Egyesületünk politikától és vallási hovatartozástól független szervezet!

Oldalainkat 303 vendég és 1 tag böngészi

Legyen választható a kötelező!
 • Természetes és mesterséges immunizálás

  Ahhoz, hogy az ember az oltások hatásait megértse, legalább részben meg kell ismerkednie azzal a tudással, amelyet az immunológiai kutatások eredményei közvetítenek ezekről a folyamtatokról.

  Bővebben
 • Aláírásgyűjtéssel összefogás az etikus oltásokért

  Aláírásgyűjtéssel összefogás az etikus oltásokért

  ... „Az M-M-RvaxPro oltás nem etikus módon készült: kikísérletezése és létrehozása során abortusz során életét vesztett magzatok sejtjeit használták fel." ...

  Bővebben
 • Mi a normál flóra?

  Tudj meg többet a bennünk élő mikroorganizmusokról!

  Kikkel vagy mikkel osztozunk a testünkön?
  Mi jelenti a valós veszélyt és mikor? ...
  Bővebben
 • Olvasóink írták

  Olvasóink írták

  Ismerd meg mások oltástörténeteit!
  Küldd el a sajátodat!

  Bővebben
 • Könyvajánló – VPK
  „E könyv nem hiányozhat egyetlen hazai szülő és szakember könyvespolcáról sem!”

  Mielőtt döntene, TÁJÉKOZÓDJON!

  Bővebben

Egyesületi HÍREINK

Vita a védőoltások körül – korlátozzák a szólásszabadságot?

Ügyészségi vizsgálatot kezdeményezett a Nebáncsvirág Egyesület ellen az ETT. Az Egészségügyi Tudományos Tanács szerint a Nebáncsvirág Egyesület rémhíreket terjeszt a védőoltásokkal kapcsolatban, és a kötelező oltások megtagadására ösztönzi a szülőket.

 

Az ETT, mely tulajdonképpen az egészségügyi miniszter tanácsadó testülete, tavaly novemberben fordult első ízben a Fővárosi Főügyészséghez, de miután az ügyészség jogszerűnek találta a Nebáncsvirág Egyesület működését, februárban újabb beadványt nyújtottak be.

Ennek a folyamatnak a kezdete érdekes módon nagyjából egybeesik dr. Ócsai Lajos novemberben tett fenyegetésével. Az ÁNTSZ Járványügyi Főosztályvezetője ugyanis éppen tavaly novemberben jelentette be a médiában, hogy jogi lépéseket fontolgat az egyesület ellen, mert az „tudománytalan és megalapozatlan érvekkel" próbálja a szülőket szabálysértésre buzdítani. A Tanács jogi lépéseinek és Ócsai fenyegetésének időbeni egybeesése talán nem véletlen.

Első beadvány: www.ett.hu/alltaj/nebancs_bejelent.pdf
Masodik: www.ett.hu/alltaj/nebancs_fougy0216.pdf

A beadványok időközben lekerültek az ETT honlapjáról. Saját mentéseinket itt tesszük közzé: Első beadványMásodik beadvány

Egyesületünk válaszlevele, melyet elküldtünk az ETT-nek, a Zala Megyei Főügyészségnek és a Fővárosi Főügyészségnek, alább olvasható:


Tisztelt Egészségügyi Tudományos Tanács!

Tisztelt dr. Sótonyi Péter!

Mint azt a Fővárosi Főügyészségnek írt és a honlapjukra feltett levelében is jelzi, beadványukra a Zala Megyei Főügyészség megvizsgálta egyesületünk működését. Ez alapján néhány adminisztratív jellegű észrevételt tett. Azonban az egyesület nyilvános tevékenységében jogszabálysértést nem talált, s erről Ön is tudomást szerzett. A döntéssel azonban Ön nem elégedett meg, és újra a Fővárosi Főügyészséghez fordult.

Az üggyel kapcsolatban a Nebáncsvirág Egyesület állásfoglalása a következő:

Napjainkban a legtöbb demokratikus, szabad államban a szülők szabadon dönthetnek arról, hogy melyik oltást veszik fel gyermekeik részére. Egyesületünk szeretné elérni, hogy a szülő a kezelőorvossal egyetértésben, az egyéni és családi kórtörténet alapján, a családi, szociális és higiéniás állapotok figyelembevételével, – ha szükséges – a megelőző vizsgálatok és a lehetséges kockázatok illetve előnyök mérlegelése után, közös konszenzus alapján dönthessék el, melyik oltást tartják szükségesnek, és ezek közül melyiket kérik. Ez az irányelv egyébként megfelel a WHO ajánlásának is, melyre az Alkotmánybíróság 39/2007. (VI. 20.) határozat V./3.5. pontja is hivatkozott, valamint a 2002. évi VI. törvénynek, mely az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szól. A világ más országaiban a jelenlegi választhatóságot erős civil mozgalmak érték el több évtizeddel ezelőtt. Ennek ellenére az ott tapasztalható népegészségügyi helyzet nem rosszabb, mint hazánkban, sőt...

