idézet:
Dr. Andrew Kaufman szerint a COVID-19 tesztelésekor az exoszómát tesztelik. Bevallom őszintén, én ezzel a témával behatóbban nem foglalkoztam. A közösségi média folyamatosan törli ezeket a tartalmakat (is), így elég nehéz tájékozódni.
Ha valaki a facebook (és csatolmányai) a youtube és a twitter világából próbálja meríteni az információinak számottevő részét az a hanyatló rendszer kétségbeesett vagdalkozásainak eredményeképpen - a szólásszabadság két lábbal tiprása, gátlástalan cenzúrázás, álhírekkel való elárasztás - egyre növekvő nehézségekkel kénytelen szembenézni. Szerencsére már jó ideje létrejöttek olyan rendszerek amelyek kívül esnek ezeken a csapkodásokon (pl. bitchute, lbry), így érdemes egyre inkább ezekre támaszkodni:

bitchute.com/.../FNeqy00XT6be

u.i.:
Nem tudja valaki mi történt kedvenc szélhámos biostatisztikusunkkal? Nem mintha hiányozna de az utóbbi években nem bukkant fel abban az információs zajban amit követek. A mór megtette kötelességét a mór mehet? Vagy elfogytak a szponzorok, netalán valamilyen baleset következtében véletlenül aktiválódott nála a józan ész gén?
Egy mázsa pattogatott kukoricával a fotelben hátradőlve megnézném pl. ahogyan anyatigrisként védelmezi Billi fiú nézeteit, úgy ahogyan azt annak idején a méregoltásokkal tette. ;-)
0 #6 nv 2020-07-18 23:14
A #5 folytatása:
Idézet:
Az elektromérnökök tisztában vannak a magasfrekvenciás sugárzások hatásaival.
Bár így lenne, a valóságban viszont többnyire fogalmuk sincs róla. A biológiai hatások tekintetében persze ez nem meglepő, hiszen sem az egyszeri mérnöknek sem az egyszeri fizikusnak szinte semmit nem tanítanak meg ezzel kapcsolatban, kivéve azt az amúgy már rengetegszer megcáfolt téves dogmát, hogy csak az ionizáló sugárzásoknak lehet káros biológiai hatásuk.
Ennek következtében sajnos azok közül is sokan, akik jó szándékkel megpróbálják felhívni a figyelmet az ezzel kapcsolatos veszélyekre olyan hibákat követnek el amik közel vállalhatatlanná teszik a megszólalásaikat. Ennek az áldatlan állapotnak a javítása érdekében gyorstalpalóként minden érdeklődőnek javaslok 2 anyagot megtekintésre (az első egy könnyedebb, emészthetőbb, bővebb lére eresztett dokumentumfilm jellegű alkotás, a másik egy tömörebb, tudományos igényű összefoglaló munka /noha van benne 1 hiba, de az a lényegi mondanivalón nem változtat/).
youtu.be/ISPVvW2R1PE

youtu.be/PG5-FR44u0M

Idézet:
Az 5G nem feltétlenül a nagy adatsebességre van kihegyezve (habár abban is páratlan), hanem a vezeték nélküli rendszereknél soha nem látott rövid válaszidőre. A néhány száz vagy ezer milliszekundumos válaszidők néhány milliszekundumos értékekre szoríthatók le. Hogy ez mire jó? Arra, hogy ha például két autó egymással szemben halad és lelép az úttestre egy gyalogos, akkor az automatika ellentétes irányba rántsa el a kormányt
Ez egy nagyon népszerű mézesmadzag amivel az 5G-t próbálják hisztérikusan eladni a közönségnek annak ellenére, hogy a kutyának sincs szüksége önvezető személygépjárműre. Egy jó műszaki érzékkel rendelkezőben ráadásul azonnal elkezd villogni meg csörömpölni a marhaságjelző lámpa, ugyanis ha az önvezető járművek számára 5G-s kommunikációs hálózat lenne szükséges - mint ahogyan egyáltalán nincs szükségük rá - akkor az a világ egyik legkatasztrofálisabb rendszere lenne, ami az 5G-vel nem lefedett részeken egyből el is vesztené az önvezető képességét, de ahol van lefedettség ott is egy egyszerű kézi eszközzel megzavarva az 5G-s hálózatot amely helyes működésétől reménytelenül függne a jármű, tetszőleges súlyosságú tömegkatasztrófát lehetne okozni (persze lehet hogy ez az egyik cél). Ha valaki esetleg a műholdakról szórt 5G-be kapaszkodna, az sem segít, mert a műholdak távolsága miatt az 5G alacsony késleltetésnek nevezett mézesmadzagjának ilyenkor búcsút is lehet inteni, ugyanis az emberiség által jelenleg használt transzverzális hullámok legfeljebb fénysebességgel tudnak terjedni, emiatt a műholdas kommunikáció és az alacsony késleltetés kölcsönösen kizárják egymást.