Szeretnénk, ha megértené, hogy egy aktuális szabályozás kritizálása, az azzal szemben megfogalmazott fenntartások, az annak megváltoztatása iránti igény a demokratikus berendezkedés része. Ennek korlátozása, vagy akár csak a korlátozás igénye sötét korokat idéz, melyből országunk szerencsére már kievickélt. Sajnos a hivatalos hozzáállásban egyértelműen tapasztalható az ellentmondást nem tűrő, minden kérdést és véleményt lesöprő magatartás. Pedig közismert, hogy a jelenleg meghatározó tudományosság nem büszkélkedhet azzal, hogy megállapításai kiállnák az idő próbáját, hiszen szinte hetente kénytelen korábbi megállapításainak a módosítására, majd a módosítás módosítására. Ezen túlmenően a hivatalos szerveinktől joggal várjuk el, hogy ne tekintélyelv, hanem a józan ész alapján lépjen fel a vele egyet nem értő megállapításokkal. Úgy véljük, hogy nem attól lesz tudományos egy megállapítás, hogy hol és kinek a tollából jelenik meg, hanem attól, hogy a tudományos igazság kiderítése érdekében mennyiben tartja be a tudományosság szabályait. Nem kell attól félteni a fórumainkra tévedt közönséget, hogy elvakult és szélsőséges lesz, hiszen a hozzászólások sokszínűsége készteti arra, hogy maga gondolkozzon el az igazságról. Ha pedig minden ember szabadon mérlegelhet a megszerzett ismeret alapján, akkor józan belátással nem félhetünk egy szellemi ragálytól, hiszen a társadalomra veszélyes téveszmék – a történelem bizonysága szerint – csak az erőszak és az egyoldalúság eluralkodáskor terjedhetnek. Ne féljünk a szabadságtól! Hagyjuk e tekintetben is nagykorúvá válni a társadalmat!

Ön azt írja, hogy tevékenységünkkel veszélybe kerül Magyarország járványügyi biztonsága, pedig csak megpróbáljuk szélesebb látószögben vizsgálni a dolgot. Mi nem csak elszigetelten egy – akármilyen fontos – egészségügyi paramétert vizsgálunk. Remélhetőleg álláspontjaink megegyeznek a tekintetben, hogy maga az általános egészségi állapot a fontos. Amíg nem hoznak nyilvánosságra olyan megbízható tudományos vizsgálatokat, melyekben kétség nélkül kimutatják, hogy az oltott gyermekek, majd később felnőttek, egészségesebbek, mint a nem oltottak, addig nem etikus az oltások beadását kötelezővé tenni. Mi lehet a mindennapi gyakorlatban az egyetlen valós bizonyítéka annak, hogy az oltások alkalmazása minden kétséget kizárólag üdvözítő? Az, ha az oltott emberek jobb egészségnek örvendenek, mint a nem oltottak. A témában elkészült csekély mennyiségű nemzetközi vizsgálat ellenben pont az ellenkezőjét mutatja: az oltatlan gyermekek általános egészségi állapota nagyságrendileg jobbnak tűnik, mint azoké, akik átestek az oltásokon. Ez egybevág néhány egyesületi tagunk külföldi személyes megfigyelésével, akiknek módjában állt kapcsolatba kerülni oltatlan gyermekek és felnőttek nagyobb számú csoportjával. Kíváncsian várjuk a további vizsgálatokat a témában.

Egyesületünk nagyon sok szülő önkéntes beszámolója alapján is tapasztalja, hogy az oltások mellékhatásai sokkal gyakoribbak és súlyosabbak lehetnek, mint ahogy a hivatalos szerveink azt sugalmazzák. A hivatalos szervek által nyújtott tájékoztatás egyoldalú, még az oltáshoz mellékelt betegtájékoztatóban és a gyártói dokumentációban felsorolt lehetséges mellékhatásokat sem ismertetik, s azokat az oltó orvosok is gyakran figyelmen kívül hagyják. Ezért a „civil kontroll" jogán kívánunk nyomást gyakorolni a hivatalos szerveinkre az igazság minél mélyebb megismerése és megismertetése érdekében. Egyesületünk úgy véli, hogy a konfliktus megoldása nem az ellenfél adminisztratív megsemmisítése, hanem a lényegi kérdések feltevése és megválaszolása útján történhet.

Honlapunkon az írások többek között arról szólnak, hogy bizonyos, ellentmondást nem tűrő módon elfogadottnak tanított dolgok messze nincsenek sem elfogadva, sem minden kétséget kizáróan tudományosan alátámasztva. Ennek tudósok és orvosok egyre nagyobb számban hangot is adnak – külföldön. Az nem a mi hibánk, hogy az általunk ismertetett érvek és gondolatok megjelenése itthon nem az Ön igényeinek megfelelő tudományos berkekben történik. Bizonyára alaposan átolvasta az írásokat honlapunkon, a hivatkozott kutatásokkal, publikációkkal egyetemben. Láthatta, hogy a nemzetközi színtéren zajló kutatásokról, gondolatokról, gyakorlatról szólnak, melyeket önöknek, tudósoknak kellene ismertetnie a hazai közönséggel és tudóstársaikkal. Amint ez megtörténik, az egyesület tagjai azonnal felhagynak ezzel a tevékenységgel és számukra sokkal élvezetesebb szabadidős elfoglaltságokra váltanak. Ezt megígérjük.

Jogi megjegyzésünk, hogy az oltások megtagadása nem bűncselekmény, hanem szabálysértés, amelyre nem buzdítunk senkit. Előfordul, hogy van Magyarországon olyan, aki az egyszer majd megvalósuló jogszabályváltozások előtt már ma kezébe veszi a döntést oltás ügyben, mert ez számára most aktuális és csak így tud elszámolni lelkiismeretével. Azonban ez mindenkinek a saját döntése, melyben a Nebáncsvirág Egyesület nem vesz részt és nem is kíván részt venni. Szerintünk a szülői felelősséget minden egyes szülőnek magának kell gyakorolnia. Ennek ellentmondana, ha bárkit befolyásolnánk bármilyen szülői döntés meghozatalában.

Szerencsésebbnek, és mindkét fél célját tekintve, azaz a népegészség javítása érdekében hatékonyabbnak tartanánk, ha először nekünk jelezné az egyesületünk működésével kapcsolatos észrevételeit. Az írásokból és a fórum-hozzászólásokból láthatta, hogy minden értelmes, tudományos észrevételt szívesen veszünk, megfontolunk és azokat álláspontunk kialakításában felhasználjuk. Ha egyenest az ügyészséghez fordul, akkor előfordulhat, hogy az feleslegesen válik közvetítővé önök és mi köztünk ahelyett, hogy nekünk közvetlenül ismertetné fenntartásait és mi köszönettel megfogadnánk tanácsaikat. Örömmel biztosítunk helyet észrevételeinek, hozzászólásának, melyet szívesen vizsgálnánk meg a mi ismereteink tükrében. Kérjük javasoljon olyan tudományos igényességű fórumokat, ahol a probléma fenti alapelvek szerinti megközelítése megfoganhat! A szűken vett szakma képviselőivel folytatott eddigi beszélgetéseink, levelezéseink sem vezettek minket az értelmes párbeszéd irányába.

Mivel a Zala Megyei Főügyészség Önök által kért vizsgálata után írt újabb beadványukban semmilyen konkrétumot nem tudtunk felfedezni, elolvastuk szervezetünk ellen írt első beadványukat is. Ott is csak egyetlen konkrét kritikát tettek honlapunkkal kapcsolatban, amihez a következő bekezdést írták idézetként a honlapunkról: gyermekbénulás nem fertőző, tehát nem is okozhatja vírus, ezért védőoltással nem lehet küzdeni ellene. „A feltételezett polio vírus igazából csak kísérletek során jött létre, a természetben nem létezik, vagyis semmi köze a gyermekbénuláshoz. Továbbá a gyermekbénulásos esetek 50 százaléka az oltást követően alakult ki. Ha továbbra is engedélyezik ezeket a védőoltásokat, garantálom, hogy a következő húsz évben olyan mértékben fog pusztítani a rák, mint még soha." Sajnos ezen idézetet ebben a formában nem találjuk a saját honlapunkon. Egyes részei ismerősen csengenek, de azok sem pontosan vannak idézve. Pedig az idézőjel használata letéteményese volna annak, hogy a szöveg szó szerinti megismétlése valaminek, ami máshol elhangzott vagy megjelent. Kérjük tudassa velünk, hogy holnapunkon mely publikációban lelhető fel az Ön által citált „idézet". Ha esetleg fórumhozzászólásban található, azt leszögezhetjük, hogy ott bárki részt vehet az eszmecserékben, legyen bár véleménye az egyesületünkével megegyező, vagy attól eltérő. Mint ahogy más szervezetek, újságok fórumhozzászólásai sem feltétlen egyeznek meg a fórumnak helyt adók álláspontjával.