Idézet:
A 3 Ghz körüli sugárzás képes lehet ezt előidézni, hisz a mikrohullámú sütők is ehhez közeli tartományban működnek, csak a Watt/m² értékek mások. Ez a frekvencia hozza mozgásba a vízmolekulákat és ettől lesz meleg a víz. A 3 GHz körüli terhelés – ha csak alacsony is – mindenképpen figyelmet érdemel, mivel a sugárzás, ebben az esetben, folyamatos.
Nos, ebből az okfejtésből csak a lényeg hiányzik. Ha csak a frekvenciával meg a teljesítménnyel foglalkozunk akkor nem lehet megmagyarázni a káros biológiai hatásokat - ezen a középkori szinten ragadt meg a fősodratú "tudomány", ami nem akar kilépni abból a téveszmés dogmából, hogy ezeknek a sugárzásoknak csak hőhatásuk lehet -. A hőhatáson túl azonban a biológiai rendszerekre van más hatásuk is, ezt pedig a kisugárzott jel jellegével lehet összefüggésbe hozni. Konkrétan a modulált, nagy intenzitás változásokat tartalmazó sugárzások olyan esetben is képesek károsítani az élő szövetet ha annak az energiasűrűsége már nem okoz számottevő hőmérséklet emelkedést. Állítólag ez a hatás a mitokondriumokat képes megrongálni, ez pedig elég súlyos, mivel alig lehet olyan betegséget mondani, amit ne lehetne visszavezetni az energiatermelő rendszer zavarára.
0 #5 nv 2020-07-18 21:26
A #4 folytatása, Cecike a nép által összegyűjtött aranyköpései:
Idézet:
1) A koronavírus a fiatalokra nem veszélyes, csak arra, aki elkapja.
2) Ha a vizsgázó kocsival megy érettségire hátulra üljön. Az üljön előre aki vezet.
3) Csak az keresse fel orvosát aki teljesen egészséges!
4) A szabadtéri medencéket úszásra használják, kerüljék a játékot!
5) Elgázolta egy autó, de más krónikus betegsége is volt.
6) Az idős otthonokban hunyt el a legtöbb halott de volt más egyéb betegségük is.
7) Olyan helyre menjünk mozogni, ami nem annyira ismert. A mozgás minden szempontból jót tesz a szervezetnek, a kültéri sportolás kockázata csekély.
8) Az anyák napi virágokat nyugodtan át lehet adni, mert a tárgyakkal való terjedés nem valószínű, hiszen légúti betegségről van szó.
9) A koronavirus járvány a karantén végéig fog tartani.
10) Az elhunytak közül senki nem halt meg!
11) Azt javasoljuk, a babákat ne vigyék le, az erkélyeken szellőztessék.
12) Készítsünk bevásárlólistát! Ilyenkor nem fogunk bolyongani az üzletekben.
13) Azt gondolom, hogy valahol a küszöbön vagyunk jelenleg.
14) Érdemes ebben a fertőzésveszélyes időszakban megmosni a tojást. Hipós vízben át kell mosni őket.
15) A tartós használati cikkek beszerzését halasszuk a járványveszély utánra, de ha valakinek elromlik a vasalója az a lehető legrövidebb úton gyorsan beszerezheti.