Mivel az idézettel az álláspontunkat kívánta demonstrálni, hadd reagáljunk mondatonként, hogy a tényleges álláspontunkat valóban megismerjék:

 • Az első mondat egy átvett poliomyelitis tanulmányban jelenik meg. Eszerint már 1941-ben publikálta dr. John Toomey azon megfigyeléseit, melyek szerint a gyermekbénulásos betegek bármilyen intim módon is érintkeznek, a bénulás nem terjed. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy a polio vírussal megfertőzik egymást! A bénulásos tünetek azonban nem jelennek meg. Ezt a megfigyelést alátámasztják azok a hivatalos adatok is, hogy a polio vírussal fertőzöttek kevesebb, mint 1%-ánál jelentkezik bénulás. Ha ez így van, akkor nem teljesül egy Koch-féle posztulátum, mely szerint ha egy vírus betegséget okoz, akkor minden fertőzés betegséggel kell, hogy járjon. Amennyiben Ön ettől eltérő adatokat ismer, kérjük, bocsássa azokat rendelkezésünkre.

 • A második mondat: „A feltételezett polio vírus igazából csak kísérletek során jött létre, a természetben nem létezik, vagyis semmi köze a gyermekbénuláshoz." Ez a mondat teljesen helytelen, azzal nem érthetünk egyet. Ha valóban az oldalunkon van, kérjük adja meg hol, azonnal javítjuk. Szerintünk ugyanis a polio vírus igenis létezik vad formában, hosszú évezredeken át gyermekbénulás nélkül része volt az ember mindennapi környezetének. A „kísérletek" (=laboratóriumi tenyésztések) során valóban létrejöttek polio mutációk, s a hivatalos álláspont szerint ezek az oltással okozhatnak bénulásos megbetegedéseket. Ezt jelzi, hogy a WHO statisztikájában a betegségadatoknál szerepel az „oltás indukálta polio megbetegedés" rubrika. Ha további konkrét esetek is érdeklik, a New York Timesban 2007. október 11-én megjelent „Mutating vaccine causes polio outbreak in Nigeria" című cikket ajánljuk figyelmébe, így nagy hirtelen. Az nekünk is nagy talány, hogy ezek a módosult és az oltással beadott egyéb vírusok kiszabadulva, immár „vadon élő" vírusként mit tettek velünk s milyen irányba fejlődnek...

 • „Továbbá a gyermekbénulásos esetek 50 százaléka az oltást követően alakult ki." Ez a mondat többé-kevésbé szintén az átvett polio tanulmányból származik. Azonban hiba volt a szövegkörnyezetből kiemelni, hiszen abból kiderül, hogy a New York Times ezen megállapítása 1957-ből származik, és mindössze két év tapasztalatát összegzi az 5-14 éves korosztály körében. Nyilvánvaló, hogy az oltóanyag összetételén és gyártási mechanizmusán azóta több ízben is változtattak. Ezért ezt a mondatot úgy idézni, mintha a jelenlegi állapotokról lenne szó, teljességgel tudománytalan. Jelezzük, hogy honlapunkon nem is így, hanem csak a megfelelő kontextusban jelent meg. Ami igazán fontos, hogy általánosan vizsgálva a gyermekbénulás alakulását a számok nem megnyugtatóak. Ha megnézzük a statisztikai adatokat, láthatjuk, hogy a gyermekbénulás megbetegedések száma tovább növekszik. Ezen nem segít a propaganda hírverése, hogy a polio vírus jelenléte elenyésző mértékűre zsugorodott. A száraz tény az, hogy a bénulásos megbetegedések (ld. AFP kimutatások) nem csökkentek, hanem növekedtek az oltás bevezetésétől függetlenül.

 • „Ha továbbra is engedélyezik ezeket a védőoltásokat, garantálom, hogy a következő húsz évben olyan mértékben fog pusztítani a rák, mint még soha." Először is idézzük helyesen, ahogyan tényleg szerepel az oldalunkon: „Ha továbbra is engedélyezik ezeket a szennyezett (polio) védőoltásokat, garantálom, hogy a következő húsz évben olyan mértékben fog pusztítani a rák, mint még soha." Ez a mondat idézet dr. Bernice Eddy-től, aki az USA kongresszusa előtti meghallgatásán nyilatkozott így 1972-ben. Hisszük, hogy Ön ismeri dr. Bernice Eddy kutatásait a polio oltásokban fellelhető, gyártástechnikai okokból jelenlévő vírusszennyeződések (ld. SV40) témájában. Tekintve a rákos megbetegedések statisztikai adatait, nem hibázott a jóslattal...

A beadvány ténye azt jelzi számunkra, hogy figyelemmel kísérik szervezetünk tevékenységét. A diskurzus reményében felmerült bennünk pár kérdés, melynek válaszait örömmel vennénk.

Az EGÉSZSÉGÜGYI TUDOMÁNYOS TANÁCS, illetve annak bármely tagja:

 • Szót emelt-e a H1N1 oltás körüli ijesztően tudománytalan, utólag el is ismert közhangulat-manipuláció ellen?
 • Pontosította, követelt-e helyesbítést a napi sajtóban megjelenő tudományosan helytelen, oltások tekintetében manipulatív írások ellen? Kérjük jelezze, ha nem olvasott volna egyet sem, szívesen elküldjük a gyűjteményünket.
 • Érdeklődött-e a hazai tudományos körökben és az egészségügyi vezetésnél, hogy gyakorlatilag miért nincs Magyarországon oltási szövődmény, míg országunkon kívül dollár milliárdokat fizetnek ki a károsultaknak és a szövődményekről készült adatbázisok szabadon kereshetők bármilyen szempont szerint?
 • Szót emelt-e az ellen a furcsa megkülönböztetés ellen, hogy az itt élő külföldi állampolgároknak nem kötelező semmilyen oltás, az csak lehetőség, míg az itt élő magyar állampolgárok nem dönthetnek? Ez nem mond ellent a járványügyi vezetés saját logikájának miközben az itt élő állampolgárokat diszkriminálja?
 • Felemelte-e hangját a tudománytalan honi orvosi gyakorlat és reklámhadjárat ellen, amely a konok, automatikus gyógyszeres lázcsillapítással hatalmas károkat okoz a betegeknek? Ennek változása már önmagában fordulatot hozna a honi közegészségügyi állapotokban.

Remélve, hogy megismerhetjük velünk való egyet nem értésének konkrét okait is,

Zalaegerszeg, 2012. március 12.

Tisztelettel:

Dr. Turcsányi Zsolt
elnök
Sallay Endre
elnökségi tag
Bokány Lajos
elnökségi tag
Az ETT válaszlevele megérkezett,

Hozzászólások  
-2 #33 Labant Csaba 2012-06-02 06:15
Idézet - kentaur8:
www.youtube.com/.../


És akkor még ez is.....

Andris, csak nem képzelted, hogy félmunkát végeznek? :)

Nyilván Sótonyi úr és Ka is lelkes támogatója a chemtrail projektnek, elvégre Földanyánkat is meg kell óvni a "járványoktól" ugyebár... Nem tűrheti meg a hátán a különféle "renitens" gondolkodó, szabadság-életszerető embereket, csakis olyan tömeggyilkos, lelketlen alakok számára lett Ő teremtve, akik gátlástalanul képesek letarolni mindent és mindenkit, akik hatalmuk kiteljesítésének útjában állnak...

Micsoda "pofátlanság", hogy nem fecskendeztetünk alumíniumot, formaldehidet, állati-emberi génkoktélokat gyermekeinkbe? Micsoda "önkényes terrorcselekmény", hogy szűrjük, desztilláljuk a csapvizet, amikor gondosan be vagyon mérgezve...

Na, akkor szűrjük meg a levegőt, ha bírjuk!

Több, mint tíz éve figyelemmel kísérem a permetezéseket, Magyarország légterében csinálják a legrégebben és legintenzívebben. Utazásaim során rengeteg országban jártam, s másutt csak az utóbbi pár évben kezdték.

Örülök, hogy sokakat érdekel a téma, régebben homokba dugta a fejét mindenki, akinek csak szóltam róla... Pedig igyekeztem vezető pozícióban lévők szemét is felnyitni...

A chemtrail hasonló hatású, mint a vakcinázás. Az igazán pusztító hatásai késleltetve - évek, évtizedek múltán - jelentkeznek. Az emberi elme azon tulajdonságát használják ki alkalmazóik, hogy ami nem jelent azonnali veszélyt, a többség azzal nem foglalkozik. Ezért tudtak pl. annyi devizahitelt rásózni a népre... Csak egy kis szuri... Csak néhány csík az égbolton... Így épül a sátán birodalma - apránként, a többség hallgatólagos beletörődésével támogatva.