16) Ha kocsival utaznak üljön hátra a vezető üljön előre! Ha az egész család utazik és túl sokan vannak viseljenek maszkot.
17) Egyszerre csak annyian legyenek betegek, amennyit a rendszer képes ellátni.
18) A gyerekek ne vigyék be a nyunyót az óvodába! A szülők csenjék el a gyerekek nyunyókáját.
19) Ki merem jelenteni mára az is meggyógyult, aki nem is volt beteg.
20) Az idősek otthona zombitámadás ellen is véd.
21) Jó nagyra kell nyitni az ablakot testmozgás előtt.
22) A természet zöld, a vitamin D.
23) Csak ismeretlen helyekre menjünk sportolni. Ha valaki elszalad mellettünk az nem alkalmas arra, hogy fertőzzön.
24) A vírus a vízből veszi ki az oxigént.
25) Ha nem vagyunk betegek, a maszk viselete még káros is lehet!
26) A nyugdíjasotthonokban a fertőzöttek már nem szaporodnak.
27) Ki merem jelenteni mára az is meggyógyult, aki csak megfertőzödőtt, de nem is volt beteg!
28) Az érettségizők ne osszák meg a csokijukat egymással! Most szabad irigynek lenni.
29) Kérjük, hogy a betegek könyékig zárt felsőben és minimum térdig érő alsó testtel menjenek be a rendelőkbe.
Azt hiszem ehhez nem érdemes annál többet hozzátenni, hogy ez kész. Annyit azért el lehet ismerni, hogy az elődeihez képest - akiknél nagyon sokszor belevágtam a képzeletbeli szekercémet abba a képernyőbe amin éppen feltűntek - nála legalább némi az ember egészségére nem káros hatást is tapasztalhatunk.
Idézet:
5G
No ez az igazi fekete leves. Túlzás nélkül lehet állítani, hogy teljes katasztrófa az, ami az emberek fejében van ezzel kapcsolatban. Még annál is nagyobb, mint ami az oltásokkal kapcsolatban van, pedig azt gondolná az ember, hogy azt nem lehet felülmúlni. Hála a sok évtizedes hisztérikus agymosásnak, egy átlagembert ha felvernek az álmából és megkérdezik tőle, hogy mi a véleménye a méregoltásokról akkor késlekedés nélkül rávágja a beégetett mantrát, hogy hatásosak és biztonságosak. Annak ellenére is, hogy ebből a kettőből csak ez a kettő hazugság. Pontosabban szólva a második az biztosan az (lsd. pl. USA évi kb. 6 millió oltáskárosultja amiből 53 ezer meghal és ennek többszöröse nyomorodik meg), az első meg definíció kérdése, hiszen ha úgy definiáljuk a hatásosságot hogy mennyre pusztít el vagy nyomorít meg akkor nem hazugság, ha máshogy akkor nem biztos.
Az 5G-vel ill. általában a rádiófrekvenciás tartományú elektromágneses sugárzásokkal kapcsolatban pedig még ennél is nagyobb a sötétség a fejekben. Eleve a legtöbb ember még az alapfogalmakkal sincs tisztában, folyékonyan keverik a hamut a mamuval a gizikét meg a gőzekével de hogy még reménytelenebb legyen a helyzet ezen sugárzások biológiai hatásával kapcsolatban az átlagismeret az kb. olyan szinten van mint az hogy a Föld lapos és teknősők tartják a hátán a világegyetem szerkezetének tekintetében. Ráadásul ez igaz azon szakmák (mérnök, fizikus) képviselőinek többségére is akikkel kapcsolatban azt feltételezi az ember hogy ha valakinek hát nekik érteniük kell(ene) hozzá.
+1 #4 nv 2020-07-18 20:19
Kedves Lajos!

Köszönjük ezt a szép combos anyagot amit összeütöttél a témában. Rengeteg ponton lehetne hozzászólni, de ha mindegyiket kifejteném lehet hogy nagyobb terjedelmű lenne a hozzászólás mint az eredeti anyag úgyhogy inkább válogatok.