Ebből elég, a Facebookon tarol a mozgalmunk, facebook.com/.../...
lehet csatlakozni hozzánk. Előbb az oltási kötelezettség eltörlését kényszerítjük ki, aztán a chemtrail-projektet vissza a feladóknak.
Idézet
+1 #32 kentaur8 2012-06-01 23:21
www.youtube.com/.../


És akkor még ez is.....
Idézet
+2 #31 Labant Csaba 2012-06-01 20:44
Idézet - kentaur8:
Nemcsak a kötelező "védőoltásokkal" végzik csonkamagyarország népirtását, hanem a Kálium-kloridos sókészítményekkel, a fehércukorral, szójával, ízfokozókkal, adalékokkal, élelmiszerszínezékekkel,állományjavítókkal is, nem beszélve a szülő nőkön végzett erőszakos gátmetszésekről! - Ez itt a "turul-átok", amiért elvették az ország 2/3-át Trianonban.Az utódállamokban sokkal jobb a helyzet állampolgári jog, törvényalkotás, jogalkalmazás, egészséges életfelfogás tekintetében egyaránt....

Így van, Kentaur... Romániában jogszerűen visszautasítható, Szlovákiában most hoztak egy törvényt, mely szerint büntethető, de csak maximum 331 euróra családonként az oltásmegtagadás (akár 10 gyermek 150 oltásának megtagadása is max 331 euro) - még mindig kevésbé embertelen, mint az itteni hajtóvadászat...
Szerbiában sem rózsás, de lehet találni dokit, akárcsak Ukrániában. Csehországban pedig 2005-ben pert nyert egy család, azóta béke van...

A kálisóról húsz éve beszélek, végre másoknak is feltűnt...
Idézet
+2 #30 kentaur8 2012-06-01 12:38
Nemcsak a kötelező "védőoltásokkal" végzik csonkamagyarország népirtását, hanem a Kálium-kloridos sókészítményekkel, a fehércukorral, szójával, ízfokozókkal, adalékokkal, élelmiszerszínezékekkel,állomány javítókkal is, nem beszélve a szülő nőkön végzett erőszakos gátmetszésekről! - Ez itt a "turul-átok", amiért elvették az ország 2/3-át Trianonban.Az utódállamokban sokkal jobb a helyzet állampolgári jog, törvényalkotás, jogalkalmazás, egészséges életfelfogás tekintetében egyaránt....
Idézet
+3 #29 iragor 2012-05-03 07:52 Idézet
0 #28 ka 2012-04-23 09:32
Persze, ez igaz... ettől függetlenül nem irigyellek :-)
Idézet
+1 #27 B. Lajos 2012-04-23 09:23
A futballcsapatot sem a „kemény maghoz" mérik, hanem ahhoz, hogy mit teljesít a pályán! – Hemzseg a net a hasonlóan túlfűtött gondolatoktól, csak épp a másik végéről megközelítve. Ezekbe persze bele lehetne kötni, de minek, ... ill. ha valakinek van rá ideje, tegye!
Idézet
-2 #26 ka 2012-04-23 09:09
Jaj, anyám :lol:

Ha gonoszkodni akarnék, akkor most azt mondanám, hogy amelyik egyesületnek ilyenek a szimpatizánsai, annak minek vitapartner; szóval nem irigyellek Lajos... de köszönöm a gyors és korrekt reakciót :-)
Idézet
+6 #25 Labant Csaba 2012-04-18 13:52
A felületes olvasók kedvéért közlöm, hogy "ka" provokátor szokása szerint meglehetősen manipulatív módon kiragadott egy mondatot a kommentemből, ami egészen másképp festett eredeti szövegkörnyezetében.
Valamint alaposan ki is forgatta. Tehát: egy normális országban (magyarul: ahol nincs teljesen elnyomva a társadalom egészséges értékítélete, ahol nem tették teljesen fásulttá az embereket, ahol nem nevelték beléjük a szolgalelkűséget), ott kinyílna a bicska az emberek zsebében egy ilyen aljas levél kapcsán. A társadalom megvetése kísérné egész életében mindazokat, akiknek a neve ott sorakozik. Undorítóan álságos, aljas, rosszindulatú és kártékony. Valódi tudós emberek ilyen alamuszi dolgokhoz sosem adnák a nevüket.
Idézet
0 #24 Labant Csaba 2012-04-16 18:25
Idézet - B. Lajos:
Idézet - ka:
Idézet - Labant Csaba:
Egy normális társadalomban egy ilyen levélért az akadémikus urak nem fizetést, hanem lámpavasat kapnának!

Jó látni, hogy az "érveken alapuló értelmes vitát szem előtt tartók" mit tartanak normálisnak.


Gyorsan szeretném leszögezni, hogy ez a hangvitel az egyesület részéről nem elfogadható, így ettől is és a hasonló megnyilvánulásoktól is elhatárolódunk.

Lajos, ka-tól vagy tőlem határolódtál el?
Szerintem az a nem normális, hogy néhány pénzéhes, fajgyűlölő szektáns agyament szavára törvényi erővel mérgeket fecskendeznek gyermekeinkbe. Én ettől határolódom el!
Idézet
-2 #23 B. Lajos 2012-04-16 16:34
Idézet - ka:
Idézet - Labant Csaba:
Egy normális társadalomban egy ilyen levélért az akadémikus urak nem fizetést, hanem lámpavasat kapnának!

Jó látni, hogy az "érveken alapuló értelmes vitát szem előtt tartók" mit tartanak normálisnak.


Gyorsan szeretném leszögezni, hogy ez a hangvitel az egyesület részéről nem elfogadható, így ettől is és a hasonló megnyilvánulásoktól is elhatárolódunk.
Idézet
-4 #22 ka 2012-04-16 16:18
Idézet - Labant Csaba:
Egy normális társadalomban egy ilyen levélért az akadémikus urak nem fizetést, hanem lámpavasat kapnának!


Jó látni, hogy az "érveken alapuló értelmes vitát szem előtt tartók" mit tartanak normálisnak.
Idézet
+1 #21 Labant Csaba 2012-04-16 11:48
Idézet - B. Lajos:
Ami biztos az az, hogy tombolva, idegeskedve, indulatoktól feldühödötten nem lehet semmit sem elérni! Pontosabban az csak ront a helyzeten! Tisztán kell látni először. Nem lehet nekiugrani embereknek, hivataloknak úgy, hogy ráadásul nem is olyan egyértelmű a helyzet mint ahogy az sokak látják. Nem lehet egyik napról a másikra kihúzni az egészségügyi ellátórendszereket az emberek lába alól (és nem is kell)! Jelen helyzetben sok kis apró lépés lenne szükséges (inkább korrekciók).
De ha túl sok az indulat akkor az csak hátráltatja a folyamatokat.

Igazad van, de a helyzet annyira katasztrofális, hogy miközben a hivatalok el vannak ájulva a "jó járványügyi helyzettől" és szerintük "az egész világ bennünket irigyel a példátlanul összeszedett oltási rendszerünkért", aközben a nemzet kipusztulása fenyeget, az a kevés gyermek aki születik, többségük felnőttkorára nem lesz szaporodóképes, s aki mégis, az is legfeljebb sérült, degenerált utódot fog adni a hazának. Legalább 150 ezer autista, rengeteg kisgyermek leukémiás, daganatos, cukorbeteg, diszlexiás, GB-szindrómás - s még ezeket a súlyosan károsodott gyermekeket is oltják. Mindeközben a vakcinák egyáltalán nincsenek tesztelve - annak ellenére, hogy ezt elfelejtik a magyar betegtájékoztatókban feltüntetni. Lajos, ez vitathatatlanul kimeríti a népirtás bűncselekményének tényállásást, soha el nem évül. A rendszert ripityára kell verni, ezeknek a hivatalnokoknak minden egyes havi fizetéséhez gyermekek ezreinek nyomorúsága tapad. A ma orvostudománynak nevezett valamiből egyedül a baleseti sebészet, aminek valamilyen (más) formában valós létjogosultsága van, de az epidemiológia, akárcsak a pszichiátria - csak és kizárólag ártalmára van az embereknek. S az emberek rá fognak jönni, hogy orvosok nélkül sokkal egészségesebb életük lehet - idézlek Téged: " a csecsemő nem vakcinával születik"... :)
Idézet
0 #20 B. Lajos 2012-04-16 11:05
Ami biztos az az, hogy tombolva, idegeskedve, indulatoktól feldühödötten nem lehet semmit sem elérni! Pontosabban az csak ront a helyzeten! Tisztán kell látni először. Nem lehet nekiugrani embereknek, hivataloknak úgy, hogy ráadásul nem is olyan egyértelmű a helyzet mint ahogy az sokak látják. Nem lehet egyik napról a másikra kihúzni az egészségügyi ellátórendszereket az emberek lába alól (és nem is kell)! Jelen helyzetben sok kis apró lépés lenne szükséges (inkább korrekciók).
De ha túl sok az indulat akkor az csak hátráltatja a folyamatokat.
Idézet
0 #19 Labant Csaba 2012-04-16 09:33
Idézet - B. Lajos:
Nyugi Csaba!
Soha semmilyen változás nem ment könnyen! Ez sem fog! Viszont, itt is fog változni a helyzet, mert ez a dolgok rendje. Az eseményeket hátráltatni lehet, de megállítani nem!