Idézet:
A témában megjelent irányadó műsorok, cikkek, önjelölt vloggerek, bloggerek, celeb-showk és a mainstream média tartalmait nyugodtan bele tehetjük egy nagy kalapba, és ráküldhetjük a gyerekeket, hogy tapossák addig, amíg atomjaira nem hullik szét.
Külön megköszönöm ezt a teli találat mondatot, ezen ugyanis nagyon felnyerítettem és meglepően sokáig tartott mire ki tudtam keveredni ebből az állapotból. ;-)
Idézet:
A COVID-19 nem hozta ezt a számot. Ez mára ténykérdés, és nem vita tárgya. No, erre mondhatja a jó „proletár", hogy ez a karantén miatt volt, mert a kormány gyorsan lépett.
Játszunk el egy olyan gondolatkísérlettel, amiben létrehoznak egy a valóságban nem létező járványt, amit szabadon paraméterezhető módon tetszőleges mértékű hamis pozitív eredményt produkáló tesztekkel, a bármiben elhunytak halálokának átcimkézésével, az intenzív osztályokra kerültek szándékos félrekezelésével, a betegségügyi intézmények olyan módon történő anyagi ösztönzésével ahol a nem létező járványt okozó nem létező kórokozóval kapcsolatos kezelések sokszoros előnyt élveznek minden mással szemben és még néhány más az előbbiekhez hasonló eszközzel tartanak kontroll alatt. Egy ilyen helyzetben szinte bármit hatalmas sikerként ünnepelhetnek a szálakat mozgatók a "járvány" kezelésének tekintetében, hiszen a paraméterek megfelelő beállításával tetszőleges eredményt lehet elérni. Ha az a cél hogy súlyos legyen a "járvány" és elégtelen benyomást keltsen a védekezés akkor nagy számú fertőzőttet és halottat lehet előállítani, ha pedig az ellenkezője a cél, akkor kevés lesz a fertőzőtt is és a halott is. Ez utóbbi esetben akármit is lépnek a védekező szervek az csodálatos lesz és véresre veregethetik a saját vállukat, hogy milyen jól csinálták a dolgukat.
Idézet:
A kormány és a felállított Operatív Törzs működését nem szándékozom véleményezni, több okból kifolyólag sem. Először is, tették a dolgukat a tőlük elvárható módon.
A véleményezést én sem tudom megtenni, mert nálam már a legelején elszakadt a cérna amikor az első tájékoztatók egyikén Cecike arcizom rándulás nélkül közölte, hogy a vírusnak mind az élő mind a nem élő változatát is a kutatók rendelkezésre bocsátják. Értem én, hogy az ilyen pozíciókba olyan bábokat kell tenni akiknek legfőbb feladatuk a dolgok folyásának a betegségipar érdekeinek megfelelő mederbe történő terelése és minden áron ott tartása és nem egy elismerésre méltó szellemi szint felmutatása, ennek ellenére ez annyira lerúgta nálam az ékszíjat, hogy nem néztem többet ezeket az elképesztő színvonalú tájékoztatókat. Mint utóbb bebizonyosodott sokat veszítettem, mert elhangzottak ott ennél is hasbaakasztóbb mondatok. Az internet népe össze is gyűjtött egy csodálatos csokorra valót ezekből (a hitelességét nem tudom garantálni, ettől függetlenül egy kiadós rekeszizom edzésre még jó lehet):
0 #3 dianalyz 2020-06-17 08:44
Sokat gondolkoztam azon, hogy senki nem tudja pontosan mi ez az egész „pandémia”. Ez lehet azért van, mert sok mindennek a keveréke, és mindenki mást lát benne. Mindenki azt látja benne, amitől a legjobban fél (101-es szoba); vagy amihez a legjobban ért. (Vajon az emberek tudatalatt olyan munkát választanak, amihez a legmélyebb félelműk fűződik?) Például: a mérnök a technológia rossz irányú felhasználását látja benne; az indokot, hogy az új technologíát tesztelés és ellenkezés nélkül, rekord időben ki lehessen telepíteni. A közgazdász a következő gazdassági válságot látja benne, miközben a politikai elemző azt a válságot látja, ami véget vet a kapitalista ideológiának.