Lajos, csak az a kérdés, milyen áron bírjuk kicsikarni végre azt a változást... Hány gyermek egészségét kell még feláldozni, hány magyar család élete kell tönkremenjen ahhoz, hogy ezek a hatalomittas szakbarbárok visszavegyenek gőgös zsarnokságukból? Elképesztő, mennyire fogalmuk sincs sem az egészség mibenlétéről, sem a betegségek természetéről, sem etikáról, sem tudományról. S milliós fizetéseket kapnak közpénzből ezért a romboló tevékenységükért. Egy normális társadalomban egy ilyen levélért az akadémikus urak nem fizetést, hanem lámpavasat kapnának! Méghogy az egyesület tevékenysége jelent veszélyt? Ja igen, a vakcinalobbi extraprofitjára nézve...
Idézet
+1 #18 B. Lajos 2012-04-16 08:50
Nyugi Csaba!
Soha semmilyen változás nem ment könnyen! Ez sem fog! Viszont, itt is fog változni a helyzet, mert ez a dolgok rendje. Az eseményeket hátráltatni lehet, de megállítani nem!
Idézet
+1 #17 Labant Csaba 2012-04-15 19:22
Lajos, egyáltalán nem ez az általános helyzet az egész bolygón! Ez hazai specialitás! Kizárólag a magyarokkal szemben alkalmazott zsarnokoskodás.
Bármerre járok a világban, értetlenül hallgatják, hogy bíróságra kell járnom, amiért nem engedem vakcináztatni a gyermekemet. Egyszerűen hihetetlennek tartják!
Még a diktatúra iskolapéldájaként ismert Romániában is joguk van a szülőknek nem kérni az oltásokat. Csehországban pedig pont az Oviedói Egyezmény aláírása óta tagadhatják meg, s nem bírságolhatók érte! Találtam ugyan fordítási hibát a törvény magyar verziójában, de képtelenség, hogy ugyanazon megállapodás egyes országokban mást jelentsen.
Idézet
+1 #16 B. Lajos 2012-04-15 18:41
A "Minek Hivatal" válasza kiszámítható volt, nem ért csalódás. Fogalmazhatunk úgy is, hogy egy bármikor megismételhető, tudományos evidenciák alapján végbemenő folyamat részesei lehettünk (ismét). Ha nem ez történt volna akkor nem a Föld nevű bolygó élnénk. Megnyugtatok mindenkit, még mindig itthon vagyunk! :lol: Egy laikus mindebből agy kukkot nem ért, de ha értene akkor sem történne semmi. Az a kevés aki érti, az tudja miről beszélek.
Én már megingathatatlanul megvagyok győződve (ÁNTSZ eljárások kapcsán is), hogy napjainkra, hazánkban a diszlexia tömeges mértéket öltött. Mintha ciki lenne feltett kérdésekre válaszokat adni! Ez van a politikában, a jogban (pl.: 2002/VI.§-t rendre nem magyarázzák, kikerülik) és az önmagukat Orákulumnak kinevező tanácsokban, hivatalokban. Szörnyű! Vagy ez már az a szint ahol a hétköznapi szabályok más értelmezést nyernek?
Idézet
+2 #15 Labant Csaba 2012-04-15 05:39
Sótonyi elvtárs újabb levele több mint szánalmas. A poliovakcináknak "köszönhetően", "lenyűgöző szakértelmükkel" megfertőzték a fél világot az SV 40-es majomvírussal. Erről nem hallottak még az akadémikus urak? Vagy a "tudományos" megbízatásuk ezt nem engedi vizsgálni? Hogy beszélhet etikáról és tudományról az, aki ilyen álságos levelet tud írni? Ennyire hülyének nézik az embereket? Magukból indulnak ki...
Idézet
+2 #14 Labant Csaba 2012-04-07 03:30
Idézet - Lixomus:
Szerintem az ügyészség azt tette, amit tenni kell. Bejelentést kapott, megvizsgálta, nem volt mit tenni, lezárta. Ha bajunk van, hatósághoz fordulunk, akinek cselekednie kell. Ha mindig ilyen precizen végrehajtaná minden illetékes, amit kellene, akkor jobb országban élnénk.

Nono! Miután bebizonyosodott, hogy alaptalan volt az ETT vádaskodása, lett-e valami következménye rájuk nézve?
Akkor is ügyészségi vizsgálat indulna, ha az egyesület kérné az ETT törvényességi vizsgálatát, vagy hamis vád kapcsán tenne feljelentést Sótonyi ellen?
Attól nem lesz jobb egy ország, hogy közpénzből finanszírozott csinovnyikok következmények nélkül támadhatnak le alkotmányos jogaikat gyakorló polgárokat.
Tesz-e érdemi válaszlépést az egyesület? Sótonyi bebizonyította, hogy teljességgel alkalmatlan közfeladat betöltésére. Minimum a leváltását kellene követelni a miniszternél - ezzel tehetnénk valamit egy jobb országért...
Idézet
Szóljon hozzá!