Dr. Judy Mikovits, aki olyan 10 éve az oltáskárosultak megsegítésében munkálkodik, azt látja, hogy a koronavírus vaccinának olyan mellékhatásai lesznek, hogy minden oltáskárosult bele fog hallni. Aztán ráhúzzák, hogy COVID-19-ben halltak meg. És hogy ez az egész azért lett megszervezve, hogy végleg lezárják az oltássérültek ügyét és tisztára mossák az utóbbi 40 korrupciót ezen a területen. (Az Egyesült Államokban olyan 50 millióra becsülik az oltáskárosultak számát.)
Vajon tényleg egy finoman összehangolt, tudatosan megírt szimfónia, az első hangtól az utolsóig? Vagy csak mindenki (vagyis az elit) profitál belőle ahogy tud? Mi van ha megpróbáljuk összerakni együtt a képet? Mindenki írja le, mit lát a „pandémia” mögött.
0 #2 dianalyz 2020-06-09 21:00
Jaj, nagyon gyorsan el kell olvasnom, még mielőtt cenzurálnak titeket!...
+4 #1 jasszogoth 2020-06-08 19:49
Felbecsülhetetlen bátorítást jelent számunkra ez a cikk. Köszönjük. Amint olvastam, újraéltem az elmúlt hónapok alatt átbeszélt félelmeinket, fejtegetéseinket, izgatott spekulációinkat, újraéltük felháborodásunkat, majd az attól felerősödött szkepticizmusunkat, -amelynek kicsepegtetett részleteit a környezetünkben csak unott, udvarias közöny fogadta. Megjegyzem, soha nem éreztem ennyire közelről, hogy a hír: áru. Helyenként, olyan precizitással, ami valósággal meglepett, szinte szó szerint újraolvastuk saját következtetéseinket. Minden bizonnyal más ér mentén indultunk el, de kötelező szkepticizismusunk ugyanabba a folyóba, majd óceánba terelt. Jó hallani, hogy az értelem magyarul is megszólal, és ennyire dokumentáltan - és errefelé talán kevésbé túrnak a disznók, hogy eléjük vetett gyöngyeinket rögtön megtaposnák. Jó tudni, hogy vagyunk, jó tudni, hogy kételkedünk és vélekedünk. Jó tudni, hogy vannak odakint emberek, akik hiszik, hogy egyének vagyunk, és nem lehetünk egyedek, és önjelölt istenek örjönghetnek fejünk felett, - és választott politikusaink hajlonghatnak feléjük vagy alattuk, karakterüktől függően -mi akkor is egyénnek kell maradnunk, integritásunk érdekében. Érdekes világ születik ismét: buzgó házmesterek, polgármesterek, buszsofőrök, portásnénik, HResek és operatív törzsek kapnak hatalmat, hogy tájékozottan és lelkesen a közjó érdekében szabadságuntól saját érdekünkben megalázzanak... és tetszés szerinti görbéket lapogassanak, vagy megállítsák a kontinensek sodródását. Láthatatlan fehér köpenyes jótevőink birtokolnak majd, és ha akarnak, és akit akarnak átfaragnak, kibővítenek, felélesztenek, kiemelnek vagy kirekesztenek, és ezért imádat illeti őket.... Sokszor azon gondolkodom, hogy ki ül a csaszári palóta legbensőbb szobájában. Ki az, aki ott leskelődik a trónterem sarkában, trónszéke mögött, és ennyire retteg mindentől, amit nem tud birtokolni? Miért gyűlöli ennyire az embert?
De lehet, csak mi vagyunk itt, és lehet, hogy távlataiban a történet sokkal egyszerűbb. Lehet, hogy első felvonásban a petrodollár és a következő birodalom fizetőeszköze, a vakcina első küzdelmét láttuk. Elképzelhetetlen zavar lesz ebből... amint viszont nincs dollár olaj nélkül és olaj dollár nélkül, ugyanúgy nincs vakcina hiráru nélkül és híráru vakcina nélkül. Vajon hány medicinát ér majd jövő év ilyenkor a munkabérem?